Neurologie et neurologie pédiatrique

Disciplina Neurologie și Neurologie pediatrică

Adresă: Str. V. Babeș, Nr. 43
Telefon: 0264592771, 0264450349

Șef de disciplină: Prof. dr. Dafin Fior Mureșan

 

Cadrele didactice care asigură desfăşurarea activităţii la disciplină sunt structurate, în prezent, după cum urmează:

 • Neurologie adulți – 1 Profesor, 1 Conferențiar, 7 Şefi lucrări, 7 Asistenţi universitari
 • Neurologie pediatrică – 3 Asistenţi universitari

Activitatea didactică universitară – studii de licență:

 • Curs și Stagii clinice de Neuroștiințe – modulul de Neurologie pentru studenții de Medicină an V, programele de studiu Română, Engleză și Franceză
 • Curs și Stagii clinice de Neurologie-Psihiatrie – modulul de Neurologie pentru studenții de Medicină Dentară an IV, programele de studiu Română, Engleză și Franceză
 • Curs și Stagii clinice de Neurologie pentru studenții de la Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală an II
 • Curs și Stagii clinice de Curs Fiziokinetoterapie şi Recuperare în Boli Neurologice pentru studenții de la Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală an III
 • Curs și Stagii clinice de Neurologie pentru studenții de la Asistență Medicală Generală an III
 • Curs și Stagii clinice de Îngrijiri calificate în Neurologie pentru studenții de la Asistență Medicală Generală an III
 • Curs și Stagii clinice de Neurologie-Psihiatrie – modulul de Neurologie pentru studenții de la Asistență Medicală Generală an IV
 • Îndrumare lucrări de licență
 • Îndrumare în cadrul Cercului studențesc de Neurologie și Neurochirurgie

Activitatea didactică postuniversitară –rezidenţiat, doctorat și masterat:

 • Cursuri cu medicii rezidenți
 • Cursuri și coordonare cursuri în cadrul Școlii Doctorale Programului de Neuroștiințe cu lectori internaționali
 • Organizare a unor proiecte educaţionale internaţionale de anvergură: International Summer School of Neurology, European Teaching Course on Neurorehabilitation, EAN Task Force on Rare Neurological Diseases Teaching Course, Seminars – Department of Neurosciences, Doctoral School Courses – Neuroscience Program, etc.
 • Colaborare Academică Internațională: Master of Advanced studies (MAS) in Sleep, Consciousness and Related Disorders, Universita della Svizzera Italiana Lugano și University of Bern, Elveția, precum și European Master in Stroke Medicine, Universitatea din Krems European Master in Stroke Medicine, Universitatea din Krems, Austria

Activitatea științifică: Numărul mare de articole ISI și BDI, cărți și capitole în publicații de specialitate, participări în granturi internaţionale, organizarea a numeroase manifestări științifice, contribuie la consolidarea vizibilității și prestigiului universităţii noastre, a comunităţii academice şi ştiinţifice româneşti.

 

CADRE DIDACTICE:

dr. Fior-Dafin Mureșanu

Profesor de Neurologie, Medic Primar Neurolog, Director al Departamentului 10 – Neuroștiințe, Șef Disciplină Neurologie și Neurologie Pediatrică, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Președinte al European Federation of Neurorehabilitation Societies (EFNR), Chairman Communication Committee – European Academy of Neurology (EAN), Fost Președinte al Societății de Neurologie din România, Coordonator științific al Institutului RoNeuro – Centrul de cercetare și diagnostic al bolilor neurologice, Președinte al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN), Membru titular al Academiei de Științe Medicale din România, secretar al filialei Cluj, Membru corespondent al Academiei Române.

Activitate didactică:

 • Conducător de Doctorat
 • Coordonator al Programului de Neuroștiințe cu lectori internaționali din cadrul Școlii Doctorale
 • Coordonator de Rezidenţiat în Neurologie
 • Cursuri cu medicii rezidenți și studenții

Activitate științifică:

 • Lucrări indexate ISI Web of Science – 261 din care 148 in extenso (H-index 25)
 • Cărţi și capitole în tratate naționale – 23
 • Capitole publicate în tratate internaționale – 46
 • Granturi – 34
  • Director / conducere – 29
  • Membru – 4
  • Mentor proiect cercetare – 1
 • Membru în societăţi ştiinţifice (asociaţii): 17 – internaţionale şi 10 – naţionale
 • Participări la manifestări ştiinţifice în calitate de lector – 557 comunicări ştiinţifice din care 443 în evenimente internaţionale şi 114 naţionale

Inițiator al unor proiecte educaţionale internaţionale de anvergură: International Summer School of Neurology, European Teaching Course on Neurorehabilitation, EAN Task Force on Rare Neurological Diseases Teaching Course, Seminars – Department of Neurosciences, Doctoral School Courses – Neuroscience Program, etc.

