Reconnaissance des stages

RECUNOAȘTEREA STAGIILOR EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE

Rezidentul:

 • descarcă Cerere generala rezidenti (model atașat) la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat în specialitate,
  • xerocopie după documentele doveditoare privind stagiile efectuate în străinătate,
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

 

RECUNOAȘTEREA STAGIILOR COMUNE DINTR-UN ALT REZIDENȚIAT

Rezidentul:

 • descarcă Cerere generala rezidenti (model atașat) la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat în specialitatea anterioară,
  • xerocopie după avizul actualului coordonator de rezidențiat
  • xerocopie după avizul coordonatorului de modul în situația în care este vorba despre o altă specialitate decât cea a coordonatorilor de rezidențiat;
  • xerocopie după vechiul carnetul de rezident (nota, semnătura, parafa medicului + ștampila secției clinice/disciplinei pentru fiecare stagiu);
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

 

În situații excepționale, rezidenții trimit actele pe mailul prorectoratului prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro;