Disciplina Limbi moderne

Adresa: Str. Louis Pasteur nr. 6, Clădirea Limbi moderne
Website: http://www.lbmod.umfcluj.ro/
Contact: http://www.lbmod.umfcluj.ro/index.php/ro/

Șef de disciplină: Conf. dr. Oana Mureșan
E-mail: oana.muresan@umfcluj.ro

 

Prezentare generală

Disciplina Limbi moderne desfășoară cursuri practice  de limba engleză, limba franceză, limba germană și limba română adresate studenţilor români, respectiv studenților internaționali. Cursurile practice sunt incluse în Planurile de învățământ ale tuturor specializărilor oferite de cele trei facultăți ale universității noastre, pentru anii I și II (secția română), respectiv pentru anii I, II și III (liniile engleză și franceză).

Scopul predării limbilor moderne la disciplina noastră este dezvoltarea competențelor de comunicare în limba modernă, competențe pe care studenții le vor folosi în context socio-profesional. Materialele didactice utilizate vizează dezvoltarea competenței lingvistice, prin activități de receptare și producere a mesajelor scrise și orale, precum și prin activități de interacțiune și de mediere. Metodele de predare, comunicative și acționale, sunt adaptate nevoilor studenţilor.

Activităţile şi proiectele din cadrul cursurilor practice simulează situaţii reale de comunicare specifice viitoarei cariere a studenţilor noştri, cum ar fi interacțiunea cu pacienții și cu personalul medico-farmaceutic, citirea sau redactarea diverselor tipuri de texte ştiinţifice, audierea unei conferinţe, proiectarea și susţinerea unei prezentări ştiinţifice. Studenții au posibilitatea de a lucra în tandemuri lingvistice, cercuri studențești şi contexte de imersiune lingvistică, pentru o mai rapidă şi eficientă integrare în viaţa socială şi academică.

Disciplina noastră organizează examene de competenţă lingvistică generală sau medicală  în vederea obținerii unui certificat de competență lingvistică. Aceste examenele se adresează studenților, cadrelor didactice sau medicale, precum și candidaților la admitere la secțiile cu predare în limbile engleză și franceză.

Activitățile de cercetare și proiectele științifice în care sunt angrenate cadrele didactice reflectă variatele noastre domenii noastre de interes (între care metodologia predarii,  învățării și evaluării limbilor străine, lingvistica aplicată, interdisciplinaritatea), precum și preocuparea constantă pentru creșterea calității procesului de predare-învățare.

Activitățile de cercetare și proiectele științifice în care sunt angrenate cadrele didactice reflectă domenii de interes diverse, cum ar fi metodologia predarii,  învățării și evaluării limbilor străine, lingvistica aplicată, interdisciplinaritatea, precum și preocuparea constantă pentru creșterea calității procesului de predare-învățare.

 

Cercuri științifice studențești:

 1. Cerc de învățare a limbilor străine în imersiune și tandem lingvistic
 2. Medicină și literatură

Informații: http://www.lbmod.umfcluj.ro/index.php/ro/cercuri-stiintifice-studentesti

Pentru înscrierea la examene de competență lingvistică și pentru alte informații specifice, vă rugăm să accesați pagina web a disciplinei: http://www.lbmod.umfcluj.ro/

 

Șef de disciplină:  Conf. dr. Oana Mureșan
oana.muresan@umfcluj.ro

 

Cadre didactice :

 • Șef lucr. dr. Alina Andreica
 • Conf. dr. Aurora Manuela Băgiag-Sigartău
 • Conf. dr. Ana Eugenia Coiug
 • Asist. dr. Ileana Cristina Gabriela Ștefana Duncea
 • Șef lucr. dr. Cristina-Elena Gogâță
 • Șef lucr. dr. Letiția Goia
 • Șef lucr. dr. Maria Mihaela Grosu
 • Asist. dr. Anca Hassoun
 • Asist. dr. Lăscuș Anda
 • Șef lucr. dr. Nora Sabina Neamț
 • Conf. dr. Monica Mihaela Marta
 • Conf. dr. Oana Mureșan
 • Șef lucr. dr. Maria-Alexandrina Tomoiagă
 • Asist. dr. Denisa-Maria Tout
 • Șef lucr. dr. Anca Ramona Ursa
 • Conf. dr. Ovidiu Ursa
 • Asist. dr. Marius-Adelin Uzoni

 

