Disciplina Medicină de urgență

Adresa: Clinic: Clinicilor nr. 3-5, Secția UPU-SMURD cu statut de clinic – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca

Laborator de simulare practică: Emil Isac nr. 13, et. 1 Cam. 15

Telefon Clinică: 0264 296 222

 

Șef de disciplină: Conf. dr. Adela Golea
E-mail: adela.golea@umfcluj.ro

 

 • Prezentare generală/descriere /importanță

Disciplina de Medicină de Urgență a fost înființată în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Cluj în 2006, specialitatea fiind introdusă în România în 1993 ca program de rezidențiat. De-a lungul timpului aceasta a cunoscut mari fluctuații de personal datorită particularității de practică asiduă și sub presiune, care reduce timpul necesar activității academice și de cercetare. Actualmente disciplina este susținută de:

 1. 2 membri titulari: conf. dr. Adela Golea și asistent universitar dr. Sonia Luka;
 2. 3 cadre didactice asociate: dr. Raluca Tat, dr. Eugenia Maria Lupan Mureșan, dr. Sorin Lăcan
 3. tânăr cercetător: medic rezident George Teo Voicescu

Activitatea disciplinei se axează pe domeniul didactic-educațional și de cercetare la nivelul studentului la medicină, asistentului medical, rezidenților și a pregătirii postuniversitare de tip medicină de urgență și dezastre, dar și interdisciplinar. Disciplina iși propune dezvoltarea cercului științific studențesc și a activității de cercetare în domeniul pacientului critic, a urgențelor traumatice și nontraumatice.

Implementarea programelor de pregătire în abordarea pacientului în urgență sunt deziderate pe care membrii disciplinei doresc sa le extindă la studenți și în populația laică. Un rol principal în dezvoltarea programelor îl are baza de simulare a universității din cadrul Centrului de abilități, unde se pot exersa manoperele de urgență pe manechine performante.

 • Activitate
  • Specialitatea s-a impus prin necesitatea asistării integrate a pacientului critic în prespital și spital, necesitând experiență, “know-how” și protocoale de tip “evidence based” pentru rezolvarea situațiilor limită, a celor cu victime multiple și din scenariile de dezastre naturale au tehnologice. Experiența în specialitate a creat posibilitatea dezvoltării de programe de prevenție la incidente, reziliență în situații de dezastre pentru serviciile medicale, dar și de organizare pentru răspuns la afluxul mare de victime. Interdisciplinaritatea, comunicarea interinstituțională și tehnologia au permis reducerea timpilor de asistență în medicina de urgență și creearea serviciilor de urgență prespitalicești și a unităților de primiri urgență ce pot manageria pacientul critic respectând principiul lanțului supraviețuirii și a orei de aur, cu scopul reducerii morbidității și a mortalității precoce.

 

 • didactică – oferta educațională
  • cursuri susținute la programele de licență: MG anul VI, AML anul IV
  • cursuri susținute la programe de master: Masterat de managementul pacientului critic în urgență
  • program de rezidențiat
   • medicină de urgență
   • module pentru alte specialități: medicină de familie, medicină internă, alergologie, ATI, boli infecțioase, neurochirurgie, pediatrie
   • module pentru specialități stomatologice și farmacie
  • cursuri postuniversitare – temele principale ale cursurilor postuniversitare susținute de cadrele didactice din disciplină:
   • evaluarea pacientului critic
   • resuscitarea de bază și avansată
   • managementul interdisciplinar în echipă
   • ultrasonografia de urgență și în stări critice
   • atitudine de urgență în situații clinice critice (șoc, insuficiență respiratorie, trauma, comă, etc.)
   • managementul de bază al dezastrelor
  • de cercetare
   • direcții de cercetare:
    • Biomarkerii în diagnosticul și prognosticul patologiilor de urgență
    • POCUS în asistența de urgență
    • Clinico-aplicativă în medicina de urgență
    • Metode de training și educaționale
   • conducători de doctorat – în pregătire, aspect esential pentru dezvoltarea specialității, a conduitei academice și a cercetării; dezvoltarea de parteneriate internaționale pentru asigurarea experienței științifice necesare.
   • cercuri științifice studențești organizate în disciplină: cerc studențesc de medicină de urgență cu scopul dezvoltării abilităților practice, nontehnice și de comunicare în echipă.
  • clinică – date generale: activitate de asistență medicală de urgență în prespital, departamente de urgență, dispecerate integrate și asistență la evenimente cu risc; participare în Comitete de Urgență.
 • șef disciplină și cadre didactice din disciplină (pentru fiecare membru al disciplinei max 100 cuvinte)

Șef de disciplină – conf. dr. Adela Golea, medic primar medicină de urgență, competență ecografie generală, ecocardiografie, management de proiect, managementul serviciilor de sănătate, auditor clinic

