Procédure de reconduction des stages complémentaires

PROCEDURĂ DE REPARTIZARE A MEDICILOR REZIDENȚI PE STAGIILE COMPLEMENTARE

 

În vederea repartizării judicioase a medicilor rezidenți pe modulele de pregătire, în conformitate cu prevederile OMS nr.1141/1386/2007 cu modificarile si completarile ulterioare precum si OMS 1879/2019, se va urmări următoarea procedură:

 

  1. Prorectoratul pentru Rezidențiat va stabili numărul de locuri disponibil pentru fiecare modul, pentru fiecare unitate sanitara acreditata, pe coordonatori și responsabili de formare.

 

  1. Prorectoratul comunică numărul de locuri disponibil atât reprezentanților rezidenților din fiecare specialitate, cât și coordonatorilor de rezidențiat (din specialitatea de bază și din specialitatea unde urmează să se desfășoare modulul).

 

  1. Medicii rezidenți, sub coordonarea reprezentanților rezidenților, vor alege spitalele/clinicile/secțiile de pregătire, de comun acord. În situația în care există mai multe cereri decât locuri disponibile pe o anumită secție, repartiția se va efectua în ordinea mediilor obținute la examenul de admitere la rezidențiat, conform alin.4 din OMS nr. 1879/16 dec 2019.

 

  1. La procedura de alegere poate participa ca și invitat Coordonatorul de rezidențiat.

 

  1. Reprezentanții rezidenților vor comunica Prorectoratului (prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro) listele nominale cu repartiția pe secții, cu minim 40 de zile înainte de începerea următorului modul.

 

  1. Prorectoratul va transmite coordonatorilor din specialitatea unde urmează să se desfășoare modulul lista nominală a medicilor rezidenți repartizați.

 

  1. Cu minim 30 zile inainte de începerea modulului de pregatire, rezidenții se prezintă cu cererea la coordonatorul/șeful de secție responsabil de modulul următor. Coordonatorul/șeful de secție responsabil va verifica respectarea numărului total al rezidenților și conformitatea cu lista trimisă de prorectorat.

 

  1. Rezidentul va depune cererea aprobată la DSP, în vederea întocmirii repartiției de rotație în stagiu cu minim 15 zile înainte de începerea modulului/stagiului.