 

 

Coordonator în programe educaţionale internaţionale:

 • Master of Advanced studies (MAS) in Sleep, Consciousness and Related Disorders, Universita della Svizzera Italiana Lugano și University of Bern, Elveția
 • European Master in Stroke Medicine, Universitatea din Krems European Master in Stroke Medicine, Universitatea din Krems, Austria

Domenii de interes științific: Cercetare fundamentală și translațională în Neuroprotecție și Neuroregenerare, Boli neurodegenerative, Boli vasculare cerebrale, Traumatisme cranio-cerebrale, Neuroreabilitare.

Email personal (frecvent utilizat): dafinm@ssnn.ro

Email UMF: dafin.muresanu@umfcluj.ro

Telefon mobil: 0724353060

 

dr. Ioana Cristina Stănescu

Conferențiar, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, Departamentul de Neuroștiințe, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale, având teza de doctorat intitulată: “Corelații clinice și paraclinice în hemoragia intracerebrală spontană” (2007).

Scurtă prezentare:

 • Preparator universitar (1995-1999)
 • Asistent universitar (1999-2009)
 • Șef de lucrări (2009-2021)
 • Conferențiar (2021-prezent)
 • Medic rezident neurolog (1994-1999)
 • Medic specialist neurolog (1999-2004)
 • Medic primar neurolog (2004 – în prezent)
 • Șef secție Neurologie I – Spitalul Clinic Recuperare (2018 – în prezent)
 • Stagiu de pregătire în străinătate: 2000-2001 – Atestat de Formare Specializată Aprofundată în Neurologie, Universitatea Paris XII Val de Marne

Activitate didactică :

 • Stagii clinice cu studenții din anul V Medicină Generală (seriile română, engleză, franceză)
 • Titular curs Neurologie anul V Medicină Generală (seriile română, engleză, și franceză)
 • Lucrări de licență (teme specifice disciplinei)

 

Domenii de interes științific :

 • Neuroreabilitare
 • Boli neurodegenerative

Email personal (frecvent utilizat): ioana.stanescu@umfcluj.ro

Email UMF: ioanastane@yahoo.com

Telefon mobil: 0742001376

 

Șef lucr. dr. Vitalie Văcăraș

Șef de Lucrări la Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, Departamentul 10 – Neuroștiințe, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale din anul 2013.

Scurtă prezenntare:

 • Șef de Lucrări Neurologie în cadrul Disciplinei de Neurologie și Neurologie pediatrică, Departamentul de Neurostiințe, UMF ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
 • Medic Primar Neurolog Clinica de Neurologie, Șef Secție Neurologie II, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
 • Competențe în Ultrasonografie Doppler Cerebrală, Electroencefalografie și Homeopatie, Comptetențe antreprenoriale și cursuri de Neurosonologie

Activități didactice și științifice curente:

 • Cursuri și stagii clinice cu studenții de anul V Medicina generală, anul IV AMG și medicii rezidenți
 • Coordonator al lucrărilor de licență
 • Membru în societăți științifice: Societatea de Neurologie din România, European Neurological Society (ENS) și Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN)

Domenii de interes științific:

 • Boli vasculare cerebrale
 • Scleroza Multiplă
 • Neurosonologie

Email UMF: vvacaras@umfcluj.ro

Telefon mobil: 0728730373

 

 

 

Șef lucr. dr. Vasile Țibre

Șef de Lucrări la Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, Departamentul 10 – Neuroștiințe, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Activitate didactică:

 • Responsabil curs Neurologie Medicină Generală, an V, Seria Franceză
 • Curs optional ”Urgence en Neurologie”
 • Cursuri postuniversitare de Neurofiziologie ( Curs practic de Electromiografie, Curs practic de EEG).

