Psychiatrie et psychiatrie pédiatrique

Disciplina Psihiatrie și Psihiatrie pediatrică

Adresă Strada Victor Babes 43,400012, Cluj Napoca
Telefon: 0264592771, 0264590127, 0264592126
Fax: 0264590127, 0264592126
Telefon: 0264428491, 0264429270 (Clinica Psihiatrie Pediatrică)
E-mail disciplină: psihi@umfcluj.ro

Șef de disciplină: Prof. dr. Ioana Micluția
Telefon: 0264593884
E-mail: imiclutia@umfcluj.ro

 

Disciplina de Psihiatrie şi Psihiatrie Pediatrică face parte din departamentul de Neuroştiinţe din cadrul Universităţii de Medicină şi Famacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca şi oferă o evaluare complexă pentru o varietate de afecţiuni psihiatrice cum ar fi: depresia, tulburare afectivă bipolară, tulburările psihotice acute, schizofrenia, tulburările anxioase, tulburările de personalitate, tulburările de alimentaţie, demenţele, tulburările de spectru autist, ADHD, etc.

Activitate

În cadrul cursurilor şi stagiilor oferite de disciplină, studenţii vor fi familiarizaţi cu evaluarea şi tratamentul psiho-farmacologic al tulburărilor psihice, evaluarea psihologică şi neurocognitivă, elemente de investigaţii paraclinice (analize de laborator, EEG) şi evaluarea procesului de îmbătrînire. Disciplina dispunde de o bibliotecă şi mai oferă posibilitatea de observare/participare la diverse activităţi ergoterapeutice şi recreative.

Cerc studenţesc: Da

Teme disponibile pentru lucrarea de licenţă

Prof. Dr. Ioana Micluția

 1. Calitatea vietii apartinatorilor pacientilor cu dementa
 2. Calitatea vietii apartinatorilor pacientilor cu alcoholism
 3. Corelatii intre tulburarile cognitive, severitatea bolii in depresie
 4. Identificarea factorilor implicați în debutul schizofreniei
 5. Relația între psihopatologie, calitatea vietii, funcționalitate și sindromul metabolic în schizofrenie
 6. Relația între psihopatologie, calitatea vietii, funcționalitate și sindromul metabolic în tulburarea afectiv bipolară

 

Conf. Dr. Fadgyas-Stănculete Mihaela

 1. Evaluarea riscului cardiac la pacienții cu schizofrenie
 2. Autostigmatizarea și stigmatizarea percepută a pacienții cu schizofrenie

 

Conf. Dr. Predescu Elena

 1. Modificările de somn la copii și adolescenți cu tulburări de internalizare
 2. Eficiența intervențiilor asociate cu tehnici VR în adicțiile adolescenților

 

Șef lucr. Dr. Șipoș Roxana

 1. Inflența social media asupra depresiei și anxietății la adolescenți
 2. Suicidul, comportantele de autovătămare și cyberbullyng-ul la adolescenți
 3. The psihological effects of child abuse and neglect

 

Șef lucr. Dr. Crișan Cătălina

 1. Calitatea vieții la pacienții cu dependență cronică alcoolică

 

Șef lucr. Dr. Căpățînă Octavia

 1. Internarea nevoluntară la pacienții cu patologie psihiatrică
 2. Tulburări neuro-cognitive post-covid
 3. Evaluarea utilizării substanțelor stimulante în rândul studenților
 4. Evaluarea factorilor de risc pentru apariția deliriumului la pacienții cu dependență cronică alcoolică

 

Asist. univ. Dr. Bonea Maria

 1. Factori de risc pentru tulburările de somn
 2. Agresivitatea la pacienții cu schizofrenie
 3. Noi abordări în tratamentul tulburării obsesiv-compulsive
 4. Relația dintre microbiom și primul episod psihotic

 

Asist. univ. Dr. Crecan-Suciu Bianca-Daniela

 1. Evaluarea stării emoționale a rudelor care îngrijesc pacienții cu demență

 

Asist. univ. drd. Vinași Ramona-Cristina

 1. Tulburările de anxietate și depresia în rândul studenților

 

Asist. univ. drd. Hulubă Iulia-Patricea

 1. Riscul sindromului metabolic la pacienții cu tulburări afective

 

 

Colectivul disciplinei

 

