Studiile universitare la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” se finalizează prin examenul de licenţă, care are ca scop validarea cunoştinţelor profesionale ale absolvenţilor.

În atașament găsiți:

 • Cerere înscriere la examen de licență
 • Tematică și bibliografie
  • Farmacie
  • Nutriție și Dietetică
 • Calendar licență Februarie 2024
 • Regulament de licenţă şi Anexe
 • Formular de acceptare a depunerii lucrării de licență
 • Formular de comunicare a titlului lucrării de licență
 • Formularul pentru evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific
 • Declarația non-plagiat
 • Machetă copertă teză licență