 • activitate didactică/științifică/clinică
  • coordonator cursuri din disciplină pentru programele de licență, cursuri postunivesitare; coordonator program de rezidențiat medicină de urgență pentru Centrul universitar Cluj Napoca; organizator de cursuri, workshopuri, conferințe cu teme de medicină de urgență și interdisciplinare; autor/coautor de cărți și de capitole de specialitate, a unui număr de 34 articole ISI și 12 BDI; director de proiect/coordonator/cercetător în 13 proiecte. Inițiatorul programelor de formare pentru ultrasonografia de urgență pentru medicii de urgență în cadrul Centrului de Cercetare în Ultrasonografie al UMF Cluj; participant la numeroase conferințe naționale și internaționale.
 • date contact – tel/adresa de email (institutionale): Golea@umfcluj.ro, tel 0264 296 222/int.1099

 

Membrii titulari

Asistent Universitar, Luka Sonia, Doctorand, Medic Specialist Medicină de Urgență

 • activitate didactică/științifică/clinică

Absolventă a Univestității de Medicină și Farmacie”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 2010-2016, Universitatea de Medicină și Farmacie MUW Viena 2014-2015, doctorand din anul 2019 și asistent universitar din 2021, cu activitate didactică de predare la secțiile romană, engleză și franceză din cadrul Disciplinei de Medicină de Urgență,   Științe Umaniste – Abilițăți și Cerc studențesc de Medicină de Urgență și Dezastre.

Domenii de interes: pacientul septic și cu șoc septic, medicina de prespital, Advanced Life Support (ALS), Advanced Trauma Life Support (ATLS), Trauma Intensive Care (AIC), Critical Care Transport (CCT), medicină și tehnici de salvare montană, formare, cercetare, inovație, planificare strategică.

date contact – tel/adresa de email (institutionale): adresa e-mail: Luka.Sonia@umfcluj.ro., tel 0264296222/int.1047

 

Membrii – cadre didactice asociate

 1. Raluca Tat, doctor în științe medicale, medic primar medicină de urgență
  • activitate didactică/științifică/clinică

Activitate didactică în cadrul disciplinei la nivel de studenți, asistenți, medici rezidenți și cursuri postuniversitare. Activitate de cercetare pe direcția de biomarkeri și evaluarea stărilor critice.  Instructor ALS – European Resuscitation Council. Formator de rezidenți medicină de urgență – cursuri, manopere, simulări practice, prezentări de cazuri clinic. Organizator și lector la workshopuri, conferințe de medicină de urgență.

date contact – tel/adresa de email (instituționale): tatralu@yahoo.com, tel 0264296222/int.1047

 

 1. Eugenia Maria Lupan Mureșan, doctorand, medic specialist medicină de urgență
  • activitate didactică/științifică/clinică

Medic specialist medicină de urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Copii Cluj-Napoca, Unitatea Primiri Urgențe. Membru European Society of Emergency Medicine, deținând din noiembrie 2018 funcția de Education Lead în cadrul secțiunii Young Emergency Medicine Doctors. Instructor acreditat Advanced Life Support (European Resuscitation Council). Organizator ITDM Cluj 2018 și 2019 (International Training on Disaster Medicine). Activitate de cercetare în domeniul urgențelor neurologice și educației medicale.

 • date contact – tel/adresa de email (instituționale): eugenia@umfcluj.ro, tel 0264296222/int.1047

 

 1. Sorin Lăcan, doctorand, medic specialist medicină de urgență
 • activitate didactică/științifică/clinică

Medic specialist medicină de urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Copii Cluj-Napoca, Unitatea Primiri Urgențe. Membru European Society of Emergency Medicine. Instructor acreditat Advanced Life Support, Pediatric Life Support (European Resuscitation Council). Activitate de cercetare în domeniul urgențelor neurochirurgicale și pediatrice. 

 • date contact – tel/adresa de email (instituționale): lacan@umfcluj.ro, tel 0264296222/int.1047

 

Cercetători

        George Teo Voicescu, medic rezident medicină de urgență, Specialist Training și cercetător CRIMEDIM, Italia

 • activitate didactică/științifică/clinică

Medic rezident, membru în proiectele de cercetare: NIGHTINGALE (Novel InteGrated toolkit for enhanced pre-Hospital life support and Triage IN challenGing And Large Emergencies): https://cordis.europa.eu/project/id/101021957,  NO-FEAR (Network Of practitioners For Emergency medicAl systems and cRitical care): https://no-fearproject.eu/. Membru al EuSEM, membru al secțiunii de medicina dezastrelor din cadrul EUSEM, trainer medicina dezastrelor IFMSA, organizator ITDM.

 • date contact – tel/adresa de email (instituționale): voicescu@uniupo.it, tel 0264296222/int.1047

 

Foști membrii ai Disciplinei: șef lucrări dr. Raed Arafat inițiatorul Disciplinei, dr. Cristian Fedorcziuc, dr. Adrian Blaga, dr. Bogdan Miclăuș, dr. Ilea Cătălin Marius, dr. Petrescu Maria, dr. Pop Mădălina