Disciplina O.R.L.

Adresa: Str. Clinicilor 4-6, Cluj-Napoca
Telefon: 0264591942 int 1784/ 1539

Șef de disciplină: Prof. dr. Alma Maniu
Telefon: 0264590226

 

Disciplina O.R.L., din cadrul Facultății de Medicină, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, are un istoric marcat, fiind înființată în anul 1919 de când funcționează în clădirea « Palatului Nou al Clinicilor ». Având o tradiție recunoscută în ceea ce privește învățământul medical, de-a lungul timpului această disciplină a fost condusă de profesori renumiți, iluștrii pedagogi, și oameni de știință, personalități de marcă ai specialității ORL dintre care amintim: Prof. Gheorghe Buzoianu (1901-1974), Prof. Gheorghe Popovici (1949-1975), Prof. Ștefan Șurtea (1975-1982), Prof. Ermil Tomescu (1983-2003), Prof. Marcel Cosgarea (2003-2017).

La ora actuală colectivul catedrei este alcătuit din din 9 membrii : Șef disciplină Prof. Dr. Maniu Alma Aurelia, Prof. Dr. Magdalena Chirilă, Șef Lucrări. Dr. Violeta Necula, Șef Lucrări. Dr. Sever Pop, Șef Lucrări. Dr. Doinel Rădeanu, Asis. Univ. Dr. Cristina Țiple, Asis. Univ. Dr. Mirela Stamate,  Asis. Univ. Dr. Peter Ujvary, Asis. Univ. Dr. Cristina Blebea. Toți membrii colectivului au nivel  înalt de pregătire profesională obținut prin efectuarea unor specializări și cursuri de perfecționare atât în țară cât și în străinătate. Activitatea științifică bogată a întregului colectiv este materializată prin publicarea de articole științifice, participarea la proiecte de cercetare sau elaborarea de manuale didactice. Cursurile și stagiile cu studenții se bazează pe metodele moderne de învățământ interactiv, învățământ bazat pe competențe .

Materialul didactic se bazează pe prezentări power-point, filme demonstrative, filme intraoperatorii și suportul de curs precum și caietul de lucrări practice actualizat. Membrii colectivului oferă disponibilitate pentru ajutor suplimentar studenților când este nevoie.

Activitate didactică – oferta educațională

 • cursuri postuniversitare – temele principale ale cursurilor postuniversitare susținute de cadrele didactice din disciplină se referă la patologia și chirurgia laringelui, a nasului și sinusurilor paranazale precum și a aparatului acustico-vestibular

Activitate de cercetare

 • direcții de cercetare: livrarea de nanoparticule inteligente celulelor urechii interne pentru tratamentul surdității neurosenzoriale; utilizarea microcapsulelor ca vector pentru tratamentul surdității neurosenzoriale; dezvoltarea unor modele animale de pregătire a tinerilor medici în cofochirurgie și chirurgia rinosinusală; utilizarea materialelor autologe în chirurgia laringelui, determinarea factorilor genetici implicați în cancerul laringian și reabilitarea comprehensivă post laringectomie totală; factori implicați în prognosticul polipozei nazale.
 • conducător de doctorat: Prof Dr. Alma Maniu
 • membrii disciplinei ORL susțin activitatea societăților științifice studențești participând activ cu prezentări la ședințele de comunicare științifică

Activitate clinică – spiritul de profesionalism și competitivitate a membrilor colectivului asigură efectuarea unor intervenții chirurgicale cu un grad sporit de dificultate la cele mai înalte standarde profesionale în domeniul chirurgiei laringelui, parotidei, tiroidei, chirurgiei endoscopice nazală, chirurgia urechii și a implantului cohlear.

 

Cadre didactice

 

Șef. Disciplină ORL – Prof. Univ. Dr.  Maniu Alma Aurelia
E-mail  aurelia.maniu@umfcluj.ro
Telefon: 0264591942 int. 1784/ 1539

Activitate didactică:

 • cursuri ORL studenți an V Facultatea de Medicină
 • coordonator a 25 de lucrări de licență finalizate, coordonator și colaborator a 4 cursuri postuniversitare anuale în specialitatea ORL
 • elaborare 6 manuale de studiu pentru studenți
 • stagii de pregătire rezidenți în specialitatea ORL – coordonator de rezidențiat

Activitate științifică:

 • publicare a  peste 100 de articole științifice, 70 indexate Web of Science,
 • participare la  proiecte de cercetare – competiție națională dintre care 3 în calitate de director de proiect
 • participare la peste 160 conferințe naționale și internaționale de specialitate dintre care la peste 50 în calitate de lector invitat

Activitate clinică:

 • medic primar în cadrul SCJU Cluj-Napoca secția ORL
 • Coordonator al Programului Național de tratament al surdității prin implant cohlear și alte proteze implantabile Cluj-Napoca
 • Președinte al comisiei MS de trimitere a pacienților pentru tratament în străinătate
 • Membră în comisia de specialitate ORL a Ministerului Sănătății

 

Prof. Dr. Magdalena Chirilă
E-mail: Magdalena.Chirila@umfcluj.ro

Prof. Univ. Dr.  Magdalena Chirilă, catedra ORL, membru în Consiliul Departamentului M08 Specialități Chirurgicale

Activitate didactică: cursurile ORL cu studenții anului V Facultatea de Medicină (franceză, română), coordonare lucrări de licență, elaborare cursuri, coordonator cursuri postuniversitare

Activitate științifică: articole științifice, monografii, comunicări la manifestări științifice, mentor granturi de cercetare interne, membru/director proiecte câștigate prin competiție națională

Activitate profesională: medic primar ORL, atestat de studii complementare în Endoscopie ORL și Management sanitar, activitate clinică integrată în Secția Clinică ORL a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, medic șef secție, membru în Comisia de Otorinolaringologie a Ministerului Sănătății

 

Șef Lucrări Dr. Sever Pop
E-mail: sever.pop@umfcluj.ro

 • Titular de curs la seria engleză, Facultatea de Medicină Generală (anul V).
 • Îndrumător pentru elaborarea tezelor de licență.
 • Autor a două manuale dedicate studenților de la seria engleză: “ENT Basics” și “Practical ENT for students”.
 • Decan de Suflet al promoției 2021 (seria engleză).
 • Colaborator în cadrul cursurilor postuniversitare organizate de Departamentul ORL.

