Disciplina Chirurgie V

Adresa: Str. Tăbăcarilor, Nr. 9-11
Telefon: 0264437050, 0264437086
E-mail: chirurgievumf@gmail.com

Şef de disciplină: Prof. Dr. Călin Ionescu
E-mail: ionescu.calin@gmail.com

 

Disciplina Chirurgie V a fost înfiinţată în 1979 odată cu transformarea secţiei de chirurgie a Spitalului Clinic de Intreprinderi Cluj-Napoca („Clujana”) în clinică universitară. In anul 1999 spitalul a fost denumit Spital Clinic Municipal Cluj-Napoca, fiind preluat în administrare de către Consiliul Municipal Cluj-Napoca.

De-a lungul timpului disciplina a fost condusă de către: conf. dr. Petru Martin, conf. dr. Alexandru Bologa, prof. dr. Nicolae Turdeanu, prof. dr. Nicolae Constantea. Din 2018 disciplina Chirurgie V este condusă de Prof. dr. Călin Ionescu.

 

Activitate didactică universitară (cursuri și stagii):

 • S-a desfășurat iniţial pentru studenţii anului IV ai secţiei de pediatrie din Institutul de Medicină si Farmacie Cluj-Napoca, iar acum se deșfăsoară pentru studenții anului IV Medicină generală secţiile română și franceză. Asistenţă medicală generală și studenţii în rotații din alte discipline ale facultății.
 • Coordonare teze de licență ale studenților

 

Activitate didactică post universitară (cursuri și stagii):

 • Pregătirea în specialitate a rezidenților de Chirurgie Generală și din alte specialități chirurgicale (Urologie, Ginecologie, Ortopedie, etc).
 • Activitatea didactică are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor de bază din patologia chirurgicală, a principiilor de tratament chirurgical, stabilirea diagnosticului și conduitei terapeutice, deprinderea unei manualităţi pentru efectuarea de manopere chirurgicale.

 

Activitatea de cercetare se desfășoară în domeniile: patologie oncologică viscerală abdominală, patologie colo-rectală, patologie chirurgicală endocrină, chirurgie bariatrică,  patologie vasculară venoasă și arterială, defecte ale peretelui abdominal.

 • Participări la granturi câștigate prin competiție. Rezultatele sunt concretizate prin publicarea de articole în reviste de specialitate sau prezentări la congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale.
 • Elaborarea de cărți sau monografii de specialitate, cărți, manuale sau capitole de uz didactic pentru studenți sau rezidenți.
 • Disciplina urmărește introducerea metodelor noi, moderne, interactive, de predare la cursuri și stagiile practice. Sunt folosite metode de predare cu aplicații multimedia și activitatea directă a studenților la patul pacientului.

 

Activitatea medicală se desfăşoară într-o secţie de 56 de paturi şi cuprinde o gamă largă de operaţii, preponderent din chirurgia viscerală abdominală, chirurgie oncologică, chirurgia defectelor parietale abdominale, patologia endocrină, patologia vasculară venoasă și arterială a membrelor inferioare.

Clinica beneficiază de dotări modene, la standarde europene, atât în ceea ce privește condiţiile hoteliere cât și în blocul operator și secția ATI, putând oferi servicii medicale de înaltă performanţă.

 

Ionescu Călin
E-mail: ionescu.calin@gmail.com

Functie: Profesor Universitar

Grad profesional:

 • Medic primar Chirurgie Generală
 • Doctor în medicină

Activitate didactică:

 • titular curs Chirurgie Generală An IV MG secția română și franceză;
 • Coordonator medici rezidenți Medicină Generală.

Activitate stiintifică:

 • Elaborare de articole stiintifice (cotate ISI 23) cu indice Hirsch 13;
 • Director de Grant – competiție națională

Activitate clinica:

 • Patologia benignă și malignă a esofagului, stomacului, colonului, rectului, chirurgia hepato-bilio-pancreatică, chirurgia glandei tiroide și paratiroidă, chirurgia ginecologică, incluzând și exenterațiile abdomino-pelvine, chirurgie laparoscopică;

Domenii de interes:

 • Patologia benignă și malignă a esofagului, stomacului, colonului, rectului, chirurgia hepato-bilio-pancreatică, chirurgia ginecologică incluzând și exenterațiile abdomino-pelvine, chirurgie laparoscopică;

 

Scurtu Radu Razvan

Functie: Conferențiar universitar

Grad profesional:

 • Medic primar Chirurgie Generala
 • Doctor in stiinte medicale

Activitate didactica:

 • Cursuri si stagii clinice cu studentii anului IV MG serii romana si franceza, cursuri de medicina de urgenta si prim ajutor
 • Conducator teze de licenta.
 • Organizator si colaborator  cursuri postuniversitare.

Activitate stiintifica:

 • Director, mentor si membru in echipe de granturi si contracte de cercetare ale universitatii, nationale si internationale
 • Elaborare/ publicare de lucrari stiintifice indexate ISI/ BDI, capitole tratate nationale
 • Membru in comisii de examen organizate de Ministerul Sanatatii si UMF Cluj-Napoca
 • Membru în societati stiintifice profesionale.nationale si internationale

Activitate clinica:

 • Competenta in chirurgia minim invaziva laparoscopica
 • Chirurgie oncologica digestiva.
 • Chirurgia defectelor parietale.
 • Chirurgie endocrina.
 • Chirurgie metabolica.
 • Proctologie.

Domenii de interes:

 • Chirurgie laparoscopica oncologica si metabolica.
 • Chirurgie oncologica digestiva.
 • Studii clinice si experimentale

 

Axente Dan Damian
E-mail: d_axente@yahoo.com

Functie: Sef de Lucrari

Grad profesional:

 • Medic primar Chirurgie Generala
 • Doctor in stiinte medicale
 • Medic coordonator Bloc Operator, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Activitate didactica:

 • Cursuri si stagii clinice cu studentii anului IV MG si AMG. Conducator teze de licenta.
 • Colaborator  cursuri postuniversitare. Pregatire medici rezidenti – stagiu de chirurgie.

Activitate stiintifica:

 • Doctor in Stiinte Medicale cu teza: „Abord minim invaziv in chirurgia tiroidei”. Participare la granturi si contracte de cercetare nationale si internationale. Elaborare/ publicare de lucrari stiintifice indexate ISI/ BDI. Membru în societati stiintifice profesionale.

Activitate clinica:

 • Competenta in chirurgia minim invaziva laparoscopica si robotica. Chirurgie abdominala. Chirurgie oncologica digestiva. Chirurgia defectelor parietale. Chirurgie endocrina. Chirurgia sanului. Flebologie. Proctologie.

Domenii de interes:

 • Chirurgia minim invaziva laparoscopica a cancerului de colon si rect. Chirurgie oncologica digestiva. Chirurgie ginecologica minim invaziva laparoscopica. Chirurgia tiroidei. Chirurgia cancerului de san. Chirurgia minim invaziva a herniei si eventratiei.

 

Micu Bogdan Vasile
E-mail: micubogdan@yahoo.com

Funcţie: Şef de lucrări

Grad profesional:

 • Medic primar chirurgie generală
 • Doctor în medicină

Domenii de interes profesional:

 • Chirurgie abdominală/digestiva;
 • Chirurgie oncologică digestiva;
 • Chirurgia defectelor parietale (hernii, eventrații);
 • Chirurgia sânului;
 • Chirurgia bolii varicoase;
 • Patologia chirurgicală a pielii și țesutului celular subcutanat;
 • Proctologie;
 • Chirurgie oncologică paleativă: montare port-a-cath pentru chimioterapie;

Domenii prioritare de cercetare: cancere digestive, genomică, biomarkeri, inginerie biomedicală.