Interes clinic:

 • Neurofiziologie clinică
 • Patologia sistemului nervos periferic
 • boala Huntington
 • Epilepsie
 • Patologia somnului
 • Injectare de toxina botulinică

Domenii de interes științific:

 • Neurofiziologie clinică

E-mail: vtibre@umfcluj.ro

Telefon: 0745635180

 

Șef lucr. dr. Adina Stan

Șef de Lucrări la Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, Departamentul 10 – Neuroștiințe, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

 

 

Scurtă prezentare:

 • Absolventă a Facultății de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, promoția 2001
 • Medic primar neurolog, Clinica de Neurologie II, SCJU Cluj-Napoca

Activitate didactică:

 • Șef de lucrări, Catedra de Neurologie și Neurologie pediatrică
 • Cursuri și stagii clinice cu studenții din anul V Medicină Generală – linia română și engleză, an IV Medicină Dentară linia engleză, an III MG linia engleză , lucrări de licență

Domenii de interes științific:

 • Bolile vasculare cerebrale
 • Bolile neurodegenerative
 • Boli demielinizante

E-mail UMF : dora.stan@umfcluj.ro

 

Șef lucr. dr. Alina Blesneag

Șef de lucrări la Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, Departamentul 10 – Neuroștiințe, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale din anul 2015.

 

Scurtă prezentare:

 • Medic Primar Neurolog Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
 • Competență în Electroencefalografie

Activitate didactică și științifică:

 • Activități didactice complexe, practice și teoretice cu studenții și medicii rezidenți
 • Îndrumător și coordonator pentru conceperea și redactarea lucrărilor de licență a studenților din anul VI
 • Titular curs Neurologie anul V Medicină Generală, anul IV Medicină Dentară
 • Proiecte de cercetare

Domenii de interes științific:

 • Epilepsia
 • Parkinson și boli neurodegenerative

E-mail personal: alinablesneag@yahoo.com

Telefon: 0744583183

Șef lucr. dr. Nicoleta Tohănean

Șef de lucrări, Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale din anul 2013, având teza de doctorat intitulată: “Biomarkeri implicați în diagnosticul precoce al Bolii Parkinson”.

Scurtă prezentare:

 • Medic primar neurolog – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Clinica Neurologie I
 • Atestat de competenta in Electroencefalografie, Ultrasonografie Doppler cervicocerebrală

Activitate didactică:

 • Stagii clinice și cursuri cu studenții din anul V Medicină Generală (seriile română, engleză, franceză), anul IV Medicină Dentară
 • Lucrări de licență
 • Proiecte de cercetare

E-mail UMF : tohanean.nicoleta@umfcluj.ro

 

Șef lucr. dr. Dana Fodor

Șef de lucrări, Departamentul Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale din anul 2015.

Scurtă prezentare:

 • Medic primar neurolog și cadru didactic cu preocupare în patologia neurovasculară, neurodegenerativă, în neuroreabilitare și abordări integrative.

Activitate didactică:

 • Cursuri și stagii practice de neurologie cu studenții anului V MG, anilor II/III BFK
 • Coordonator lucrări de licență

Activitate științifică:

 • Articole indexate ISI și BDI
 • Autor de carte și capitole de cărți naționale

Activitate clinică:

 • activitate clinică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, Clinica Neurologie I

E-mail UMF : marieta.fodor@umfcluj.ro

 

Șef lucr. dr. Livia Popa

Șef de lucrări la Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, Departamentul 10 – Neuroștiințe, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Activitate didactică:

 • Cursuri și stagii clinice cu studenții din anul V Medicină Generală (seriile română, engleză, franceză), anii II și III Balneofiziokinetoterapie
 • Lucrări de licență

Activitate științifică:

 • Proiecte de cercetare

Activitate clinică:

 • Medic primar neurolog (2019)
 • Doctor în științe medicale (2013)
 • Medic specialist neurolog (2012)
 • Stagii de pregătire în străinătate: Stimulare magnetică transcraniană (TMS) și Stimulare electrică transcraniană (tDCS) la RehaNova Klinic, Germania (2014); Stimulare electrică funcțională (FES) la Salisbury District Hospital, Marea Britanie (2012); Urgențe neurologice la Clinique Saint-Luc Bouge, Belgia (2009); Recuperare neurologică și Electroencefalografie (EEG) la Centre Neurologique William Lennox, Belgia (2007-2008); Psihiatrie la Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes, Belgia (2006-2007)

E-mail UMF : livia.popa@umfcluj.ro

E-mail personal : livintz@yahoo.com

Telefon : 0264296928

 

 

dr. Mihaela Adela Vințan

Asistent universitar, Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

  Scurtă prezentare:

 • Asistent universitar (2000)
 • Doctorand UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca (2003-2012)
 • Medic primar neurologie pediatrica (2005)
 • Master în Medicină Moleculară și Neuroștiințe UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca (2001 – 2003)
 • Master în E-Health and Telemedicine Management Rome Business School, Rome, Italy (2018 – 2019)

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenții din anul V Medicină Generală (seriile română, engleză, franceză)
 • Lucrări de licență (teme specifice disciplinei)
 • Proiecte de cercetare
 • Trialuri clinic

Domenii de interes științific:

 • Epileptologie
 • Neurologie developmentală
 • Neurologie neonatală

E-mail UMF : adelavintan@elearn.umfcluj.ro

Adresa: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj Napoca, Clinica Neurologie Pediatrica, Str. Victor Babes, No. 43, pavilion VIII.

