Disciplina Pediatrie I

Adresa: Str. Moţilor nr. 68
Telefon: 0264592446

Șef de disciplină: Conf. dr. Călin Lazăr

 

Disciplina Pediatrie I a fost înfiinţată în anul 1919 de către profesorul Titu Gane, prin transformarea Clinicii Infantile în bază de învaţământ universitar şi postuniversitar. Numele de Pediatrie I a fost dat în 1947, când la Cluj s-a înfiinţat o a doua clinică şi catedră de Pediatrie. Conducerea catedrei a fost asigurată cu succes de către: Prof. Titu Gane (1919-1935), Prof. Gheorghe Popovici (1935-1946); Prof. I. Gavrilă (1946-1947); Prof. Axente Iancu (1947-1964); Prof. Iuliana Ţârlea (1964-1969); Prof. Aurel Chişu (1969-1984); Conf. Zoe Paţiu (1984-1990); Prof. Paula Grigorescu-Sido (1990-2006); Prof. Eufemia Doina Cloţan (2006-2008); Conf. Rodica Manasia (2008-2016) ; Conf. Călin Lazăr (2016 şi in prezent).

În cadrul Disciplinei Pediatrie I se desfăşoară învăţământ medical cu următoarele componente: Pediatrie și Puericultură (pentru studenţii anului V Medicină Generală şi studenţii Facultăţii de Asistenţi Medicali Generaliști), Nutriţie şi Dietetică (pentru studenţii anului II ai Facultăţii de Farmacie -specialitatea Nutriţie şi Dietetică) şi învăţământ postuniversitar (pentru medicii rezidenţi, specialişti si primari) şi studii de doctorat. Cursul opțional al disciplinei intitulat “Urgențe în Pediatrie” se bucură în mod constant de adresabilitate din partea studenților anului VI Medicină.

În cadrul Disciplinei Pediatrie I se organizează cursuri postuniversitare cu tematică axată pe principalele preocupări ale membrilor colectivului clinicii.
Activitatea de cercetare ştiinţifică abordează patologia genetică, cardiovasculară, reumatologică, endocrină şi bolile de metabolism. Membrii colectivului didactic coordonează lucrări de licență și sunt implicaţi în activitatea de tutoriat.

Membrii Disciplinei desfăşoară activitate medicală integrată în secția clinică Pediatrie I din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

 

 

Cadre didactice

 

Şef Disciplină – Conferențiar universitar dr. Lazăr Călin
E-mail: calinlazar@umfcluj.ro

Activitate didactică: desfăşurată cu studenţii anului V Medicină, coordonare lucrări licenţă, tutoriat, elaborare cursuri, coordonator cursuri postuniversitare, coordonator rezidențiat Pediatrie.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: reumatologie pediatrică, genetica surditaţii, hematologie pediatrică, urgenţe pediatrice.

Activitate profesională: medic primar Pediatrie, atestat de studii complementare în Reumatologie Pediatrică. Activitate clinică integrată în Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.

 

Conferențiar universitar dr. Lazea Cecilia
E-mail: cecilialazea@umfcluj.ro

Activitate didactică: cursuri și stagii pentru studenţii anului V Medicină, coordonare lucrări licenţă, tutoriat, elaborare cursuri, coordonator și colaborator cursuri postuniversitare

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: Cardiologie pediatrică (HTA, cardiomiopatii, malformații cardiace, aritmii), Genetică medicală (boli cardiovasculare genetice), Reumatologie pediatrică (febra periodică), Endocrinologie pediatrica (retardul de creștere staturală)

Activitate profesională: medic primar Pediatrie, medic primar Cardiologie pediatrică, competanță Ecocardiografie Doppler; activitate clinică integrată în Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.

 

Conferențiar universitar dr. Alkhzouz Camelia
E-mail: calkhuzouz@umfcluj.ro

Activitate didactică: desfăşurată cu studenţii anului V Medicină, lucrări licenţă, elaborare cursuri, coordonator cursuri postuniversitare, coordonator rezidențiat Genetică Medicală.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: în domeniul patologiei genetice, endocrine şi de metabolism.

Activitate profesională: medic primar Pediatrie, medic primar Genetică Medicală, specialist Endocrinologie, competenţă Endocrinologie şi Diabet Pediatric. Activitate clinică integrată în Compartimentul de Genetică Medicală a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.

 

Șef lucrări dr. Kiss Eva
E-mail: Eva.Kiss@umfcluj.ro

Activitate didactică: cursuri şi stagii de Pediatrie anul V Medicină Generală seria engleză și română, coordonare lucrări de licenţă studenți, cursuri şi stagii cu medicii rezidenţi.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: pediatrie generală, urgenţe pediatrice, bolile sugarului şi copilului mic, infecţii acute, diareea cronică şi sindroamele de malabsorbţie.

Activitate profesională: medic primar Pediatrie. Activitate clinică integrată în Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.