Șef de disciplină – Profesor universitar dr. Ioana Valentina Micluţia
E-mail: imiclutia@umfcluj.ro

Profesor universitar Psihiatrie, șef de disciplină Psihiatrie și Psihiatrie Pediatrică UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, membru al consiliului Departamental X, medic primar psihiatru, medic șef secție Psihiatrie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, psihoterapeut și formator Psihodramă clasică, sexolog. Președinte al Asociației de Psihiatrie și Psihiatrie Pediatrică, membru al Institutului de Sexologie, fost membru al boardului Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, membru fondator al Asociației de Psihodramă clasică Jacob Levi Moreno, membru al Asociației de Medicină a Sexualității, Asociația pentru consilierea consumatorilor-ARD, membru fondator; alumni OAD – Viena, DAAD – Heidelberg, domeniul abordării tulburărilor de identitate de gen.

Rezumatul activităţii didactice curente:

 • Susținere cursuri de Psihiatrie an VI MG linia română și engleză, tutorat studenți Facultatea de Medicină;
 • Conducător de masterat Sexologie;
 • Susținere curs opțional de Sexologie an VI MG;
 • Coordonator rezidențiat de Psihiatrie, cursuri postuniversitare, prezentări de caz, îndrumător cercetare;
 • Conducător de doctorat.

Domenii de interes ştiinţific

 • Diagnosticul, evaluarea, abordarea terapeutică a primului episod psihotic;
 • Tulburări cognitive în schizofrenie, tulburări afective;
 • Calitatea vieții pacienților psihici;
 • Tulburări sexuale în schizofrenie, tulburări afective.

Cele mai importante lucrări publicate

 • Lucrări indexate in extenso ISI Web of Science cu factor de impact – 38 , 6 – ISI proceedings, în baze internaționale – 4, BDI – 76, în manifestările ale unor conferințe – 63 (H-index 6)
 • 6 monografii, 3 cursuri, capitole internaționale-2 și naționale-10
 • Granturi – 6
  • Director / conducere – 3
  • Membru – 6 din care 1 internațional
 • Participări la manifestări ştiinţifice naționale și internaționale în calitate de organizator, ateliere de lucru, lector invitat, lector, postere.

 

Profesor universitar dr. Viorel Lupu
E-mail: viorel.lupu@umfcluj.ro
Telefon: 0264428491/0264429270

 

Şef Lucrări dr. Cătălina Angela Crişan
E-mail: ccrisan@umfcluj.ro
Telefon: 0743231304

Șef Lucrări, medic primar psihiatru, medic Șef Secție Clinica Psihiatrie 1 din cadrul SCJU Cluj-Napoca. Formare în Psihoterapie Pozitivă, Hipnoză ericksoniană și Training autogen. Membru într-un grant național și unul internațional. Vicepreședinte al Asociației de Psihiatrie și Psihiatrie Pediatrică, membru al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, membru al Mental Health Association of South-Eastern Europe, vicepreședinte al Fundației “Reușim împreună”, membru în cadrul Comisiei de Nouă Expertiză Medico-Legală psihiatrică din cadrul Institutului de Medicină legală Cluj-Napoca, editor Revista de Medicină Legală, membru voluntar în cadrul Clinicii multidisciplinare de boala Huntington (evaluarea pacienților din România cu boala Huntington).

Rezumatul activităţii didactice curente

Predarea de cursuri de Psihiatrie dedicate studenţilor Facultăţii de Medicină și Medicină Dentară linia română/engleză/franceză; predarea de cursuri postuniversitare; predarea de cursuri adresate medicilor rezidenți; membru în comisii de examen de specialitate. Participare la cursuri/simpozioane, conferinţe, congrese naţionale/internaţionale în calitate de lector, organizator.

Domenii de interes ştiinţific

Conştientizarea/insight-ul în tulburările psihiatrice majore (schizofrenie, tulburare bipolară), stigma în psihiatrie, mecanismele de coping și sănătatea mintală, psihiatria forensică, psihiatria de legatură, tulburările psihice în bolile neurodegenerative, explorarea potențialului terapiilor digitale în sănătatea mintală.