Telefon: 0264598523

Fax: 0264599669

 

 

dr. Monica Alina Mager

Asistent universitar la Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale din anul 2012, cu teza de doctorat intitulată : ” Evaluarea dezvoltării neuropsihice în fenilcetonurie”.

Scurtă prezentare :

 • Medic primar Neurologie Pediatrică, șef de secție la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Secția Neurologie Pediatrică

Activitate didactică :

 • Cursuri și stagii cu studenții
 • Lucrări de licență
 • Proiecte de cercetare

Domenii de interes științific :

 • Boli metabolice
 • Boli musculare
 • Paralizii cerebrale
 • Epilepsie

E-mail personal : maberecki@yahoo.com

Telefon : 0726376463

 

 

dr. Teodor Ștefan Fischer

Asistent universitar, Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale din anul 2008, cu teza de doctorat intitulată : ”Hiperlipidemiile – factor de risc în accidentul vascular cerebral”.

Scurtă prezentare:

 • Asistent universitar (2003)
 • Medic primar neurolog (2010)
 • Medic specialist neurolog (2005)
 • Medic rezident neurolog (2000-2005)
 • Stagii de pregătire în străinătate: 01.10.2002-01.07.2003 Clinica de Neurologie a Ruprecht-Karls University Heidelberg, Germany, bursa DAAD (investigations in neurology – EMG, EEG, PE, SMT, ECD and TCD; and, also research work for the doctorate)

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenții din anul V Medicină Generală (seriile română, engleză, franceză)
 • Lucrări de licență (teme specifice disciplinei)
 • Proiecte de cercetare

Domenii de interes științific:

 • Tehnici neurofiziologice moderne (EEG, ENMG, FES, TMS, tDCS)

E-mail UMF: teodor.fischer@umfcluj.ro

 

 

dr. Delia Maria Stanca

Asistent universitar, Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie pediatrică, doctor în științe medicale.

Scurtă prezentare :

 • Medic primar neurolog
 • Masterand în stroke – European Master in Stroke Medicine, Danube University Krems, Austria

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenții din anul V Medicină Generală (seriile română, engleză, franceză), studenții din anul II și III Balneo Fizio Kinetoterapie
 • Coordonare Lucrări de licență
 • Proiecte de cercetare

Activitate clinică:

 • Asistență medicală de specialitate a pacienților din Clinica de Neurologie și din ambulatorul integrat

Domenii de interes științific:

 • Bolile cerebro-vasculare
 • Ultrasonografie cervico-cerebrală
 • Patologie demielinizantă
 • Bolile neurodegenerative

E-mail : maria.stanca@umfcluj.ro

Telefon : 0264592771

 

 

dr. Silvina Iluț

Asistent universitar la Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale, cu teza de doctorat intitulată : ” Depresia post accident vascular cerebral”.

Scurtă prezentare:

 • Medic Primar Neurolog, Clinica Neurologie, Cluj-Napoca.
 • Competență in EcoDoppler cervico-cerebral

Activitate didactică:

 • Activități didactice cu studenții și medicii rezidenți
 • Lucrări de licență
 • Cercetare clinică

Domenii de interes științific:

 • Neuroradiologie
 • Boli cerebrovasculare
 • Depresia post stroke

Cele mai importante lucrări publicate:

 • Ciumărnean, S Ilut et al. Cardiovascular Risk Factors and Physical Activity for the Prevention of Cardiovascular Diseases in the Elderly. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 207.
 • S Ilut, C.Vesa. Medicina – de la teorie la practică Prezentări de cazuri. Nr.2/ 2021 (coordonator carte) ISSN 2810-5478

E-mail personal: silvina.ilut@yahoo.com

Telefon: 0740178965

 

 

dr. Nicu Cătălin Drăghici

Domnul doctor Nicu Cătălin Drăghici este medic primar neurolog, asistent universitar în cadrul Departamentului de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică a U.M.F. “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Activitatea clinică este reprezentată de numeroase stagii de pregătire în Franța, fiind completată cu o serie de burse de mobilitate Erasmus+ și un Master de Neuropatii Periferice organizat de Universitatea Paris Sud. Deține competență și supraspecializare în electroneuromiografie, domeniile de interes fiind reprezentate de sfera explorărilor neurofiziologice, de studiul și diagnosticul bolilor neuromusuclare.

