Disciplina Obstetrică-Ginecologie 2

Adresa: B-dul 21 Decembrie, Nr. 55-57
Telefon: 0264596893
E-mail: gine2@umfcluj.ro

Șef de disciplină: Prof. dr. Dan Mihu
E-mail: dan.muhu@umfcluj.ro

 

 

Date despre disciplină

Disciplina Obstetrică-Ginecologie II este integrată într-o unitate medicală de renume şi tradiție, Clinica Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca ».

La nivelul disciplinei își desfășoară activitatea 14 cadre didactice titulare. Membri colectivului sunt implicați într-un proces educațional continuu cu studenții Facultății de Medicină anul VI, liniile de studiu română și engleză, precum și cu studenții programului de studiu Asistență Medicală Generală. Totodată, cadrele didactice contribuie la procesul de instruire teoretică și practică a medicilor rezidenți, precum și la desfășurarea unor cursuri postuniversitare adresate diferitelor categorii de medici. Activitatea didactică din cadrul disciplinei este centrată pe dezvoltarea aptitudinilor practice. Acest aspect este susținut prin implicarea activă a studenților în activitatea medicală desfășurată în cadrul Clinicii Obstetrică-Ginecologie « Dominic Stanca », dar și prin participarea la pregătirea studenților în centrul de aptitudini al Universității.

La nivelul Disciplinei se desfășoară două cursuri opționale destinate liniilor română și engleză, cursuri pentru care studenții au manifestat un interes în creștere. Suntem implicați într-un program de master, având ca și temă Malpraxisul în practica medicală.

Cadrele didactice din cadrul disciplinei sunt implicate în activitatea de tutoriat a studenților și coordonarea de lucrări de licență. De asemenea, este susținută activitatea de cercetare studențească, prin participarea studenților la proiectele de cercetare a cadrelor didactice.

Din punct de vedere al activității științifice și de cercetare, membri colectivului sunt implicați în proiecte de cercetare câștigate prin competiție ca directori de proiect sau membri. Domeniile de interes sunt variate: menopauza și afecțiunile asociate acesteia, patologia neoplazica uterină, endometrioza, incontinența urinară, rezistența antimicrobiană sau preeclampsia și studiul vascularizației placentare. Rezultatele cercetării științifice sunt valorificate prin publicarea de numeroase articole în reviste cotate ISI și BDI, dar și prin prezentarea lor la diverse manifestări științifice naționale sau internaționale, aspect care contribuie la creșterea vizibilității pe plan național și internațional.

La nivelul disciplinei există un conducător de doctorat (Prof. Dr. Dan Mihu) și două cadre didactice abilitate în conducerea de doctorate (Conf. Dr. Răzvan Ciortea și Conf. dr. Andrei Mihai Măluțan). Doctoranzii coordonați în cadrul disciplinei, desfășoară atât activitate de cercetare, cât și activitate didactică cu studenții.

Activitatea medicală este orientată spre excelență și se desfășoară la nivelul Clinicii Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca », acesta fiind un centru de referință la nivel național în formarea de specialiști. Activitatea medicală este centrată atât pe monitorizarea sarcinii și asistența la naștere, cât și pe diagnosticul și tratamentul patologiei ginecologice. Clinica dispune de facilități moderne, asistența medicală fiind una de înaltă calitate profesională și umană.

Întreaga activitate pe care o desfășurăm continuă tradiția, desăvârșește prezentul și deschide perspective noi pentru viitor într-un concept unitar de școală.

 

Șef Disciplină

Mihu Dan, Profesor Universitar

Șeful Clinicii Obstetrică-Ginecologie “Dominic Stanca”,  Șeful Disciplinei Obstetrică-Ginecologie II.

Membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Cluj și în Comisia de Obstetrică-Ginecologie a Colegiului Medicilor din România. Vicepreședinte al Societății Române de Obstetrică-Ginecologie și Vicepreședinte al Societății Române de Chirurgie Miniminvazivă în Ginecologie

Obiectivul prioritar în calitate de Șef de Disciplină este  reprezentat de formarea unui adevărat colectiv medical și didactic cu o activitate orientată spre calitate şi excelență. Acest obiectiv este realizat în condițiile în care factorii cheie (studenți, medici rezidenți, cadre didactice) vor avea aceleași obiective în activitate: adaptabilitate, colaborare, calitate, creativitate, excelență şi flexibilitate.