Șef lucr. dr. Andreica Alina
E-mail: alina.andreica@umfcluj.ro

Șef de lucrări doctor
Cadru didactic la UMFIH Cluj-Napoca din anul 2011
Licențiată în filologie
Doctor în filologie (2014)

Activitate didactică:

 • Predarea limbii române ca limbă străină (limbaj general și limbaj medical), linia franceză și linia engleză de studiu
 • Elaborarea și publicarea de materiale didactice
 • Testarea competenței lingvistice (limba română)
 • Tandemul lingvistic

Domenii de interes științific: didactica limbii române ca limbă străină/limbii române cu obiective specifice, terminologie medicală, imersiune lingvistică, multiculturalism, interpretariat medical;

Responsabil de proiect: Erasmus+ KA Research & Action and Training in Medical Interpreting” (ReACTMe),  nr.ctr. 2019-1-ES01-KA203-064439 (2019-2022) http://reactme.net

 

Conf. dr. Aurora-Manuela Băgiag-Sigartău
E-mail: aurora.bagiag@umfcluj.ro

Conferențiar universitar doctor

Studii:

 • Licenţă (Limba şi Literatura Română, Limba şi Literatura Franceză);
 • Masterat (Literatură Română, Modernitate şi Context European) – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
 • Masterat (Literatură Franceză, Generală şi Comparată şi Studii de Dramaturgie) – Universitatea Haute Alsace, Mulhouse;
 • Studii Aprofundate (Literatură şi Cultură, Literatură şi Estetică) – Universitatea din Geneva;
 • Doctorat în filologie – Universitatea Clermont-Ferrand II şi Universitatea Babeş-Bolyai

Rezumatul activităţii didactice curente:

 • Predarea limbii franceze medicale
 • Predarea limbii române ca limbă străină, aplicată în domeniul medical
 • Tandemul lingvistic: perfecţionarea competenţei de exprimare orală în limbile franceză şi română cu ajutorul vorbitorilor nativi
 • Conducere cerc studenţesc: Învăţarea limbilor străine în imersiune.
 • Director de proiect: Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires: une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l’ECO (2012-2014). https://www.tandem.qr.ro/
 • Traducere medicală
 • Testare lingvistică

Domenii de interes ştiinţific: didactica limbilor străine cu obiective specifice, didactica tandemului lingvistic şi a imersiunii bilingve reciproce, literatura francofonă, literatura comparată.

 

Conf. dr. Ana Eugenia Coiug
E-mail: eugenia.coiug@umfcluj.ro

Conferenţiar universitar

Activitate didactică: Predare cursuri practice de limba franceză şi de limba română; testare lingvistică – limba franceză.

Domenii de cercetare: didactica limbii franceze ca limbă străină; didactica limbii române ca limbă străină; traductologie şi traduceri medicale; antropologie culturală.

 

Asist. dr. Ileana Cristina Gabriela Ștefana Duncea
E-mail: cristina.duncea@umfcluj.ro

Asistent universitar doctor

Scurtă prezentare: Profesoară de limba germană si de limba română ca limbă străină în cadrul UMF Cluj-Napoca. Doctorat în filologie (2015).

Rezumatul activității didactice curente:

 • Profesoară de limba română pentru studenții de la linia de studiu engleză și de limba germană la secția română
 • Testare – competență lingvistică

Domenii de interes științific: filologia, didactica limbilor străine, tandem, terminologie medicală, traductologie

 

Șef lucr. dr. Gogâță Cristina-Elena
E-mail: cristina.gogata@umfcluj.ro

Șef de lucrări doctor

Scurtă prezentare: Profesoară de limba română ca limbă străină în cadrul UMF Cluj-Napoca. Doctorat în filologie (2015).

Activitate didactică curentă:

 • Profesoară de limba română pentru studenții de la linia de studiu engleză, facultățile de Medicină și Medicină Dentară.
 • Testare – competență lingvistică
 • Elaborare de suporturi de curs – elemente de limbaj medical

Domenii de interes științific: filologia, didactica limbilor străine, tandem, imersiune, terminologie medicală, traductologie.

 

Șef lucr. dr. Goia Letiția
E-mail: letitia.goia@umfcluj.ro

Șef de lucrări doctor
Absolventă a Universității „Babeş-Bolyai“ în anul 2004; a obținut diploma de doctor la aceeași universitate în 2017.

Activitatea didactică curentă: predarea limbii engleze cu scopuri specifice pentru studenții facultăților de Medicină și Farmacie; dobândirea şi îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare si prezentare în limba engleză; testare lingvistică la limba engleză.