Cele mai importante lucrări publicate

 • Cătălina Crișan, Răzvan Pop. Challenges regarding the interaction between psychotropics and COVID-19 co-medication. Farmacia 2022, vol. 70, 3: 386-390 (https://doi.org/10.31925/farmacia.2022.3.2) (ISI 1,55) Q4 (WOS 000820244800002)
 • Costel Siserman, Cristian Delcea, Manuela Gyorgy, Cătălina Crișan. Forensic perspective of the COVID pandemic impact on the number of victims of violence. Rom J Leg Med 2022; 30: 8-11 (DOI: 10.4323/rjlm.2022.8 (ISI=0,459) Q4 (WOS 000864052400002)
 • Cătălina Crișan, Răzvan Florin Pop, Alexandra Claudia Bota, Adina Stan. Stuporul disociativ la adultul tânăr. Provocări ale diagnosticului diferențial și managementului terapeutic. (Dissociative stupor in young adults. Challenges in differential diagnosis and treatment management). Psihiatru.ro Anul XV, nr. 68:42-46 (1/2022) (DOI:10.26416/Psih.68.1.2022) (BDI)
 • Mădălina Radu, Andrada Ciucă, Cătălina-Angela Crișan, Sebastian Pintea, Elena Predescu, Roxana Șipoș, Ramona Moldovan, Adriana Băban. The impact of psychiatric disorders on caregivers: An integrative predictive model of burden, stigma, and well-being. Perspectives in Psychiatric Care 2022; 1-11 (DOI: 10.1111/ppc.13071) (ISI IF=2,223) Q2 (WOS=000773750200001, PMID=35347717)
 • Cătălina Crișan, Laura-Diana Mako, Răzvan Florin Pop, Romana Homorodean, Vitalie Văcăraș. Challenges in the differential diagnosis of dementia in young adults. Psihiatru.ro 2021 Anul XVI, nr. 67:34-38 (DOI:10.26416/Psih.67.4.2021) (BDI)
 • Cătană C.S., Crișan C.A., Opre D., Berindan-Neagoe I. Implications of Long Non-coding RNAs in age-altered proteasis. Aging and Disease 2020, vol. 11, nr. 3:692-704 (ISSN 2152-5250, DOI10.14336/AD.2019.0814) (categoria ISI, IF 5,058-2017) (indexată în PubMed, Thomson Reuters, Crossref, Google Scholar, Scopus) Q1
 • Cristina-Sorina Cătană, Cătălina-Angela Crișan, Dana Opre, Ioana Berindan-Neagoe. Diagnostic and prognostic value of microRNAs for Alzheimer’s disease: a comprehensive meta-analysis. Medicine and Pharmacy Reports 2020, vol. 93, nr. 1: 53-61, (DOI: 10.15386/MPR-1393) (revistă CNCSIS BDI Journal, indexată Scopus, Pubmed, Pubmed Central, Crossref)
 • Crișan Cătălina-Angela, Suciu Bianca, Siserman Cornel, Ureche Daniel. Violent behavior and psychiatric disorders. Proceedings of the International Conference on Legal Medicine from Cluj, 3rd edition, vol. 2, Filodiritto International Proceedings 2020, 57-64 (ISBN 979-12-80225-07-8) (DOI: 10.26352/EX01BIS_LEGAL-MEDICINE_VOL.2-2020) (ISI Proceedings)
 • M. Bonea, C.A. Crișan*, D. Ureche, D.B. Iliescu, L.P. Dumbravă. Late-onset schizophrenia: diagnosis difficulties and legal implications. Case report. Romanian Journal of Legal Medicine 2019, vol.27(1), 69-72 (ISSN print 1221-8618, ISSN online 1844-8585, DOI:10.4323/rjlm.2019.69) (categoria ISI, IF 0,320) (indexată Thomson Reuters, Embase, CNCSIS, Scopus, CrossRef)
 • Ramona Moldovan, Radu Popp, Cătălina Crișan, Vasile Țibre. Journey from theory to practice: Setting up a Huntington Disease service in Romania. Cognition, Brain, Behavior. An interdisciplinary Journal. 2017, Vol. XXI, no. 3 (September), 203-209 (BDI, ISSN 1224-8398)