Activitatea didactică: titular de curs în cadrul programului de studiu Medicină în limba romană și master; coordonator sau colaborator la o serie de cursuri postuniversitare și workshop-uri; coordonator rezidențiat.

Activitatea științifică și de cercetare s-a concretizat prin calitatea de director, responsabil, colaborator sau mentor în 17 granturi de cercetare (internaționale, naționale sau interne) sau proiecte educaționale, publicarea unui număr de peste 150 de articole, cotate ISI și BDI. Autor sau co-autor la elaborarea unui număr de 20 monografii și manuale. Conducător de doctorat în urma susținerii tezei de abilitare din anul 2014.

Activitatea medicală: medic primar obstetrică ginecologie; atestate de studii complementare în în diferite domenii ale specialității obstetrică-ginecologie.

Date de contact:

Tel: 0264596893

Mail: dan.mihu@yahoo.com

 

Cadre didactice din disciplină

Diculescu Doru Constantin Mihai, Conferențiar Universitar

Activitate didactică: director și membru al Consiliului Departamentului 09 „Mama și Copilul”, publicare manuale și cărți de specialitate, coordonare lucrări de licență, coordonator și colaborator cursuri postuniversitare și cursuri opționale, cursuri de obstetrică-ginecologie pentru studenții anului VI Medicină și AML, program de consultații pentru aceștia

Activitate știintifică: doctor în medicină, elaborare articole știintifice în domeniul de activitate, participare și comunicări la manifestări științifice

Activitate clinică: consultații și tratamente, asistență nașteri, intervenții chirurgicale mari și mici în domeniul meu de activitate, coordonare bloc operator. Dețin atestate de studii complementare în ecografie obstetricală și ginecologică, chirurgie laparoscopică, colposcopie, histeroscopie și medicină materno-fetală

Date contact

Telefon: 0744872118

Mail: doru.diculescu@umfcluj.ro , ddiculescu@elearn.umfcluj.ro , ddiculescu@yahoo.com

 

Ciortea Răzvan, Conferențiar Universitar

 • doctor în Medicină din anul 2011
 • Conferențiar Universitar din anul 2016
 • atestatul de abilitare obținut în anul 2020
 • titular de curs în cadrul programului de studiu Medicină în limba engleză
 • autor principal și coautor a peste 140 articole ISI cu factor de impact și BDI
 • autor a peste 20 cărți
 • director de proiect în 4 granturi interne și internaționale și membru în 7 granturi naționale
 • medic primar Obstetrică-Ginecologie din anul 201
 • 6 atestate complementare
 • peste 10000 de nașteri asistate și peste 5000 de intervenții chirurgicale efectuate

Date de contact:

Tel: 0748030897

Email:  r_ciortea@yahoo.com

 

Măluțan Andrei Mihai, Conferențiar Universitar

Activitatea didactică: susținerea cursuri și de stagii clinice pentru studenții Facultății de Medicină anul VI, Liniile română și engleză, precum și pentru anul IV AMG; titular de curs în cadrul programului de studiu Medicină în limba engleză, precum și în cardul unui curs opțional; coordonare lucrări de licență elaborate de către studenți ai Facultății de Medicină; coordonator sau colaborator la o serie de cursuri postuniversitare și workshop-uri.

Activitatea științifică și de cercetare: participarea în colectivele a 9 granturi de cercetare obținute prin competiție, în calitate de director de proiect sau membru; publicarea în calitate de autor principal sau coautor peste 100 de lucrări în reviste cotate ISI sau BDI; coordonator, autor sau co-autor la 15 cărți sau monografii; începând cu anul 2013, deține titlul de Doctor în Științe Medicale, Domeniul Medicină, iar începând cu anul 2021, Atestatul de abilitare în conducerea de cercetări doctorale.

Activitatea medicală: medic primar obstetrică ginecologie; atestate de studii complementare în următoarele 7 domenii ale obstetricii și ginecologiei; asistență medicală în domeniul monitorizării evoluției sarcinii, asistenței la naștere, diagnosticul și tratamentul principalelor afecțiuni ginecologice.

Date de contact:

Tel: 0264596893

Mail: amalutan@elearn.umfcluj.ro

 

 

Todea Cezarin Renato Viorel, Șef Lucrări

Chirurgie endoscopică și vaginală

Date de contact:

Email: cezarintodea@elearn.umfcluj.ro

 

Nicula Renata Lăcrimioara, Șef Lucrări

Desfășurarea stagiilor și cursurilor cu studenții an VI MG și AMG anul IV precum și elaborarea materialelor didactice (cursuri, monografii,ghiduri) în cadrul catedrei, alături de colectivului clinicii. Competențe dobândite în : Ecografie obstetricală și ginecologică,Histeroscopie și Chirurgie laparoscopică ginecologică.

Date de contact:

Tel: 0264596893

 

Oancea Mihaela Daniela, Șef Lucrări

Activitate didactica- stagii si cursuri obstetrica-ginecologie cu studentii anului VI Medicina si AML, indrumare lucrari de licenta student, participarea la elaborarea de material didactice, colaborator la cursurile optionale organizate in cadrul disciplinei, program de consultatii cu studentii anului VI Medicina, colaborator la cursuri de perfectionare postuniversitara.

Activitate stiintifica- Doctor in Medicina, elaborare lucrari stiintifice, participare si comunicari la manifestari stiintifice, elaborare capitol in monografii.

Activitate medicala- Medic primar obstetrica-ginecologie, competente in Ultrasonografia in obstetrica si ginecologie, Colposcopie, Laparoscopie, Histeroscopie, Uro-ginecologie, Medicina materno-fetala , Activitate clinica integrate in cadrul sectiei Obstetrica-Ginecologie II “Dominic Stanca”, Spital Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca.

Date de contact:

Tel: 0264596893

 

Iuhas Cristian Ioan, Șef Lucrări

Medic primar obstetrică-ginecologie, Secția Obstetrică-Ginecologie II a Spitalului Clinic Județean Cluj-Napoca (Clinica „Dominic Stanca”)

Date de contact:

Tel: 0264596893

Mail: iuhascristianioan@yahoo.co.uk

 

Pop Daria Maria, Șef Lucrări

Activitate didactică: în cadrul departamentului “Mama și copilul”, disciplina Obstetrică Ginecologie II, fiind implicată în desfășurarea lucrărilor practice și a cursurilor pentru liniile de studiu în limba română și engleză, an VI MG precum și an terminal AML. De asemenea, desfășor activitate de îndrumare a studenţilor în redactarea lucrărilor de licenţă.

Activitate știintifică: în cercetarea celulelor stem din surse obstetricale; screening-ul sarcinii cu obezitate maternă; patologia endometrială malignă. Rezultatele activității științifice s-au materializat prin publicarea de lucrări ISI, ISI Proceedings precum și a unor cărți de specialitate.

Activitate clinică: medic primar obstetrică-ginecologie, cu competențe în ultrasonografie și colposcopie.

Date contact:

Tel: 0264 596893

Email: dariagroza@elearn.umfcluj.ro

 

Porumb Ciprian Gheorghe, Asistent Universitar

Pregatirea studenților secțiilor medicină generală și asistenți medicali în cadrul stagiilor clinice efectuate la catedra Obstetrică-Ginecologie II. Îndrumator lucrări licență. Colaborator cursuri postuniversitare. Educația continuă a medicilor rezidenți obstetrică- ginecologie.

Date de contact:

Tel: 0364592771, 0374834170

Email: porumbciprian@elearn.umfcluj.ro

 

Mocan-Hognogi Radu Florin

Asistent Universitar

Sunt Dr. Mocan-Hognogi Radu Florin,  în prezent Asistent Universitar la UMF Cluj-Napoca, catedra Obstericǎ-Ginecologie II, şi medic primar  în specialitatea obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica Obstetrică Ginecologie II “Dominic Stanca”.

Din data de 19.10.2016 sunt Doctor ȋn Medicină, în urma susţinerii tezei de doctorat ȋntitulată “Modificări structurale ale tegumentelor şi mucoaselor organelor genitale la femeie ȋn perioada climacterică“.

