Obiective

 • Eficientizarea și modernizarea programului de rezidențiat printr-o colaborare strânsă cu Ministerul Sănătății.
 • Redefinirea rolului Universităților de Medicină și Farmacie în formarea rezidenților, de la nivelul examenului de admitere, adaptarea și modernizarea curriculei și modului de pregătire, până la examenul de medic specialist.
 • Comisia de rezidenți a UMF cu atribute și responsabilități specifice să devină funcțională (din comisie vor face parte și reprezentanți ai rezidenților).
 • Întărirea rolului coordonatorilor de rezidențiat în tot procesul de formare a rezidenților.
 • Decongestionarea activității rezidenților, cu favorizarea responsabilizării directe medicale prin creșterea numărului de secții clinice precum și prin implicarea în formare a unor secții externe din spitale neclinice, sub coordonarea UMF și a coordonatorilor de rezidențiat.
 • Creșterea numărului medicilor primari și specialiști îndrumători de rezidențiat.
 • Actualizarea curriculei de pregătire în rezidențiat, a baremului de manopere, proceduri, tehnici de diagnostic și terapeutice și de intervenții chirurgicale.
 • Facilitarea mobilității rezidenților pe parcursul anilor de pregătire, la diferiți medici îndrumători, cu acordul coordonatorului de rezidențiat, selectarea îndrumătorilor de rezidențiat realizându-se pe criterii de competență specifică.
 • Unitățile medicale implicate în pregătirea în rezidențiat vor demonstra alocarea unei părți a infrastucturii preferențial activității cu rezidenții pentru ca aceștia să poată efectiv să desfășoare activități clinice obligatorii formării lor profesionale.Activitatea clinică a rezidenților va fi evaluată anual, bidirecțional: o evaluare a activității care va fi depusă de către unitățile medicale la Prorectoratul Postuniversitar, precum și o evaluare a activității medicale depuse de către rezidenți prin reprezentanții lor. Relațiile de colaborare și contractuale între Unitățile Medicale ce desfășoară activități cu rezidenții și UMF vor fi reconfirmate odată la 4 ani, pe baza rapoartelor anuale mai sus menționate.
 • Organizarea de schimburi de experiență cu centre de pregătire din țări ale Uniunii Europene, cu organizarea de cicluri de pregătire ale rezidenţilor în spitale universitare.
 • Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanți ai rezidenților pentru identificarea problemelor cu care se confruntă și găsirea de soluții de rezolvare a acestora.
 • Implicarea rezidenților în activitatea de cercetare (în proiecte sau granturi de cercetare, centre de cercetare ale universității, școala doctorală, etc.).
 • Colaborarea cu Colegiul Medicilor din România și cu societățile medicale de profil pentru definirea competențelor și responsabilităților specifice rezidenților în activitatea clinică. Acest demers are drept scop responsabilizarea actului medical și protecția rezidenților în fața acuzațiilor de malpraxis.