Disciplina Chirurgie Oro-Maxilo-Facială şi Implantologie

Şef de disciplină: Prof. Dr. Mihaela Băciuţ

Adresa: str. Iuliu Hossu nr. 37
Telefon: 0264/296389
E-mail: mbaciut@umfcluj.ro

Secretariat
Puşcaş Laura
Telefon: 0264/296389
E-mail: laurindapuscas@gmail.com

 

Disciplina are ca obiect predarea, formarea şi activitatea cu:

 • studenţii anilor I, IV, V, VI Medicină Dentară, Medicină Generală an IV (secţiile română, engleză, franceză) anii I, II, III Tehnică Dentară.
 • masteranzii facultăţii
 • doctoranzii universităţii
 • rezidenţii din specialităţile chirurgie stomatologică şi maxilo-facială, chirurgie orală şi maxilo-facială, chirurgie dento-alveolară, ale căror coordonatori sunt membri ai disciplinei. Îndrumarea rezidenţilor din toate specialităţile medicinii dentare şi ORL, Chirurgie Plastică, Neurochirurgie.
 • activitatea de cercetare a studenţilor în ”Cercul ştiintific de chirurgie orală şi maxilo-facială”, cuprinzând workshop-uri practice anuale.

Actualizăm permanent procesul educativ: modernizarea curriculei teoretice şi  practice din ciclul de licenţă; suporturile de curs; pregătirea cursurilor destinate rezidenţilor; activităţi de învăţare continuă prin conferinţe, simpozioane în domeniul propriu şi domenii interdisciplinare; activităţi în comisii de învăţământ; activităţi de cercetare ştiinţifică: conducerea de doctorate, îndrumarea doctoranzilor în stagiile de cercetare, mentorat, conducerea lucrărilor de licenţă; activităţi care aduc prestigiu universităţii – publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de impact înalt, cărţi/tratate/monografii, activare în boardul revistelor ştiinţifice şi societăţilor ştiinţifice de profil; activităţi profesionale – integrare clinică; activităţi administrative.

 

Cadre didactice

 

Şef disciplină Prof. Dr. Mihaela Băciuţ
E-mail: mbaciut@umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • activitate didactică şi ştiinţifică în domeniul chirurgiei cranio-maxilofaciale, implantologiei orale;
 • chirurgia plastică reconstructivă a capului şi gâtului în patologia traumatică, tumorală, malformativă;
 • chirurgia cranio-facială a malformaţiilor congenitale complexe;
 • chirurgia ortognatică, de corectare a deformităţilor şi asimetriilor faciale, reconstrucţii.

Domenii de cercetare:

 • studiul biomaterialelor inovatoare utilizate în reconstrucţiile osoase cranio-maxilo-faciale;
 • chirurgia plastică reconstructivă a capului şi gâtului în patologia traumatică, tumorală, malformativă;
 • chirurgia cranio-facială a malformaţiilor congenitale complexe;
 • ameliorarea planningului in chirurgia ortognatică, de corectare a deformităţilor şi asimetriilor faciale, reconstrucţii şi modelare tridimensională medicală;
 • ecografia cranio-facială.

 

Prof. Dr. Bran Simion
E-mail: dr_brans@umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • reconstrucţia defectelor scheletului facial;
 • conceperea și realizarea tratamentului chirurgical al unora dintre cele mai complexe cazuri de chirurgie ortognatică;
 • tratamentul multidisciplinar ortognatic;
 • funcționalitatea aparatului dento-maxilar;

Domenii de cercetare:

 • implantologia orală;
 • biomateriale în implantologia orală, micro şi nanotehnologie;
 • inginerie tisulară.

 

Conf. Dr. Dinu Cristian Mihail
E-mail: cristian.dinu@umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia tumorală a glandei parotide;
 • chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă;
 • chirurgie oftalmo-plastică;
 • chirurgia malformaţiilor şi a traumatismelor cranio-faciale;
 • reconstrucţiile orbitei şi a scheletului facial cu implante personalizate;
 • chirurgie oncologică;
 • implantologie orală;
 • chirurgie plastică muco-gingivală.

Domenii de cercetare:

 • clinica şi imagistica tumorilor parotidiene;
 • clinica şi imagistica tumorilor tegumentare;
 • studiul biomaterialelor;
 • utilizarea CBCT la populaţia adultă şi pediatrică;
 • implante personalizate;
 • reconstrucţii microchirurgicale.

 

Conf. Dr. Onişor Florin
E-mail: florin.onisor@umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgie oncologică şi traumatologie în sfera cranio-maxilo facială;
 • grefe sinusale maxilare autologe şi aloplaste în scop reconstructiv şi preimplantar;
 • implantologie orală;
 • chirurgie orală şi maxilo-facială.

Domenii de cercetare:

 • implanturi personalizate pentru reabilitarea aparatului dentomaxilar şi în reconstrucţii faciale complexe;
 • chirurgie orală şi maxilo-facială.

 

Şef Lucr. Dr. Mitre Ileana
E-mail: ileana.mitre@umfcluj.ro

Medic primar anestezie terapie intensivă

Domenii de interes clinic:

 • activitate de asistenţă medicală în domeniul Anestezie Terapie Intensivă;
 • tehnici anestezice în chirurgia maxilo-facială;

Domenii de cercetare:

 • dispozitive şi manopere utilizate în tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale;
 • tehnici anestezice în chirurgia maxilo-facială.