Domenii de interes științific: pedagogia și didactica limbilor moderne, limba engleză în medicină.

 

Șef lucr. dr. Maria-Mihaela Grosu
E-mail: maria.grosu@umfcluj.ro

Șef de lucrări
Doctor în filologie

Activitate didactică:

 • Predarea limbii române ca limbă străină;
 • Implementarea perspectivei acționale în predarea-învățarea limbii române ca limbă străină;
 • Coordonarea parteneriatelor interinstituționale și a acțiunilor de voluntariat care au ca scop acțiunea socială și imersiunea lingvistică a studenților internaționali, în România;
 • Testarea competenței lingvistice – limba română.

Domenii de interes științific:

 • Didactica limbilor străine
 • Istoria didacticii limbilor-culturi și istoria didacticii limbii române ca limbă străină;

 

Asist. dr. Anca Hassoun
E-mail: anca.hassoun@umfcluj.ro

Asistent universitar doctor

Scurtă prezentare: Profesoară de limba română ca limbă străină în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Doctorat în filologie.

Activitate didactică curentă: Profesoară de limba română pentru studenții de la linia de studiu engleză, facultățile de Medicină și Medicină Dentară.

Domenii de interes științific: filologia, didactica limbilor străine, terminologie medicală, traductologie.

 

Asist. dr. Anda Lăscuș
E-mail: anda.lascus@umfcluj.ro

Asistent universitar doctor

Profesoară de limba română pentru studenții internaționali de la secția engleză care studiază medicina sau medicina dentară în cadrul UMF, Cluj-Napoca.

Domeniul de activitate: didactica limbii române ca limbă străină, atât pentru limbajul general, cât și pentru cel cu specific medical.

A elaborat o serie de materiale didactice care vizează predarea românei ca limbă străină, dar și ca limbă maternă și nematernă.

Doctor în filologie din anul 2020, cu teza Dinamica diminutivelor din mediul online în limba română actuală.

 

Șef lucr. dr. Neamț Nora
E-mail: nora.marcean@umfcluj.ro

Șef de lucrări doctor

Nora Neamț este șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, la Disciplina Limbi moderne, unde predă româna ca limbă străină și româna pentru obiective specifice.
Este autor și coautor al unor cărți și manuale de română pentru străini și pentru nematerni, dintre care  Limba română ca limbă străină. Fișe de gramatică. Nivelurile A1, A2 (Editura Casa Cărții de Știință, 2014), integral tradusă în engleză și Limba română medicală. Româna pentru obiective specifice (Editura Limes, 2018) și autor a numeroase studii în domenii ca didactica limbilor străine, FLE, traducere și intercomprehensiune.
Experiența ca lector de limba română la Facultatea de Limbi din Strasbourg (2017-2021) subliniază perfecționarea în predarea RLS, comunicarea interculturală și învățarea limbii române prin teatru și intercomprehensiune.
Din 2019, în urma cursurilor pentru formatori ale Universității Haute-Alsace din Mulhouse prin centrul NovaTris, este formator în acompaniament intercultural.

 

Conf. dr. Monica Mihaela Marta
E-mail: mmarta@umfcluj.ro

Conferențiar universitar

Activitate didactică: Cursuri practice de limba engleză medicală cu studenții din anii I și II ai Facultății de Medicină Dentară.

Domenii de interes științific: Predarea limbii engleze pentru scopuri specifice; Dezvoltarea și evaluarea aptitudinilor de comunicare orală în limba engleză; Testare lingvistică; Discursul academic scris; Strategii retorice în articolul științific medical.

 

Conf. dr. Oana Mureșan
E-mail: oana.muresan@umfcluj.ro

Șef de disciplină
Conferențiar universitar doctor

Activitate curentă:

 • Susţinere de cursuri practice/ seminarii de limba engleză medicală pentru studenții din anii I și II ai Facultăților de Medicină și Farmacie;
 • Testare competență lingvistică – limba engleză/ limba engleză medicală;
 • Îndrumare activități extracurriculare: tandem lingvistic; cercul studențesc „Medicină și literatură”;
 • Management educațional: șef al disciplinei Limbi moderne din anul 2009.

Domenii de interes științific:

 • Interdisciplinaritate: medicină şi literatură, antropologie medicală;
 • Predarea limbii engleze cu specific medical: dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală în diferite contexte profesionale;
 • Evaluarea competenţelor lingvistice.