Este Doctor în Medicină, tema aleasă fiind: ”Analiza parametrilor morfologici și electroneurografici în sindromul de tunel carpian asociat neuropatiei diabetice”.

E-mail UMF : nicu.draghici@umfcluj.ro

Telefon : +40/264.296.928

 

 

dr. Laura Grosu

 

 

dr. Luminița Celia Popa

Asistent Universitar Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Scurtă prezentare :

 • Medic specialist neurolog.
 • Teza de doctorat: ”Optimizarea terapiei de stimulare dopaminergică continuă în Boala Parkinson”. Conducător de doctorat: Prof. dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă

Activitatea didactică:

 • Studenți Facultatea de Medicină Generala anul V, secția română și engleza UMF Cluj-Napoca
 • Studenți Facultatea de Asistență Medicală Generală

Domenii de interes:

 • Boala Parkinson
 • Terapia dopaminergica în Boala Parkinson
 • Noi metode de tratament în Boala Parkinson
 • Inteligența artificială în Boala Parkinson.

E-mail UMF : luminita.mirea@umfcluj.ro

 

 

dr. Cristina Stan

Asistent universitar pe perioada determinata, Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctor în științe medicale, cu teza de doctorat intitulată : ”Migrena cu debut juvenil si impactul ei asupra calitatii vietii”.

Scurtă prezentare:

 • Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca promoția 2010
 • Doctorand UMF “Iuliu Hațieganu » Cluj – Napoca din anul 2017
 • Medic rezident neurolog pediatru 2012-2017
 • Medic specialist neurolog pediatru din anul 2017
 • Asistent universitar asociat (2019-2020)
 • Asistent universitar pe perioada determinată din anul 2020

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenții din anul V Medicină Generală
 • Colaborator cursuri postuniversitare
 • Lucrări de licență

Domenii de interes științific:

 • Explorările electroneurofiziologice (ENG, EMG, PEV, PEM)
 • Neuropatiile periferice și bolile neuromusculare

E-mail: stancristina@ymail.com

Telefon : 0745233223

 

dr. Diana Sipos-Lascu

Asistent universitar la Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenții Facultății de Medicină (seriile română, engleză, franceză), Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie
 • Elaborarea de materiale didactice în format digital și tipărit, alături de membrii Departamentului

Activitate științifică:

 • Doctorand la buget, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
 • implicare în proiectele de cercetare desfășurate în cadrul Departamentului
 • participare la manifestări științifice naționale și cu participare internațională din domeniu, atât pasiv, cât și ca lector și moderator
 • publicare a numeroase articole, capitole de carte, cazuri clinice, abstracte în volumele de rezumate ale manifestărilor științifice ( articol recent: Diana Sipos-Lascu, Ștefan-Cristian Vesa, Lăcrămioara Perju-Dumbravă. Apathy and Anhedonia: Clinical and Neurophysiological Assessment of a Romanian Brain Science, 2021, 11 (6):729, doi: 10.3390/brainsci11060729, IF: 3,394)

E-mail : diana.sipos-lascu@umfcluj.ro

Telefon : 0144430019

 

dr. Irina Vlad

Asistent universitar, Departamentul de Neuroștiințe, Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctorand în specialitatea Neurologie (Neurotraumatologie) – Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” 2020-prezent.

 

Scurtă prezentare:

 • Asistent universitar 2022-prezent
 • Asistent universitar asociat 2021-2022
 • Membru al Academiei Europene de Neurologie – secțiunea rezident și cercetare 2020 – prezent
 • Medic rezident Neurologie 2018 – prezent;
 • Absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” promoția 2017;
 • Stagiu de practică Spitalul „Charite” Universitatea de Medicină Berlin

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenții din anul V, Medicină Generală

Domenii de interes științific:

 • Neurotraumatologia, neuroreabilitarea, accidentul vascular cerebral și bolile cerebrovasculare, boli neurodegenerative, scleroza multiplă și alte afecțiuni inflamatorii demielinizante

E-mail: VLAD.IRINA.MARIA@elearn.umfcluj.ro