Examen de résidence

No results found.

Examenul național de rezidenţiat reprezintă un moment definitoriu pentru absolvenţii învăţământului medico-farmaceutic. Absolvenţii clujeni se situează pe primele locuri la acest examen naţional. Cei mai mulţi dintre ei revin în Alma Mater pentru parcurgerea ciclului de pregătire în rezidenţiat. În prezent, alături de ei dar și de absolvenţii altor universităţi medicale din ţară și străinătate, în UMFIH îşi desfaşoară activitatea mai mult de 3000 de rezidenţi români și străini.

Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi, prin concurs național, organizat pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, pe baza unei metodologii și a unei cifre de școlarizare aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației.

Concursul naţional se organizează de regulă în trimestrul IV al fiecărui an. Rezultatele concursului se confirmă prin ordin al ministrului sănătății, iar cei care promovează acest concurs devin rezidenți în specialitatea respectivă. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat. Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației Naţionale și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.

Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregatire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.

Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, examen care se susţine în cadrul sesiunilor organizate de Ministerul Sănătăţii (două sesiuni anuale, în principiu, în lunile martie și octombrie).
Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea și se susține în fața unei comisii de specialiști propusă de universitățile de medicină și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății.
La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire sau cu derogare din partea ministerului. Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

Dupa promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz.