Disciplina Biofizică medicală

Adresă: Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon: 0264595758, 0264597256 int. 2408
Fax: 0264595758
E-mail: biofizm@umfcluj.ro

Șef de disciplină: Prof. dr. Daniela Eniu
Telefon: 0264593118
E-mail: daniela.eniu@umfcluj.ro

 

Disciplina noastră își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Medicină, cu studenții anului I, pe parcursul unui semestru. Mai concret, activitatea înseamnă un curs de Biofizică de două ore pe săptămână și două ore de lucrări practice.
Scopul acestui curs este înţelegerea bazelor fizice ale fenomenelor biologice în sistemele vii, înţelegerea principiilor, metodelor şi aparaturii utilizate în cercetarea şi în practica medicală, însuşirea unor deprinderi şi competenţe minime, formarea capacităţii de structurare a unui studiu pe baza datelor furnizate de experiment, prelucrarea si analizarea datelor experimentale. În cadrul cercului științific pe care îl desfășurăm lunar cu studenții noștri, activitatea acestora s-a finalizat chiar și cu elaborarea unui raport ştiinţific.
După finalizarea cursului, la sfarșitul semestrului, organizăm o vizită într-un spital unde, pentru fixarea cunoștințelor dobândite, studenții au ocazia să vadă concret cum se aplică în medicină principiile fizice.
Pe lângă activitatea didactică desfășurată, membrii disciplinei noastre mai au o bogată activitate științifică care constă în granturi de cercetare, publicații (articole indexate), precum și colaborări cu alte centre universitare, cum ar fi: Universitatea Babeş-Bolyai (Catedra de Fizica Materialelor şi a Tehnologiilor Avansate, Catedra de Fizica Stării Condensate, Catedra de Fizică Biomedicală, Centrul de Fizică Biomedicală şi a Mediului, Centrul Naţional de Rezonanţă Magnetică), Institutul Oncologic Cluj-Napoca, USAMV Cluj-Napoca, Universitatea Oradea, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Colectivul disciplinei

 

Chiriac Liviu Bogdan

Cercetător ştiinţific, specializat ca fizician medical în Rezonanţă Magnetică, pe un scanner Bio-Spec Bruker 7 Tesla, îmi desfaşor activitatea de cercetare în jurul idei de concepere si dezvoltare unor material noi, biocompatibile cu organismal, cu proprietati teranostice.

Principala preocupare în procesul de cercetare a materialelor teranostice este să se pună în evidenţă proprietăţile de diagnostic, cât şi cele de tratament al acestora. O primă parte a muncii de cercetare implică sinteza şi analiza structurală a materialelor prin Difracție de raze X (XRD), Spectroscopie de absorbţie în infraroşu (IR), Rezonanţă Electronică de Spin (RES) şi Rezonanţă Magnetică (RM). Cea mai importantă parte a acestui tip de cercetare se concentrează în special, în jurul validării acestor substanţe ca materiale teranostice, prin Imagistică prin Rezonanţă Magnetică (MRI), in vitro şi in vivo.

Pe plan didactic îmi desfășor activitatea efectuând lucrări practice de Biofizică Medicală cu studenții anului I a Facultății de Medicină, secția franceză.

Informații

  • Grad didactic: Asistent
  • Adresă email: liviu_chiriac77@yahoo.com

 

Eniu Daniela

În ceea ce privește cercetarea, principala mea preocupare este studiul biomaterialelor, care vizează îmbunătățirea proprietăților pe care se bazează aplicațiile lor medicale. În acest scop, am căutat să corelez proprietățile cu structura acestor biomateriale și, în același timp, să modific structura pentru a influența proprietățile de interes în conformitate cu cerințele aplicațiilor medicale.

Cercetarea mea științifică cuprinde o arie mai largă de studii privind compoziția, structura, proprietățile fizico-chimice (electrice, magnetice, optice) precum și aplicațiile biologice ale mai multor tipuri de sticle și vitroceramici.

În acest sens am efectuat și efectuez în continuare studii de analiză termică diferențială (TG, DTG, DTA), densitate, cristalinitate, difracție de raze X, spectroscopie fotoelectronică cu radiație X, rezonanță paramagnetică electronică, fotospectroscopie cu raze X (XPS), magnetizare, rezonanță magnetică nucleară.

Am conceput, realizat și analizat mai multe sisteme vitroase și vitroceramice (biomateriale) care au aplicații potențiale în medicină, (oncologie, ortopedie, oftalmologie) și medicină dentară.