Cărți

 • Cas cliniques psychiatriques pour étudiants et résidents. Guide de travaux pratiques.
  Cătălina Crișan, co-autori Răzvan Florin Pop, Zaki Milhem. Editura Medicală Universitară « Iuliu Haţieganu », 2022 (conţine bibliografie) (ISBN 978-606-075-069-7)
 • Clinical psychiatric cases for students and residents. Guide to practical work.
  Cătălina Crișan, co-autori Răzvan Florin Pop, Zaki Milhem. Editura Medicală Universitară « Iuliu Haţieganu », 2022 (conţine bibliografie) (ISBN 978-606-075-061-1)
 • Cazuri clinice psihiatrice pentru studenți și rezidenți. Ghid de lucrări practice.
  Cătălina Crișan, co-autori Răzvan Florin Pop, Zaki Milhem. Editura Medicală Universitară « Iuliu Haţieganu », 2021 (conţine bibliografie) (ISBN 978-606-075-030-7)
 • Sănătatea mintală. Perspective interdisciplinare. Mihail-Cristian Pîrlog, Cătălina-Angela Crișan. Editura Sitech, Craiova 2020 (ISBN 978-606-11-7627-4)
 • Essential in clinical psychiatry for medical students / Ioana Micluţia, Cătălina Crişan – Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară « Iuliu Haţieganu », 2017, Vol. 1 (conţine bibliografie) (ISBN 978-973-693-762-0)

 

Conferențiar universitar dr. Elena Predescu
E-mail: predescu.elena@umfcluj.ro
Telefon: 0745404829

 

Şef Lucrări dr. Roxana Şipoş
E-mail: Roxana.Sipos@umfcluj.ro
Telefon: 0723031996

 

Conferențiar universitar dr. Mihaela Fadgyas Stănculete
E-mail: mihaela.fadgyas@umfcluj.ro
Telefon: 0740091110

Dr Mihaela Fadgyas Stănculete a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu″, Cluj-Napoca. De asemenea, a absolvit Facultatea de Psihologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, fiind membru asociat al Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al Universității „Babeș-Bolyai” (Institutul STAR-UBB). Este doctor în medicină cu domeniul de cercetare al comorbidităților psihiatrice în sindromul de intestin iritabil.
Își desfășoară activitatea de medic primar psihiatru în cadrul secției Psihiatrie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca.

Rezumatul activităţii didactice curente

În prezent predă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu″ Cluj Napoca în cadrul departamentului de Neuroștiințe, disciplina de psihiatrie. Este director al masteratului de Medicină Psihosomatică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu″ Cluj Napoca.

Domenii de interes ştiinţific

Domeniile sale de interes sunt reprezentate de psihosomatică și psihiatria de legătură, tulburările funcționale gastrointestinale, testare și evaluare psihologică și neuropsihologică.

Cele mai importante lucrări publicate

 • Este autor a zeci de lucrări științifice publicate în extenso, și capitole de carte publicate la edituri internaționale și naționale.
 • Este membru în Consiliul Director al Societății de Medicină Biopsihosocială și reprezentant din partea României pentru European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM).

 

Șef de lucrări dr. Ramona Liana Păunescu
E-mail: Paunescu.ramona@umfcluj.ro
Telefon mobil 0745-502649

Sef lucrari disciplina Psihiatrie si Psihiatrie pediatrica, medic primar psihiatru.

Rezumatul activităţii didactice curente

Sustinerea de cursuri si stagii clinice cu studentii de anul VI-Medicina Generala, liniile de studiu romana, engleza si franceza

Domenii de interes ştiinţific

Tulburarea afectiva bipolara, Tulburarea depresiva majora, deficitele cognitive in tulburarile psihiatrice majore

 

Șef de lucrări dr. Octavia Oana Căpățînă
E-mail: octavia.capatina@umfcluj.ro
Telefon: 0743085233

A absolvit facultatea de medicina generală din cadrul UMF Iuliu Haţieganu, ulterior devenind medic rezident psihiatru în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Cluj-Napoca. Din anul 2014 a devenit asistent universitar în cadrul Disciplinei de Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică, UMF Iuliu Haţieganu. In anul 2019 promovează examenul de medic primar şi definitivează doctoratul în ştiinţe medicale. În prezent este sef de lucrări în cadrul Departamentului de Neuroştiinţe şi este medic primar psihiatru în cadrul Clinicii Psihiatrie II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca.

Rezumatul activităţii didactice curente

Activitate didactică pentru studenți și rezidenți în specialitatea psihiatrie adulți, coordonator pentru teze de licență.

