ÎNTRERUPERE REZIDENȚIAT

 

Procedură în vederea obținerii avizului UMF “Iuliu Hațieganu” pentru întreruperea rezidențiatului pentru efectuarea de stagii în străinătate

Rezidentul:

 • descarcă Cerere intrerupere rezidentiat cetateni romani (model atașat), la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat în specialitate,
  • copie după acceptul oficial din străinătate(contractul din strainatate actualizat/ semnat/ parafat/ștampilat din care să reiasă perioada întreruptă și/sau o copie tradusă în limba română),
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

Pentru prelungirea întreruperii rezidențiatului pentru efectuarea de stagii în străinătate se depun aceleași documente actualizate ca și pentru întrerupere.

 


 

Procedură în vederea obținerii avizului UMF “Iuliu Hațieganu” pentru întreruperea rezidențiatului pentru sarcină și lăuzie, respectiv concediu pre/postnatal și concediu de creștere și îngrijire copil în vârsta de până la 2 ani.

Rezidentul:

 • descarcă Cerere intrerupere rezidentiat cetateni romani (model atașat), la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat în specialitate,
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

Perioada de concediu pre/postnatal si creștere și îngrijire copil duce la prelungerea rezidențiatului cu perioada întreruptă.

 


 

Procedură în vederea obținerii avizului UMF “Iuliu Hațieganu” pentru întreruperea rezidențiatului pentru alte probleme personale (concediu de boală, … și altele potrivit legii)

Rezidentul:

 • descarcă Cerere intrerupere rezidentiat cetateni romani (model atașat), la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat în specialitate,
  • dovada medicală în xerocopie și alte acte justificative, după caz,
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

 


 

În situații excepționale, rezidenții trimit actele pe mailul prorectoratului prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro;