Disciplina Chirurgie pediatrică

Adresa: Chirurgie Pediatrică Str. Moţilor, Nr. 66-68, Ortopedie Pediatrică str. Viilor nr. 46-50
Telefon: 0264591488, 0264207043
E-mail disciplină: chirpedi@umfcluj.ro

Șef de disciplină: Șef lucr. dr. Gocan Horațiu
Telefon: 0264599465

 

Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie pediatrică instruieşte şi educă studenţii spre recunoaşterea şi tratarea bolilor chirurgicale şi ortopedice din patologia pediatrică. Diagnosticul, tratamentul corect, alături de îngrijirea pre şi post operatorie întregeşte instruirea pe care o oferim cursanţilor nostri. Invăţăm studenţii şi rezidenţii noştri să lucreze în echipă alături de alţi specialişti ce tratează copii în beneficiul pacientului.
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie pediatrică aparţine Departamentului Mama şi Copilul; contribuie activ la instruirea studenilor din anul V Medicină, liniile de studiu română, engleză şi franceză şi a rezidenţilor din specialităţile Ortopedie Pediatrică, Ortopedie-Traumatologie, Chirurgie Pediatrică, Neonatologie şi Pediatrie prin activităţi teoretice sub forma cursurilor şi activităţi practice sub forma stagiilor ce se desfăşoară în cele doua locaţii: Clinica Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Copii şi Compartimentul de Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca.
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se centrează asupra unor patologii cu probleme în practica medicală finalizate prin articole în reviste de specialitate din ţară şi internaţionale indexate ISI şi BDI ca şi în lucrări prezentate în conferinţe naţionale şi internaţionale. Cadrele didactice ale disciplinei au participat şi participă la cursuri de perfecţionare în ţară şi străinătate. Ei sunt participanţi activi în societăţile de specialitate europene şi aparţin structurilor de conducere ale asociaţiile profesionale din ţară: Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Societatea Română de Ortopedie şi Traumatologie Pediatrică.

 

Colectivul disciplinei

 

Buduşan Anca

Medic specialist chirurgie pediatrică, doctorand. Activitatea didactică a inclus stagii de chirurgie cu studenții anului V medicină secțiile română, engleză și franceză, îndrumarea tezei de licență pentru mai mult de 20 de studenți de la secțiile română, engleză și franceză, participarea în comisiile de licență. Activitatea medicală o desfășor în cadrul clinicii de Chirurgie și Ortopedie pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, domeniul de activitate fiind reprezentat de patologia chirurgicală a copilului
(chirurgie generală, digestivă, urologică, toracică, a malformațiilor, trauma).

Informații

 • Grad didactic: Asistent
 • Telefon: 0264599465

 

 

Farkas Bela Alexandru

Dr. Farkas Bela Alexandru este medic primar în specialitatea chirurgie şi ortopedie pediatrică, cu grad didactic de asistent universitar la disciplina chirurgie şi ortopedie pediatrică. Este Doctor în medicină.
Este membru al Societăţii Române de Chirurgie Pediatrică. Este co-autor al unor cărţi de chirurgie pediatrică. A participat la manifestări ştiinţifice naţionale de chirurgie pediatrică şi la congrese în alte specialităţi chirurgicale. A publicat articole ca prim autor sau co-autor în reviste ştiinţifice naţionale, indexate ISI şi B+.
Activitatea profesională şi didactică o desfăşoară în cadrul Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, fiind un mentor pentru studenţi şi rezidenţi, iar rezultatele profesionale au fost dovedite prin rezultatele obţinute în urma tratamentelor chirurgicale şi ortopedice efectuate de-a lungul anilor în cadrul clinicii. Preocupările ştiinţifice s-au axat preponderent pe patologia abdominală malformativă dobândită la copil.

Informații

 • Grad didactic: Asistent
 • Telefon personal: 0745241801

 

 

Gocan Horaţiu Viorel

Medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică, șef de secție în Clinica de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, doctor în medicină. Activitate didactică prin stagii și cursuri cu studenții anului V medicină, îndrumător de teze de licență, coordonator medici rezidenți în specialitatea chirurgie pediatrică. Membru în comisia națională de chirurgie pediatrică, speaker la Congresul ARCE 2011. Participare la numeroase manifestări științifice și congrese. Activitatea medicală în cadrul clinicii include patologie chirurgicală și ortopedică la copii.

Informații

 • Grad didactic: Șef lucrări
 • Telefon: 0264591488

 

 

Muresan Rodica Ana

Informații

 • Grad didactic: Asistent

 

Negrea Voicu-Mihai

Sunt medic specialist chirurgie pediatrică. În anul 2013 am susţinut Teza de Doctorat intitulată „Diverticulul Meckel la copil – diagnostic şi tratament ».
Am participat în ultimii 5 ani la 3 congrese de chirurgie pediatrică în străinătate şi 12 manifestări ştiinţifice în România (congrese, workshop-uri, cursuri postuniversitare), susţinând 4 prezentări orale şi 4 prezentări poster la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, ca prim autor. Am publicat 2 articole ca prim autor, unul din acestea fiind indexat ISI cu factor de impact. Pe plan ştiintific doresc extinderea studiilor începute în cadrul tezei de Doctorat, privind diverticulul Meckel, precum şi în domeniul chirurgiei minim invazive la copil.
Pe plan didactic consider oportună o dezvoltare continuă a abilităţilor de comunicare şi esenţială deprinderea manoperelor şi a gesturilor medicale în activitatatea practică a studenţilor şi abilităţile de comunicare cu pacienţii, aparţinătorii, colegii, personalul medical.

Informații

 • Grad didactic: Asistent
 • Telefon personal: 0742853843

 

 

Surd Adrian-Onisim

Informații

 • Grad didactic: Asistent

 

 

Timiş Bogdan

Informații

 • Grad didactic: Asistent
 • Telefon: 0264599465