În anul 2004 am obținut titlul de Doctor în Fizică, cu teza intitulată ”Sticle si vitroceramici utilizabile în terapia cancerului” cu distincția Magna cum laude. Am continuat să mă implic în cercetarea demarată la doctorat și să extind studiile efectuate în teza de doctorat asupra unor noi sisteme de biomateriale oxidice cu aplicații în hipertermie, radioterapie in situ, hipertermie și radioterapie simultană, precum și a unor biomateriale polimerice utilizate în implanturi oftalmice. În aceste cercetări am extins atât metodele de obținere de sisteme noi cât și metodele de caracterizare ale acestora.

Fără îndoială, știința biomaterialelor se bazează pe inter- și multidisciplinaritate, dar scopul înmănuncheat al tuturor abordărilor este ca rezultatele obținute să contribuie la ridicarea ratei de succes în aplicațiile medicale.

Din punct de vedere didactic, predau cursul de ”Biofizică Medicală” studenților anului I (seriile 1, 2, 3, 4) a Facultății de Medicină și cursul de ”Fizica Radiațiilor” studenților anului I de la Facultatea de Radiologie și Imagistică.

Informații

  • Grad didactic: Profesor
  • Adresă email: daniela.eniu@umfcluj.ro

 

Hrușcă Adrian

Domeniul medical de activitate este reprezentat de Imagistica Medicală, fiind medic specialist în Radiologie Imagistică Medicală. Astfel, înțelegerea principiilor aflate la baza tehnicilor imagistice cât și perspectiva medicală asupra fenomenelor fizice m-au determinat să urmez o carieră didactică la Disciplina Biofizică Medicală.

Din punct de vedere didactic predau cursul de Biofizică Medicală studenților anului I de la Facultatea de Medicină, secția franceză. De asemenea, efectuez și lucrări practice de Biofizică Medicală cu studenții anului I de la secțiile engleză și franceză.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email: adihrusca7@gmail.com

 

Todea Milica

Şef de lucrări la disciplina Biofizică Medicală (din 2016- în prezent);

Titlul de doctor în fizică obţinut în anul 2009 la Universitatea Babeş-Bolyai cu distincţia summa cum laude;- post-doc la Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca (2010-2013); – cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări

Interdisciplinare pentru Bio-Nano-Științe, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2000- în prezent); 41 de articole în reviste cotate ISI – autor principal sau co-autor- (până în 2020), Peste 30 de lucrări prezentate la conferinţe internaţionale, Membră în granturi de cercetare naţionale şi internaţionale, Un brevet de invenţie naţional eliberat de OSIM în anul 2019;

Didactic: Lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină – secția română, anul I; Cursul de Biofizică Medicală şi/sau lucrări practice cu studenții Facultății de Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare, anul I;

Îndrumător științific pentru elaborarea lucrărilor de licență; Membru în comisii de îndrumare de doctorat;

Cercetare: analize morfologice și structurale ale unor materiale nanostructurate teranostice – pentru terapie şi diagnostic; sinteza și caracterizarea structurală a microsferelor silicatice pentru terapia cancerului prin hipertermie şi radioterapie; studiul biomaterialelor cu aplicaţii în domeniul administrării de medicamente; studiul unor materiale din titan pur, din aliaje de titan şi a unor materiale compozite cu aplicaţii în implantul de os.

Metode de sinteză folosite: sol-gel, spray-dry, freeze-dry, Stober, racire rapidă a topiturilor; Caracterizarea materialelor folosind tehnicile: microscopie electronică (SEM şi TEM), analize termice (DTA/TG), difracţie de raze X (DRX), spectroscopie fotoelectronică de raze X (XPS), spectroscopie FT-IR, Raman, rezonanţa magnetică nucleară (MAS-NMR), rezonanţa paramagnetică electronică (RPE) etc.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email: militodea@yahoo.com

 

Vlaic Petru Constantin

Principalele mele domenii de interes în activitatea de cercetare stiinţifică sunt:

– structura electronică a materialelor de volum şi nanostructurate;
– magnetism, materiale magnetice de volum şi nanostructurate cu proprietăţi şi aplicaţii speciale;
– materiale nanostructurate de tip multistrat cu aplicaţii spintronice;
– materiale magnetice nanostructurate cu aplicaţii biomedicale;
– imagerie prin rezonanţă magnetică.

Activitatea didactică o desfășor în cadrul Disciplinei Biofizică Medicală efectuând lucrări practice cu studenții anului I a Facultății de Medicină secțiile română și engleză.

De asemenea predau cursul de Biomecanică și Biofizică Medicală studenților anului I de la Facultatea Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare, precum și cursul de Biofizică Medicală studenților anului I de la Facultatea de Asistență Medicală Generală.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email: constantin.vlaic@umfcluj.ro