Disciplina Medicină Paliativă

Adresa: Str. B.P. Hașdeu Nr. 6, Pav.1
Telefon: 0264597453/interior 121

Șef disciplină: Conf. dr. Râjnoveanu Ruxandra-Mioara
E-mail: paliativa@umfcluj.ro

 

Disciplina Medicină Paliativă a fost înființată în anul 2021, răspunzând unor cerințe naționale și internaționale de integrare a acestui tip de formare profesională în curricula academică a programelor de studii de medicină și de asistență medicală.  Prin orele de curs și stagiile clinice, se dorește familiarizarea studenților cu conceptul de evaluare holistică a pacienților suferinzi de boli cronice progresive, incurabile sau ameninţătoare de viaţă, care au simptomatologie necontrolată şi/sau suferinţă psiho-socială sau spirituală. Conceptul de durere totală, comunicarea empatică, ascultarea activă, durerea și simptomele refractare, alături de îngrijirea terminală, pierderea și doliul, sunt o parte din temele educaționale. Prin parteneriatul dintre UMFIH și Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca, se oferă studenților atât infrastructura clinică cât și cea didactică. Prezentarea de cazuri clinice, scenariile clinice, jocurile de rol, prezentarea de materiale filmate cu diverse teme centrate pe comunicarea veștilor proaste, conferințele cu familia sau abordarea integrată a îngrijirilor paliative în managementul bolilor cronice, reprezintă exemple din resursele educaționale oferite de membrii colectivului disciplinei.

Pregătirea teoretică și practică se adresează studenţilor Facultăţii de Medicină și ai programelor de studiu de Asistență Medicală Generală și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală din cadrul universităţii, după cum urmează:

 • Facultatea de Medicină – Specializarea Medicină, anul VI (secţiile română, franceză şi engleză);
 • Facultatea de Medicină – Programul de studiu – Asistenţă Medicală Generală anul IV
 • Facultatea de Medicină – Program de studiu – Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, anul II.

Direcția educațională continuă și prin îndrumarea lucrărilor de licență, de către membrii disciplinei.

Perspectiva de organizare de cursuri postuniversitare centrate pe îngrijirile paliative în numeroase patologii cronice, elaborarea de manuale de specialitate pentru studenți și organizarea Cercului științific studențesc de Medicină Paliativă, reprezintă doar o parte din planurile de viitor ale acestei discipline.

 

Râjnoveanu Ruxandra-Mioara – Conferențiar Universitar
E-mail: ruxandra.rajnoveanu@umfcluj.ro
Telefon: +40264597453/interior 121.

 • Cadru didactic la U.M.F. “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în Disciplina Medicină Paliativă din 01.08.2021, în calitate de Conferențiar Universitar.
 • Susținere cursuri și stagii clinice la studenții Facultății de Medicină, AMG și BKT.
 • Din 2002 – 31.07.2022, cadru didactic în cadrul Disciplinei de Pneumologie. Studii doctorale finalizate în 2013 cu teza “Disfuncţia tiroidiană în tuberculoza pulmonară“.
 • Colaborator la 36 cursuri post-universitare sug egida UMFIH.
 • Autor și coautor a mai multor cărţi/tratate de specialitate și a peste 73 articole publicate în WOS.
 • Îndrumător științific pentru 38 lucrări de licență.
 • Coordonator al Grupului de Lucru de Îngrijiri Paliative în Boli Respiratorii din cadrul SRP.
 • Medic primar pneumolog în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca.
 • Competență/Atestat de: Endoscopie Bronșică, Somnologie, Îngrijiri Paliative.

 

Ciuca Georgiana Delia – Asistent universitar
E-mail: deliaciuca@gmail.com
Telefon: +0364733610

Activitate profesională clinică

 • Centrul de îngrijiri paliative ”Sf. Nectarie”  Cluj-Napoca, medic-titular cabinet medicină de familie în contract CAS Cluj

Activitate didactică postuniversitară

 • Medic-Formator în Îngrijiri paliative în cadrul programului de Atestat de studii complementare în Îngrijiri Paliative
 • coordonator medici rezidenți în Medicină de Familie și Farmacie clinică
 • 2017-2018 – mentor de practică – rezidenți oncologie în cadrul unui Proiect de dezvoltare și pilotare a unei curricule de îngrijire paliativă pentru rezidenți

Activitate didactică non-universitară

 • Instructor-Formator în Îngrijiri paliative în cadrul programului de specializare pentru asistenți medicali

Activitate de cercetare științifică

 • doctorand în Medicină 2021-2025

 

 Colceriu Marius-Dorin – Asistent Universitar
E-mail: colceriu.marius.dorin@elearn.umfcluj.ro
Telefon: +0364733610 

 • Medic specialist medicina de familie din anul 2014, medic la Centrul de Îngrijiri Palaitive „Sf. Nectarie”, Cluj-Napoca, iar din 2021 – sef de secție
 • Atestat în Îngrijiri Paliative – 2020
 • Master – Managementul și strategiile îngrijirilor paliative, Facultata de Medicina – Universitatea Transilvania din Brasov (2017-2019)
 • Susținere de activități practice pentru studenții de la Facultatea de Medicină generală, secția română și engleză,  Program de studiu AMG, BFK.
 • Formator pentru asistenți medicali în specializarea – îngrijiri paliative
 • Stagii practice în cadrul Centrului de Îngrjiri Paliative pentru medicii înscriși la atestatul de îngrijiri paliative.
 • Pe partea de cercetare, implicat în peste 50 de studii clinice de bioechivalență, în ceea ce privește elaborarea de protocoale de studiu, evaluarea subiecților de a participa la studiu, documentarea cercetării, raportarea de efecte adverse, elaborarea rapoartelor clinice pentru depunere si comunicarea cu Sponsorul și autoritățile competente din țară, în cadrul Departamentul de Bioechivalență și Biodisponibilitate –  S.C Terapia S.A (a Sun Pharma company)
 • Doctorand în Medicină 2021-2025 cu teza de doctorat: Evaluarea sindromului de burnout la personalul medical din îngrijiri paliative.

 

Pr. Dr. Chiorean Bogdan – Cadru didactic asociat
E-mail: chioreanbogdan86@gmail.com
Telefon: +0364733610

 • Absolvent al:
  • Facultății de Teologie Ortodoxă, secția Teologie Pastorală – 2012
  • Facultății de Medicină Dentară – 2013
  • Masteratului de Consiliere Pastorală – 2014
  • Școlii Doctorale „Isidor Todoran”, specializarea Spiritualitate Ortodoxă, având lucrarea „Elemente de bioetică și spiritualitate ortodoxă în îngrijirile paliative. Studiu de caz: Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” Cluj” – calificativ: summa cum laude, 2019
 • Manager al Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca
 • Cadru didactic asociat la disciplina „Medicină paliativă” – Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
 • Autor al monografiei „Îngrijirile paliative: de la teorie la empatie” – Editura Renașterea, 2022