Disciplina Radiologie și imagistică. Medicină nucleară

Adresa: Strada Croitorilor 19-21, Cluj-Napoca, 400162
Telefon: 0264534241

Șef de disciplină: Prof. dr. Monica Platon (Lupşor)
E-mail:  monica.lupsor@umfcluj.ro

 

Disciplina “Radiologie şi imagistică. Medicina nucleară” a luat ființă în anul universitar 1991-1992, cu denumirea iniţială “Imagistică medicală” şi a fost condusă de Prof. Dr. Gheorghe Badea. După dispariția fondatorului disciplinei, la conducerea sa a ajuns Dr. Radu Badea, în anul 1992.

Activitatea educațională a disciplinei a constat inițial dintr-un curs opțional adresat studenților din anul IV Medicină Generală, care avea ca scop acoperirea unei arii de diagnostic imagistic deficitară la acel moment la disciplina de Radiologie, în principal imagistica tubului digestiv și a glandelor anexe (cu un focus special initţial pe ultrasonografie şi medicina nucleară). Cursul a fost foarte bine primit și apreciat de către studenți, astfel că, în scurt timp, conducerea Facultății a decis transformarea cursului în unul obligatoriu, sub conducerea Dlui Prof. Dr. Radu Badea (unul dintre liderii în domeniul explorării cu ultrasunete ȋn Romania) și a asistentului universitar Gabriel Andrieș (intrat în catedră în 1996, actualmente conferențiar universitar, şeful Laboratorului de Medicină Nucleară al SCJU Cluj-Napoca). Disciplina s-a dezvoltat rapid, cooptând și alți membri, care au venit cu o paletă mai largă de investigații imagistice, cu performanțe dovedite pe plan educaţional și știintific.

Activitatea educațională a fost centrată initial pe aplicațiile imagistice în patologia abdominală şi imagistica funcțională (Medicina Nucleară), însă a ajuns să cuprindă o paletă mai mare de investigaţii imagistice, adresate mai multor categorii de studenţi: Medicină Generală an II, IV şi V (română, engleză, framceză), Radiologie şi Imagistică medicală anii I-III, Balneofiziokinetoterapie anul I, Asistenţă Medicală anul II. La nivelul disciplinei îsi desfăşoară pregătirea (în cadrul modulelor de radiologie-imagistică sau ecografie) numeroşi rezidenţi, de diferite specialităţi: medicină internă, gastroenterologie, radiologie şi imagistică medicală, medicină de familie, oncologie, radioterapie, urologie, etc. De asemenea, în cadrul disciplinei se desfăşoară şi o serie de cursuri postuniversitare, adresate medicilor specialişti, în special cursul de ecografie generală (modulul 1) pentru obţinerea competenţei de ecografie generală şi cursul de elastografie hepatica.

Activitățile de cercetare sunt complexe, fiind centrate pe studiul morfologiei si vascularizației diferitelor organe abdominale în situații patologice, prin intermediul diferitelor tehnici imagistice (ultrasonografia, elastografia ultrasonografică, tomografia computerizată, imagistica prin rezonanţă magnetică), precum și studiul patologiei prin tehnici imagistice hibride.

Vizibilitatea activităților disciplinei este asigurată printr-un număr mare de cărti, capitole de cărţi și lucrări științifice publicate în reviste ISI / BDI și comunicate la conferințe naționale și internaționale. Toate au avut un răsunet important în lumea medicală, dovadă fiind numărul mare de citări din literatura de specialitate internațională si numeroasele premii acordate unor membri ai disciplinei, inclusiv premii ale Academiei Române.

 

Cadre didactice

 

PLATON MONICA (LUPSOR)
E-mail: monica.lupsor@umfcluj.ro

Grad didactic: profesor universitar

Grad profesional: Medic primar radiologie-imagistică medicală

Activitate didactică:

 • cursuri și stagii practice cu studenţii din Facultatea de Medicină (anul IV şi V), Asistenţă medicală (anul II), Radiologie și Imagistică Medicală (anul III)
 • coordonare de lucrări de licenţă şi doctorat
 • ȋndrumător rezidenţiat
 • coordonator al cursurilor postuniversitare de ultrasonografie generală pentru obţinerea competenţei şi a cursurilor de evaluare neinvazvivă a afecţiunilor hepatice prin tehnici elastografice ultrasonografice.

Activitate clinică: Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie “Prof Dr Octavian Fodor”, Cluj-Napoca, departamentul de ecografie-elastografie

Activitate de cercetare în special domeniul evaluării neinvazive a hepatopatiilor difuze prin tehnici elastografice şi ultrasonografice. Coordonator sau colaborator în numeroase proiecte de cercetare. Autor a numeroase cărţi şi capitole de cărţi, articole ISI/BDI, speaker la conferinţe naţionale şi internaţionale, peste 5000 citări şi peste 40 de premii naţionale şi internaţionale

Researcher ID (Web of Science): B-6016-2011
UEFISCDI ID (Brain map): U-1700-039R-0072

  

