Termes et conditions

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.umfcluj.ro
 
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.umfcluj.ro de către potenţialii vizitatori.Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.
 
DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca  nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software.
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni.
Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.
Întregul conţinut al site-ului Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea universității.
Accesul si utilizarea paginii universității sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.
Informațiile prezente pe comunitatea universității sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii universității pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul  nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților universității.
 
NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca. Universitatea nu va acorda nici o garanţie referitoare la:
– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.
Astfel, universitatea nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.Toate informațiile prezentate pe site cu privire la evenimente, cifra de școlarizare, informații, campanii , aspecte tehnice sunt prezentate cu titlu informativ.
 
OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.Orice persoană care doreşte să  obțină informații despre școlarizarea din cadrul facultăților ce aparțin de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, serviciile sau produsele prezentate pe site este rugată să contacteze universitatea prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.
 
INFORMAŢII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile universității, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.
 
COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI
Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: , adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site.Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre și pentru a beneficia de serviciile noastre.Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi orice informație solicitată.Ulterior desfășurării comunicării inițiale, universitatea   își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării d-voastră.
 
INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoană care vizitează site-ul www.umfcluj.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către universitate în vederea soluţionării de către universitate a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site), cât și alte activităţi întreprinse de universitatea şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului cu obligația din partea universității de a păstra confidenţialitatea acestor informaţii.Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.