 

Pop Tudor Radu
E-mail:  poptudorradu@gmail.com

 Funcţie: Şef de lucrări

Grad profesional:

 • Medic primar chirurgie generală,
 • Doctor în medicină

Domenii de interes profesional:

 • Patologie gastrică, hepato-bilio-pancreatică, colo-rectală, proctologică, chirurgia defectelor parietale abdominale, flebologie.

 

Silaghi Horaţiu
E-mail: silaghi.h@gmail.com

Funcţie: Şef de lucrări

Grad profesional:

 • medic primar Chirurgie Generală
 • Medic primar Chirurgie Vasculară
 • Doctor în medicină

Activitate didactică:

 • Cursuri și stagii clinice cu studenţii anului IV MG secţiile romană și franceză și IV AMG.
 • Conducător teze de licenţa.
 • Colaborator cursuri postuniversitare.
 • Activitate cu rezidenţii în stagii de chirurgie generală.

Activitate știinţifică:

 • Elaborare de articole știinţifice (27 cotate ISI) cu indice Hirsch 8
 • Elaborare de monografii și capitole de carte de specialitate
 • Director de Grant – 1 competiţie natională
  • 1 competiţie internă UMF Cluj-Napoca
 • Membru în – 7 granturi naţionale
  • 1 grant internaţional

Domenii de interes profesional:

 • chirurgia endocrină (tiroidă, paratiroide, suprarenale)
 • chirurgia defectelor parietale abdominale (hernii, eventraţii)
 • flebologie (insuficienţa venoasă cronică, boala varicoasă)
 • chirurgie viscerală (biliară, colon, rect, stomac, ovar, uter)
 • chirurgia mâinii

 

Chirilă Daciana Narcisa
E-mail: chirila_daciana@yahoo.com

Funcţie: Asistent universitar

Grad profesional:

 • Medic primar chirurgie generală
 • Doctor în medicină

Domenii de interes profesional:

 • Patologie gastrică, hepato-bilio-pancreatică, colo-rectală, chirurgia defectelor parietale abdominale, flebologie, patologie mamară, chirurgia tumorilor cutanate maligne, patologia tumorală multiplă.

 

Dudric Vlad Nicolae
E-mail: vlad.dudric@umfcluj.ro , dudricvlad@gmail.com

Funcție: Asistent Universitar

Grad profesional:

 • Medic primar chirurgie generală,
 • Doctor în medicină.

Activitate didactică:

 • Cursuri și stagii medicină generală cu studenții anul IV de la  MG și AMG pregătire rezidenți în stagiul de chirurgie generală.

Domenii de interes profesional:

 • Patologie benignă și malignă chirurgie gastrică, hepato-bilio-pancreatică, colo-rectală, chirurgia defectelor parietale abdominale, chirurgia sânului, chirurgia laparoscopică, chirurgie minim invazivă, chirurgie oncologică.

 

Mureșan Mihai-Ștefan
E-mail: muresan.mihai@umfcluj.ro

Functie: Asistent universitar

Grad profesional:

 • Medic specialist Chirurgie Generală, certificat de studii postuniversitare în Chirurgie Oncologică, Chirurgie Laparoscopică – nivel avansat, Ultrasonografie Generală, Psihoterapeut sub supervizare în Psihoterapia pozitiv-comportamentală,
 • Doctor în medicină, masterand Management Sanitar

Activitate didactică:

 • Asistent universitar în cadrul cursului de Patologie Chirurgicală An IV MG secția română și franceză; asistent universitar în cadrul cursului de Nursing în Chirurgie, An IV AMG

Activitate științifică:

 • Autor și co-autor de articole stiintifice (cotate ISI Web of Science:  29), cu indice Hirsch 9;
 • Director de Grant – competiție internă UMF „Iuliu Hațieganu”

Domenii de interes: patologia benignă și malignă a stomacului, colonului, rectului; chirurgia oncologică și oncoplastică a glandei mamare; chirurgia patologiei benigne și maligne a glandei tiroide și a glandelor paratiroide; chirurgia gine-oncologică, incluzând și exenterațiile pelvine; chirurgia minim invazivă abdominală și reconstructiv parietală