 

Şef lucrări dr. Bucerzan Simona
E-mail: sbucerzan@umfcluj.ro

Activitate didactică: (Facultatea de Medicină și Farmacie)

 • desfăşurată cu studenţii anului V Medicină – cursuri, stagii, lucrări licenţă, elaborare cursuri, colaborator cursuri postuniversitare
 • desfăşurată cu studenţii anului II Nutriție și Dietetică (Facultatea de Farmacie) – titular de curs, lucrări practice, lucrări licenţă, elaborare cursuri
 • desfăşurată cu studenţii anului III Nutriție și Dietetică (Facultatea de Farmacie) – practica de vară

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: boli genetice, endocrine și de metabolism

Activitate profesională:

 • medic primar Pediatrie, medic primar Genetică Medicală
 • activitate clinică integrată în Clinica Pediatrie I a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

 

Șef lucrări dr. Șerban Radu Sorin
E-mail: radusorinserban35@gmail.com

Activitate didactică: desfăşurată cu studenţii anului V Medicină, titular curs Îngrijiri calificate în Pediatrie, an IV AML, lucrări licenţă, elaborare cursuri universitare, postuniversitare.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare:  domenii de interes,  gastroenterolgia pediatrică, gastritele copilului, infecţia cu Helicobacter pylori, fibroza chistică la copil.

Activitate profesională: medic primar Pediatrie, medic primar Gastroenterologie pediatrică, competență Endoscopie digestivă diagnostică la copil. Activitate clinică integrată în Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.

 

Șef lucrări dr. Miclea Diana
E-mail: diana.miclea@umfcluj.ro

Activitate didactică: cu studenţii anului V Medicină, coordonare lucrări licenţă.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare:

 • boli genetice endocrine, boli genetice de metabolism, neurogenetică.
 • Coordonator Cerc Științific Studențesc – Cercetare translațională în neurogenetică, boli genetice endocrine și de metabolism
 • Membru/coordonator adjunct în echipa centrelor românești de expertiză pentru boli endocrine rare și boli genetice de metabolism – membre ale rețelei europene de expertiză EndoERN si MetabERN

Activitate profesională:

 • Medic specialist Pediatrie, medic primar Genetică Medicală, medic specialist Endocrinologie; Atestat Ultrasonografie generală; Competente: DIU Endocrinologie și Diabetologie Pediatrică (2011, Université Paris Cité), DIU Citogenetica Clasică și Moleculară (2014, Université Paris Cité), FQ Endocrinologie Pediatrică (2018, Université Paris Cité), DIU Endocrinologia Reproducerii (2020, Université Paris Cité), DIU Dismorfologie și anomalii ale dezvoltarii (2020, Université Paris Cité).
 • Activitate clinică integrată în Compartimentul de Genetică Medicală/Clinica Pediatrie 1 – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.

 

Șef lucrări dr. Sur Maria Lucia
E-mail: surlucia@elearn.umfcluj.ro

Activitate didactică:

 • cursuri și stagii de Pediatrie şi Puericultură pentru studenții anului V MG, seria română şi engleză
 • coordonator lucrări de licenţă studenţi seria română şi engleză

Activitate științifică:

 • domenii de interes: pneumologie pediatrică, boli metabolice
 • articole ştiintifice: ISI, BDI
 • participări la manifestări științifice internaționale și naționale

Activitate clinică: medic primar pediatrie, medic specialist medicină de familie, activitate clinică integrată în Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

 

Asistent universitar dr. Szabo Csilla-Enikő
E-mail: szabocsillaeniko@elearn.umfcluj.ro

Activitate didactică: cursuri şi stagii Pediatrie anul V Medicină Generală seria engleză și română, cursuri și stagii Nursing în Pediatrie anul IV Facultatea de Asistenţi Medicali Licenţiaţi, coordonare lucrări de licenţă studenți, cursuri şi stagii cu medicii rezidenţi, elaborare cursuri postuniversitare.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: pediatrie generală, fibroza chistică la copil, hematologie pediatrică, genetica diabetului zaharat la copil, urgenţe pediatrice.

Activitate profesională: medic primar Pediatrie, medic rezident pneumologie pediatrică. Activitate clinică în Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.

 

Asistent universitar dr. Alexandra Popa
E-mail: Popa.Alexandra@umfcluj.ro

Activitate didactică: cursuri şi stagii pediatrie – anul V Medicină Generală, anul IV Asistenţi Medicali Licenţiaţi, facilitator în cadrul lucrărilor practice « Problem Based Learning » (PBL) an I Medicină Generală.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare:pediatrie generală, cardiologie pediatrică.

Activitate profesională: medic specialist pediatru.

 

Asistent universitar dr. Bolunduț Alexandru-Cristian
E-mail: bolundut.alexandru.cristian@elearn.umfcluj.ro

Activitate didactică: stagii clinice de Pediatrie, Puericultură, Îngrijiri calificate în pediatrie, desfășurate cu studenții Facultății de Medicină, specializările Medicină (română și engleză) și Asistență medicală

Activitate științifică și de cercetare: în domeniile cardiologie pediatrică, reumatologie pediatrică, genetica dezvoltării, urgențe pediatrice

Activitate profesională: activitate clinică în cadrul Clinicii Pediatrie 1, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

.