Calitatea de asigurat în România, ca și student, se dobândește în mod diferențiat, în funcție de statul de proveniență: stat membru Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană sau state terțe.

În ambele situații, potrivit legislației în vigoare, calitatea de asigurat ca și student, se poate dobândi fără plata contribuției, până la vârsta de 26 ani.

  • Cetățenii Uniunii Europene, ai SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene

Calitatea de asigurat în România, ca și student, se dobândește în mod diferențiat, în funcție de statul de proveniență: stat membru Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană sau state terțe. În ambele situații, potrivit legislației în vigoare, calitatea de asigurat ca și student, se poate dobândi fără plata contribuției, până la vârsta de 26 ani.

În cazul studenților care provin din alte state membre din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, se aplică prevederile Regulamentului CE nr. 883/2004, potrivit căruia nimeni nu poate fi asigurat cu caracter permanent în două state membre UE.

Prin urmare, studentul trebuie să decidă modalitatea de utilizare a serviciilor de asigurare de sănătate, după cum urmează:

  1. Fie își păstrează calitatea de asigurat în statul membru de proveniență, caz în care va avea acces în România, doar la servicii medicale de urgență, în baza Cardului European de Asigurări de Sănătate, emis de entitatea competentă pe linie de asigurări de sănătate, din statul membru respectiv. Cardul European de Asigurări de Sănătate va fi prezentat direct la Unitatea de Primiri a Urgențelor.
  2. Dacă dorește să se înregistreze ca și persoană asigurată în sistemul de asigurări de sănătate din România, trebuie să obțină un document de reședință emis de Inspectoratul de Imigrări Cluj (Certificatul de înregistrare-CNP), precum și formularul european E104/S041, care atestă că nu mai are asigurare în statul membru UE de proveniență.

Aceste documente, împreună cu adeverința emisă de Universitate care atestă calitatea de student, vor trebui înregistrate la Casa de Asigurări de Sănătate Cluj la adresa de e-mail: relatiipublice@cascluj.ro

Adeverința emisă de universitate este eliberată de către secretara din cadrul Decanatului, responsabilă de promoția din care face parte, în temen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

  • Cetățenii din țări terțe UE

Studenții care provin din state terțe UE și care doresc să aplice pentru calitatea de asigurat, trebuie să dețină document de reședință emis de Inspectoratul de Imigrări Cluj (Permis de ședere valabil), precum și adeverința emisă de Universitate care atestă calitatea de student.

Adeverința emisă de universitate este eliberată de către secretara din cadrul Decanatului, responsabilă de promoția din care face parte, în temen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Aceste documente, vor trebui înregistrate la Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, fizic sau la adresa de e-mail relatiipublice@cascluj.ro.