De asemenea în urma cursurilor absolvite şi examenelor de supraspecializare am obţinut Competenţă în Ecografia Obstetricală și Ginecologică, Competenţǎ în Colposcopie, Competenţǎ în Medicinǎ Materno-Fetalǎ, Competenţǎ în Reproducerea Uman Asistatǎ, şi Competenţǎ în Chirurgia Laparoscopică Ginecologică

Activitatea didactică pe care o desfaşor cuprinde efectuarea de stagii clinice cu studenţii anului VI Medicină precum şi cu studenţii din cadrul programului Asistenţă Medicală Generală şi Moaşe.  Pe toată această perioadă manifest mult interes şi seriozitate pentru autoperfectionarea profesională şi actualizarea continuă a cunoştinţelor.

Pe perioada universitară şi postuniversitară am participat la numeroase sesiuni de comunicări stiinţifice, precum şi la congrese naţionale şi internaţionale.

Mǎ caracterizez drept ambiţios, optimist, perseverent, disciplinat la locul de muncǎ. Sunt loial şi manifest înalt simţ de rǎspundre în îndeplinirea sarcinilor atribuite precum şi în promptitudinea rǎspunsurilor la cerinţele studenţilor.

Date de contact:

Tel: +4745321244

Email: radumocan@yahoo.com

 

Bucuri Carmen Elena, Asistent Universitar

 • Asistent Universitar din anul 2018
 • doctor în Medicină din anul 2019
 • 6 articole publicate în calitate de prim autor și coautor în reviste cotate ISI cu FI şi peste 40 de articole în calitate de coautor în reviste cotate ISI fără FI
 • autor a 2 cărți publicate în edituri medicale de top
 • director grant intern în anul 2016, director de proiect al unui grant european 2021
 • medic specialist Obstetrică-Ginecologie din anul 2016
 • 3 atestate complementare
 • peste 2000 de nașteri asistate și peste 500 de intervenții chirugicale efectuate.

Date de contact:

Tel: 0758785660

Email: cbucurie@yahoo.com

 

Rada Maria Patricia, Asistent Universitar

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenții Facultății de Medicină, anul VI, linia română și engleză, și cu studenții AMG, atât în cadrul Clinicii Obstetrică-Ginecologie « Dominic Stanca », cât și la Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină.
 • Participare la elaborarea materialelor didactice.

Activitate științifică:

 • Preponderent axată pe domeniul Uroginecologiei, aprofundat în cadrul studiilor doctorale.
 • Subdomenii de interes: incontinența urinară, prolapsul genital, tehnici chirurgicale de reconstrucție a planșeului pelvin.
 • Implicare activă în proiecte de cercetare pe plan national și international.

Activitatea clinică:

 • Asistența medicalӑ pe parcursul sarcinii și la naștere.
 • Diagnostic și tratament de specialitate pentru afecţiuni ginecologice.

 

Date de contact:

Email: rada.maria@umfcluj.ro

 

Dudea-Simon Marina, Asistent Universitar

Activitate didactică: susține stagii clinice cu studenții Facultății de Medicină, anul 6, secțiile română și engleză, în cadrul Disciplinei Obstetrică-Ginecologie; studenții Facultății de Medicină, anul 6, secțiile română, engleză și franceză în cadrul Disciplinei Abilități-Științe Umaniste (Centrul de Aptitudini Practice); studenții  Asistență Medicală Generală, anul 4, secția română.

Activitate științifică: este Doctor în Științe Medicale, având teza de doctorat centrată asupra explorării elastografice, precum și a modificării expresiei genice în leziunile premaligne și maligne ale colului uterin. Activitatea de cercetare este evidențiată prin publicarea de articole de specialitate în reviste de prestigiu în domeniu, precum și prin prezentări la congrese naționale și internaționale.

Activitate clinică: Medic specialist obstetrică-ginecologie în cadrul Clinicii ”Dominic Stanca”, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Atestat studii complementare în Colposcopie și Ultrasonografie Obstetricală și Ginecologică.

Date de contact

Email: dudea.marina@umfcluj.ro  marina.dudea@elearn.umfcluj.ro