ANDRIES GABRIEL
E-mail: Gabriel.Andries@umfcluj.ro
Telefon: 0264-596812

Grad didactic: conferenţiar universitar

Grad profesional: Medic primar medicină nucleară

Activitate didactică

 • cursuri și stagii practice cu studenţii din Facultatea de Medicină (anul IV) Asistenţă medicală (anul II), Radiologie și Imagistică Medicală (anul I-III)
 • coordonare de lucrări de licenţă
 • ȋndrumător rezidenţiat
 • Cursuri postuniversitare organizate în UMF Iuliu-Hațieganu Cluj-Napoca (colaborator)
 • Cursuri de masterat (colaborator)

Activitate clinică: Laboratorul Medicină Nucleară, Spital Clinic Județean Cluj (şef de secție): examinări scintigrafice diverse (scintigrafii osoase, pulmonare, paratiroidiene, tiroidiene, limfatice)

Activitate de cercetare: în domeniul evaluării ganglionului santinelă în melanoame maligne și cancer de sân prin tehnici imagistice hibride (SPECT/CT)

 

SOCACIU MIHAI ADRIAN
E-mail: mihai.socaciu@umfcluj.ro

Grad didactic: Șef lucrări

Grad profesional: Medic primar radiologie-imagistică medicală

Activitate didactică:

 • cursuri și stagii practice cu studenţii din Facultatea de Medicină (anul IV şi V – limba română şi engleză), Asistenţă medicală (anul II), Radiologie și Imagistică Medicală (anul I), Balneo–fizio-kinetoterapie și recuperare (an I)
 • coordonare de lucrări de licenţă
 • stagii cu rezidenţii

Activitate clinică: Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie şi “Prof Dr Octavian Fodor”, Cluj-Napoca, Șef Departament de Radiologie și Imagistică Medicală

Activitate de cercetare:

 • Ultrasonografia cu contrast, cuantificarea perfuziei tumorale
 • Monitorizarea imagistică a tratamentelor oncologice și a terapiei bolilor inflamatoare cronice
 • Imagistica animalelor de experiență, microultrasonografie,
 • Imagistică intervențională și teragnostică
 • Analiza texturală a imaginilor medicale

 

CARAIANI COSMIN
E-mail: Cosmin.Caraiani@umfcluj.ro

Grad didactic: Șef lucrări

Grad profesional: Medic primar radiologie-imagistică medicală

Activitate didactică:

 • cursuri și stagii practice cu studenţii din Facultatea de Medicină (anul IV, II şî V secţîa română şi franceză), Asistenţă medicală (anul II), Radiologie și Imagistică Medicală (anul I), Balneo–fizio-kinetoterapie și recuperare (an I)
 • coordonare de lucrări de licenţă
 • coordonator al Cercului Studențesc de Imagistică a Ficatului
 • stagii cu rezidenţii

Activitate clinică: imagistica abdominală și oncologică

Activitate de cercetare în special  domeniul imagisticii abdominale și oncologice, autor de cărţi şi capitole de cărţi, articole ISI/BDI, speaker la conferinţe naţionale şi internaţionale.

 

PAVEL ALEXANDRU
E-mail: alexandru.pavel@umfcluj.ro

Grad didactic: asistent universitar

Grad profesional: Medic primar Medicină Nucleară

Activitate didactică:

 • Stagii practice cu studenţii Facultății de Medicină (an IV), Radiologie și Imagistică Medicală (an I-III),
 • Stagii practice – Master Radiologie și Imagistică Medicală
 • Coordonare de lucrări de licenţă.
 • stagii cu rezidenţii

Activitate clinică: Laboratorul Medicină Nucleară, Spital Clinic Județean Cluj

Activitate de cercetare în domeniul tehnicilor imagistice hibride.

 

POPA LOREDANA ELISABETA
E-mail: popa.loredana.elisabeta@elearn.umfcluj.ro

Grad didactic: asistent universitar

Grad profesional: Medic primar radiologie-imagistică medicală

Activitate didactică:

 • lucrări practice cu studenții Facultăţii de Medicină anul IV (secția română și franceză), Radiologie-Imagistică medical (anul I), Facultatea de Asistență Medicală
 • coordonarea de lucrări de licență
 • stagii cu rezidenţii

Activitate clinică: desfășurată în conformitate cu competențele dobândite: radiologie convențională, ecografie, computer tomografie și rezonanță magnetică.

Activitate științifică: orientată pe aplicații ale imagisticii medicale în special în patologia cardio-vasculară. Participare în diverse programe de cercetare.

 

BOCA BIANCA (PETRESC)
E-mail: petresc.bianca@elearn.umfcluj.ro

Grad didactic: asistent universitar

Grad profesional: Medic specialist radiologie-imagistică medicală

 Activitate didactică

 • lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină anul IV (secţia romănăşi engleză), Radiologie și Imagistică Medicală (an I)

Activitate clinică

 • Medic specialist Radiologie-Imagistică Medicală

Activitate de cercetare

 • Student-doctorand UMFST Târgu-Mureș
 • Domenii de interes: biomarkeri imagistici în patologia oncologică: cancer rectal, cancer hepatic, cancer prostatic, cancer de vezică urinară