 

Șef Lucrări Dr. Violeta Necula

Activitate didactică de predare și evaluare a patologiei ORL, cursuri și stagii practice cu studenții Facultății de Medicină, anul V, coordonator sau colaborator în cadrul unor cursuri postuniversitare organizate de UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, supravegherea şi îndrumarea activității medicilor rezidenți în cadrul specializării.

Activitatea clinică se desfășoară în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Clinica ORL, domeniul de interes clinic fiind orientat în mare măsură spre patologia urechii, atȃt chirurgia urechii medii cȃt şi evaluarea electrofiziologică a auzului la copii şi chirurgia dispozitivelor auditive implantabile.

Domeniul de interes în cadrul activității de cercetare se axează pe patologia urechii interne, pe studiul celulelor receptoare din cohlee.

 

Șef Lucrări Dr. Doinel Rădeanu

Activitate didactică:

 • cursuri  ORL pentru studenții anului V, Facultatea de Medicină, și an III ai Facultății de Asistenți Medicali Licențiați
 • coordonator  de lucrări de licență studenți, coordonator și colaborator a 3 cursuri postuniversitare anuale în ORL, participarea la elaborarea a 4 manuale de studiu pentru studenți
 • stagii de pregătire rezidenți specialitatea ORL

Activitate științifică: publicare a 30 de articole științifice, 15 indexate Web of Science, participare la proiecte de cercetare obținute prin competiție națională  în calitate de colaborator, participare la peste 100 conferințe naționale și internaționale de specialitate dintre care la peste 10  ca și lector invitat

Activitate clinică:

 • medic primar ORL;
 • domenii de interes: Chirurgia nasului, Chirurgie cervicală și laringiană, Chirurgia glandelor salivare, Cofochirurgie, Chirurgie LASER în ORL.

 

Asist. Univ. Dr. Mirela Stamate

Activitate didactică:

 • participare în realizarea materialul didactic (carte de curs, îndreptar de lucrări practice) – secția română;
 • stagii clinice Facultatea de Medicină – secția română, engleză și franceză;
 • îndrumător de lucrări de licență;
 • colaborator la cursuri postuniversitare

Activitate de cercetare:

 • Teza de doctorat: ”Studiul comparativ al otoemisiunilor acustice tranzitorii şi al produşilor de distorsiune în screeningul auditiv neonatal şi în evaluarea audiologică a adulţilor”;
 • Editor asociat la International Journal of Clinical Practice;
 • Publicații: Carte și articole autor/coautor;
 • Participări la manifestări științifice;
 • Membru în granturi naționale

Activitate profesională: Medic primar ORL; Membru în societăți profesionale naționale

 

Asist. Univ. Dr. Cristina Tiple

Activitate didactică:

 • Asistent universitar UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Disciplina ORL
 • Stagii clinice de ORL cu studenții Facultății de Medicină – secția română, engleză și franceză și ai Facultății de Asistenți Medicali

Activitate de cercetare:

 • Teza de doctorat: “Reabilitarea vocală, olfactorie și respiratorie pulmonară la pacienții laringectomizați”. (2019)
 • Publicații: Capitol carte autor/coautor, articole cotate ISI, BDI
 • Participări la manifestări științifice internaționale și naționale; Membru în granturi naționale

Domenii de interes: Vocea, mecanismele ei de producere şi patologia asociată

Activitate profesională: Medic primar ORL, Membru în societăți profesionale naționale

 

Asist. Univ. Dr. Cristina Blebea
E-mail: blebea.cristina@elearn.umfcluj.ro

Activitate didactică: Asistent universitar UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Disciplina ORL; stagii clinice de ORL cu studenții Facultății de Medicină – secția română, engleză și franceză și ai Facultății de Asistenți Medicali Licențiați; îndrumator lucrări de licență.

Activitate științifică:

 • cercetare în domeniul reducerii a reacției inflamatorii a urechii interne la urechea implantată cohlear;
 • articole publicate indexate WoS sau BDI;
 • colaborator cursuri postuniversitare;
 • collaborator în proiect de cercetare obținut prin competiție;
 • colaborator elaborare manual de curs și stagiu clinic ORL

Activitate profesională – medic specialist ORL

 

Asist. Univ. Dr. Peter Ujvary
E-mail: ujvarypeter@outlook.com

Activitate didactică:

 • Asistent universitar UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Disciplina ORL
 • Stagii clinice de ORL cu studenții Facultății de Medicină – liniile română, engleză și franceză și ai Facultății de Asistență Medicală. Colaborator la cursurile postuniverstare

Activitate de cercetare:

 • Interes in domeniul de cercetare experimentală
  Publicații: Capitol carte autor/coautor, articole cotate ISI, BDI
  Participări la manifestări științifice internaționale și naționale; Membru în granturi naționale

Activitate profesională:

 • Medic specialist ORL
 • Membru în societăți profesionale naționale