Disciplina Medicina muncii 

Adresă: Str. Pasteur, nr. 3-5, Cluj-Napoca
Telefon: 0264591942

Șef de disciplină: Conf. dr. Armand Râjnoveanu
E-mail: armand.rajnoveanu@umfcluj.ro

 

Activitate didactică. Programul educațional se adresează studenților de an IV din cadrul Facultății de Medicină (liniile de predare în limbile română, engleză și franceză), studenților de an V din cadrul Facultății de Medicină Dentară (liniile de predare în limbile română, engleză și franceză) și studenților de anul II, specializarea Tehnică Dentară. Disciplina este centru de pregătire în specialitatea medicina muncii pentru medicii rezidenți și furnizor de cursuri postuniversitare de specialitate pentru educația medicală continuă a medicilor specialiști.

Activitate de cercetare. Principalele direcții de cercetare sunt în sfera cancerului profesional și evaluarea fenomenului de burnout la diferite categorii de personal, ceea ce reprezintă și obiectul cercurilor studențești de cercetare vizibile pe platforma de cercetare a universității, care încurajează implicarea activă a studenților din cadrul Facultății de Medicină, indiferent de anul de studiu. Alte subiecte abordate de membrii disciplinei vizează cercetare fundamentală, studii experimentale pe tema pneumoconiozelor sau a efectului proinflamator și cancerigen al agenților chimici industriali.

Activitate clinică. Obiectivele programului educațional al Disciplinei Medicina Muncii sunt însușirea de informații teoretice referitoare la principalele categorii de boli profesionale și boli legate de profesie, corelate cu elemente de diagnostic pozitiv și diferențial, exemplificate practic în cadrul stagiilor clinice. Totodată, considerăm la fel de importantă acumularea de cunoștințe referitoare la caracterul preventiv al acestei specialități medicale și însușirea de noțiuni privitoare la aplicarea de programe medicale și tehnico-organizatorice, cu scopul menținerii sănătății angajaților.

Lista personalului:

  • Conf. Dr. RÂJNOVEANU Armand-Gabriel
  • Șef Lucr. Dr. SOCACIU Andreea-Iulia
  • Asist. Univ. Dr. UNGUR Andreea-Petra
  • Șef Lucr. Dr. IONUȚ Răzvan
  • Șef Lucr. Dr. BÂRSAN Maria
  • Chimist MATROS Ovidiu

 

Conferențiar universitar Dr. RÂJNOVEANU Armand-Gabriel
E-mail: armand.rajnoveanu@umfcluj.ro

Membru al Disciplinei Medicina Muncii din anul 2003.

Competențe profesionale: medic primar medicina muncii, doctor în medicină, medic coordonator Compartiment Clinic Medicina Muncii, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Teza de doctorat: Patologia bronho-pulmonară nespecifică la crescătorii de animale din mediul rural, susținută în anul 2011.

Domenii de interes științific: afecțiuni respiratorii profesionale sau legate de profesie (astm bronșic, bronhopneumopatie obstructivă cronică, alveolite alergice extrinseci, pneumoconioze).

 

Șef de Lucrări Dr. IONUȚ Răzvan
E-mail: ionut.razvan@umfcluj.ro

Membru al Disciplinei Medicina Muncii din anul 1999.

Competențe profesionale: medic primar medicina muncii, doctor în medicină, abilitare în supravegherea personalului expus profesional la radiații ionizante, competență în managementul serviciilor de sănătate.

Teza de doctorat: Implicațiile sistemelor antiproteazice și antioxidative în afecțiunile bronho-obstructive cronice din mediul industrial, susținută în anul 2003.

Domenii de interes științific: implicațiile sistemelor antiproteazice și antioxidative în afecțiunile bronho-obstructive cronice din mediul industrial, toxicologie profesională, afecțiuni profesionale cauzate de zgomot, dermatite profesionale.

 

Șef de lucrări Dr. SOCACIU Andreea-Iulia
E-mail: andreea.socaciu@umfcluj.ro

Membru al Disciplinei Medicina Muncii din anul 2016.

Competențe profesionale: medic specialist medicina muncii, doctor în medicină.

Teza de doctorat: Cercetări epidemiologice și funcționale privind hiperreactivitatea bronșică în mediul industrial, susținută în anul 2013.

Domenii de interes științific: efectele disruptorilor endocrini și circadieni, cancere profesionale, toxicologie profesională, tehnologii omics.

 

Șef de Lucrări Dr. BÂRSAN Maria
E-mail: maria.opritoiu@umfcluj.ro

Membru al Disciplinei Medicina Muncii din anul 2011.

Competențe profesionale: medic primar, doctor în medicină.

Teza de doctorat: Obstrucția căilor aeriene periferice în silicoză. Susținută: 13 decembrie 2013.

Domenii de interes științific: explorarea funcțională ventilatorie în practica medicului de Medicina Muncii; influența programului și a ritmului de lucru asupra sănătății; efectele expunerii la agenți cancerigeni profesionali; condiții de suprasolicitare musculo-scheletală și patologia indusă.

 

Asistent universitar Dr. UNGUR Andreea-Petra
E-mail: andreea.ladaru@umfcluj.ro

Membru al Disciplinei Medicina Muncii din anul 2019.

Competențe profesionale: medic specialist medicina muncii.

Teza de doctorat: Biomarkeri metabolici în relație cu sindromul de burnout (disfuncții circadiene) și patologii asociate (cancer, boli cardiovasculare, etc.): studii retrospective și prospective cu implicații în medicina muncii – în curs.

Domenii de interes științific: sindromul de burnout, disruptorii endocrini și circadieni, cancere profesionale.