Domenii de interes ştiinţific

Schizofrenie şi alte tulburări psihotice.

Cele mai importante lucrări publicate

 • Lucrări indexate ISI – 6
 • Capitole de carte – 1 international, 1 național

 

Asistent universitar dr. Maria Bonea

 • Absolvent al Facultății de Medicină Cluj-Napoca, promoția 2015.
 • Asistent Universitar la Disciplina Psihiatrie și Psihiatrie pediatrică din 2017.
  Doctor în Medicină din 2021 cu tema ,,Dependența alcoolică și comorbidități psihiatrice”.
 • Medic specialist Psihiatrie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Rezumatul activităţii didactice curente

 • Curs de Psihiatrie la Facultatea de Medicină Dentară anul IV, linia Franceză.
 • Stagii de Psihiatrie adulți la Facultatea de Medicină, liniile romană, engleză, franceză.

Domenii de interes ştiinţific

Formare în Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală și Dialectic-Comportamentală.

 

Asistent universitar dr. Bianca Daniela Crecan-Suciu

Asistent Universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu-Hațieganu” și medic specialist în cadrul secției Psihiatrie II a Spitalului Clinic Județean Cluj-Napoca.

Rezumatul activităţii didactice curente

Activitate didactică reprezentată de susținerea lucrărilor practice pentru seriile de studenți anul VI linia română, engleză și franceză; conducător lucrări de licență.

Domenii de interes ştiinţific

Ariile de interes și cercetare constau în identificarea și evaluarea deficitului cognitiv din diferite patologii psihiatrice precum, Tulburarea depresivă majoră, Tulburarea afectivă bipolară, stigma asociată tulburărilor mintale, simptome psihiatrice din patologia infecției cu SARS-COV 2.

 

Asistent universitar dr. Ramona Cristina Vinași

Medic rezident psihiatru, anul V, și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, având ca domeniu de interes legătura dintre tulburările hormonale și patologia psihiatrică-în special sfera tulburărilor afective, motiv pentru care aceasta este și tematica lucrării de doctorat.

Rezumatul activităţii didactice curente

Asistent Universitar începând cu anul 2021, susținând stagii clinice cu studenții anului VI, de la Medicină, liniile română și engleză, precum și cu studenții anului IV, de la Medicină dentară.

 

Asistent universitar dr. Iulia-Patricea Hulubă

Medic rezident psihiatru, anul V, și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”.

Rezumatul activităţii didactice curente

Asistent Universitar începând cu anul 2021, susținând stagii clinice cu studenții anului VI, de la Medicină, liniile română și engleză, precum și cu studenții anului IV, de la Medicină dentară.

Domenii de interes ştiinţific

Cele mai importante lucrări publicate Având ca domeniu de interes legătura dintre tulburările hormonale și patologia psihiatrică-în special sfera tulburărilor afective, motiv pentru care aceasta este și tematica lucrării de doctorat.

 

Asistent universitar drd. Cosmin-Ioan Moga

Actualmente medic rezident în anul IV de Psihiatrie.

Rezumatul activităţii didactice curente

Organizez stagii clinice cu studenții anului VI, de la Medicină, secțiile română, franceză și engleză, prin care intenționez să surprind acea calitate a psihiatriei de spațiu transdisciplinar, de la neurobiologie la exemple de psihopatologie din literatura non-medicală, film sau chiar din artele vizuale.

Domenii de interes ştiinţific

Mă interesează relația dintre constructele psihiatrice și imunologie, motiv pentru care proiectul meu de cercetare doctorală vizează implicațiile proceselor inflamatorii în generarea simptomelor negative ale schizofreniei.

 

Asistent universitar drd. Denis Pavăl

Medic specialist psihiatru și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie « Iuliu Hațieganu ».

Rezumatul activităţii didactice curente

Asistent Universitar începând cu anul 2023, susținând stagii clinice cu studenții anului VI, de la Medicină, liniile română, franceza și engleză, precum și cu studenții anului IV, de la Medicină dentară.

Domenii de interes ştiinţific

Ariile sale de interes și cercetare sunt funcția dopaminergică în autism și trăsăturile psihiatrice și neuroimunologice în encefalita autoimună. Este unul dintre fondatorii și președintele Asociației Române pentru Encefalită Autoimună din 2022.