 

Şef Lucr. Dr. Crişan Bogdan Vasile
E-mail: crisan.bogdan@umfcluj.ro, bbcrisan@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie dento-alveolară

Domenii de interes clinic:

 • tratamentul pacienţilor cu afecţiuni stomatologice şi în sfera orală şi maxilofacială;
 • tratamentul asistat LASER şi profilaxia bolii parodontale;
 • tratamente asistate LASER al diferitelor patologii (hemangioame, malformaţii vasculare, tumori benigne orale) din sfera orală şi maxilofacială.

Domenii de cercetare:

 • studii clinice şi experimentale în domeniul utlizării laserilor în stomatologie şi chirurgia orală şi maxilofacială;
 • utilizarea laserilor terapeutici şi chirurgicali în domeniul clinic şi de cercetare;
 • studii clinice şi experimentale în domeniul utilizării nanotehnologiei în chirurgia orală reconstructivă;
 • studii clinice şi experimentale în domeniul reconstrucţiei osoase şi al implantologiei orale.

 

Şef Lucr. Dr. Crişan Liana
E-mail: petrutliana@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie dento-alveolară

Domenii de interes clinic:

 • tratamentul pacienţilor cu afecţiuni stomatologice;
 • tratamentul chirurgical al pacienţilor cu afecţiuni stomatologice şi în sfera orală şi maxilofacială;

Domenii de cercetare:

 • studii clinice şi experimentale în domeniul utilizării nanotehnologiei în chirurgia orală reconstructivă;
 • utilizarea laserilor terapeutici şi chirurgicali în domeniul clinic şi de cercetare;
 • studii clinice şi experimentale în domeniul reconstrucţiei osoase şi al implantologiei orale.

 

Şef Lucr. Dr. Armencea Gabriel
E-mail: armencea.gabriel@umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia malformaţiilor congenitale cranio-maxilofaciale;
 • tratamentul despicăturilor labio-maxilo-palatine;
 • traumatologie oro-maxilofacială.

Domenii de cercetare:

 • cercetarea biomaterialelor folosite în reconstruţii osoase mandibulo-maxilare;
 • realizarea şi utilizarea implantelor personalizate în tratamentul defectelor osoase.

 

Asist. Univ. Dr. Manea Avram
E-mail: avram.manea@umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • implantologie orală;
 • tratamentul anomaliilor dentomaxilare severe cu ajutorul tehnicilor de chirurgie ortognatică.

Domenii de cercetare:

 • dezvoltarea de concepte noi de implanturi dentare şi implanturi personalizate pentru refacerea defectelor de la nivelul crestelor alveolare şi oaselor maxilare;
 • biomateriale şi biomecanică în implantologia orală.

 

Asist. Univ. Drd. Opriş Horia
E-mail: horia.opris@umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia maxilo-facială;
 • chirurgia ortognatică
 • chirurgia reconsturctivă;
 • reabilitarea orală.

Domenii de cercetare:

 • traumatisme maxilo-faciale;
 • implantologie orală;
 • reconstrucţii osoase;
 • regenerarea osoasă ghidată;
 • regenerarea tisulară ghidată.

 

Asist. Univ. Drd. Opriş Daiana
E-mail: daiana.prodan@umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia maxilo-facială;
 • chirurgia despicăturilor labio-maxilo-palatine;
 • chirurgia ortognatică;
 • traumatisme maxilo-faciale.

Domenii de cercetare:

 • implantologie orală;
 • reconstrucţii osoase;
 • regenerarea osoasă ghidată;
 • regenerarea tisulară ghidată.

 

Asist. Univ. Drd. Tamas Tiberiu
E-mail: tibi.tamas@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia reconstructivă a orbitei;
 • utilizarea implanturilor personalizate în chirurgia orală şi maxilo-facială;
 • patologia tumorală malignă de tip melanom şi non-melanom a tegumentelor capului şi gâtului;
 • patologia oncologică a capului şi gâtului;
 • reconstrucţia defectelor din sfera chirurgiei maxilo-faciale cu lambouri liber vascularizate.

Domenii de cercetare:

 • aplicabilitatea modelelor sterelitografice în reconstrucţia primară a defectelor orbitare;
 • rolul ultrasonografiei în cancerele tegumentare non-melanom;
 • utilizarea implanturilor personalizate în chirurgia cranio-maxilo facială;
 • rolul miRNA-urilor în cancerele tegumentare non-melanom.

 

Asist. Univ. Drd. Stoia Sebastian
E-mail: sebastian.stoia@umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • patologia tumorală a glandelor salivare
 • patologia tumorală a tegumentelor cervico-faciale
 • chirugia reconstructivă postablativă – lambouri loco-regionale și liber vascularizate;
 • chirurgia orală și implantologia.

Domenii de cercetare:

 • chirurgia oftalmoplastică;
 • chirurgia cranio-facială;
 • traumataologia maxilo-facială – reconstrucția cavităților orbitale.

 

Asist. Univ. Drd. Barbur
E-mail: Ioansohnny362593@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist ortodonţie şi ortopedie dento-facială

Domenii de interes clinic:

 • tratamentul ortodontic şi pedodontic al pacienţilor cu anomalii dento-faciale;
 • tratamentul şi profilaxia bolii parodontale;
 • tratamentul anomaliilor dento-maxilare la pacienţii cu despicături labio-maxilo-palatine şi sindromici.

Domenii de cercetare:

 • studii clinice şi experimentale în domeniul chirurgiei ortognatice şi chirurgia orală şi maxilo-facială;
 • pregătire, planning şi stabilitate în chirurgia ortognatică.