 

Șef lucr. dr. Tomoiagă Maria-Alexandrina
E-mail: maria.tomoiaga@umfcluj.ro

Şef de lucrări, Doctor în filologie

Profesor de limba română la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca, la disciplina Limbi moderne, din 2009. Doctor în filologie din 2014, cu teza Metaforica vorbirii în limbajul cotidian. Cu un proiect de sistematizare a domeniului românesc contemporan. Autor de manuale dedicate predării/învăţării limbii române ca limbă străină şi în domeniul medical. Autor de articole ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale.

Domeniul de activitate la UMF „Iuliu Haţieganu“ este predarea Limbii române ca limbă străină şi a Limbii române cu obiective specifice. Preocupările în acest domeniu vizează o abordare dinamică, cu accent pe latura comunicativă a demersului didactic şi pe învăţarea activă a studenţilor.

Ca cercetător în domeniul lingvisticii, interesul se axează pe abordarea laturii expresive a limbajului, prin focalizarea asupra creativităţii lingvistice în general şi a creativităţii metaforice în particular.

 

Asist. dr. Denisa-Maria Tout
E-mail: denisa.tout@umfcluj.ro

Asistent universitar doctor

Asistent universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Disciplina Limbi moderne, din anul 2018. Doctor în Filologie din anul 2021.

Activitatea didactică curentă se bazează pe predarea limbii române ca limbă străină – limbaj general și limbaj medical, pe evaluarea competențelor de comunicare scrisă și orală, pe organizarea unor activităţi culturale şi pe monitorizarea activităţilor de învățare a limbii române în tandem lingvistic.

Domeniile de interes științific: lingvistica și didactica limbii române ca limbă străină, lingvistică, literaratură, dialectologie.

 

Șef lucr. dr. Anca Ursa
E-mail: anca.ursa@umfcluj.ro

Grad didactic: Șef de lucrări doctor

Anca Ursa este șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, la Disciplina Limbi moderne, unde predă româna ca limbă străină și româna pentru obiective specifice. A debutat editorial cu volumul Metamorfozele oglinzii. Imaginarul jurnalulului literar românesc (Editura Limes, 2006), pentru care a obținut premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj.
Este autor și coordonator al unor cărți și manuale de română pentru străini și pentru nematerni: Limba română medicală. Româna pentru obiective specifice (Editura Limes, 2018), Limba română pentru obiective specifice. Limbaj stomatologic, B1-B1+(Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”, 2019), Limba română pentru profesiile stomatologice (Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”, 2020) etc.
A publicat peste 20 de studii în reviste cotate ISI și BDI, în domenii ca didactica limbilor străine, literatură, imaginar și interculturalitate.

 

Conf. dr. Ovidiu Ursa
E-mail: ovidiu.ursa@umfcluj.ro

Conferențiar universitar
Doctor în Științele Educației

Formare:

 • Licențiat al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie, specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
 • Doctor în Științele Educației
 • Certificate of Advanced Studies in Education – English for Specific Purposes – Lancaster University (Marea Britanie)
 • International Diploma in English Language Teaching Management – cotutelă: University of Cambridge (Marea Britanie), School for International Training Graduate Institute (SUA), University of Queensland (Australia)

Specializări: limba engleză pentru scopuri specifice, management educațional, controlul şi asigurarea calităţii în domeniul educaţiei lingvistice.

Activități didactice curente: limba engleză specifică domeniului medical​,​ predare, proiectare curs practic/ seminar, evaluarea competenţelor lingvistice, elaborare de materiale predare și testare.

Domenii de interes științific: testarea și evaluarea în domeniul limbilor străine pentru scopuri specifice; lingvistică aplicată; psihologie educaţională.

 

Asist. dr. Marius-Adelin Uzoni
E-mail: adelin.uzoni@umfcluj.ro

Asistent universitar

Absolvent al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, este specializat în Limba și literatura engleză-Limba și literatura franceză. A urmat un masterat în domeniul Studiilor culturale britanice. Teza de doctorat este centrată pe relația dintre medicină și limbile străine, în contextul politicilor lingvistice actuale.

Rezumatul activității didactice curente: Cursuri practice de limbă engleză medicală pentru studenții din anii I și II de la Facultatea de Medicină și Facultatea de Farmacie.

Domenii de interes științific: Limba engleză pentru scopuri specifice; Politici lingvistice medicale, Testare lingvistică.