Disciplina de Fiziopatologie

Adresa: Str. Victor Babeş nr 2-4
E-mail contact disciplina: fiziopat@umfcluj.ro
Telefon: 0264408008

Șef de disciplină: Prof. dr. Florinela Adriana Cătoi
E-mail: adriana.catoi@umfcluj.ro

 

Disciplina de Fiziopatologie a luat fiinţă în 1951 sub conducerea academicianului prof. Dr. Ion Baciu și a perpetuat tradiţia Catedrei de Medicină Experimentală şi Patologie Generală.

În prezent Fiziopatologia este un program de studiu obligatoriu, format din curs şi lucrări practice, pentru următoarele specialităţi: Medicină, Asistenţă medicală generală, Radiologie și imagistică medicală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, Medicină dentară şi Tehnică dentară. Cursurile şi lucrările practice sunt diferenţiate în funcţie de anul de studiu, tipul facultăţii şi limba de predare (română, engleză, franceză).

Obiectivele disciplinei sunt:

 1. facilitarea înţelegerii mecanismelor complexe, integrative ale bolilor, corelând modificările sistemelor funcţionale cu modificările molecular-biochimice;
 2. stabilirea diagnosticului patogenetic prin elaborarea unui algoritm complex de explorare a tulburărilor funcţionale şi lezionale, pe scenarii clinice şi/sau prin demonstraţii pe modele experimentale de boală;
 3. înțelegerea terapiei patogenetice.

Cercetarea științifică a disciplinei se centrază pe evaluarea stresului-nitro-oxidativ și a insuficiențelor de organ. Disciplina include un Laborator experimental de fiziopatologie acreditat, ce permite realizarea unor modele experimentale de boală și un Laborator de biochimie în care se pot efectuate diferite teste biochimice. Cercul știinţific studențesc de fiziopatologie coordonează cercetările efectuate de studenți în cadrul lucrărilor de licență. La Disciplina de Fiziopatologie se realizează și studii doctorale și postdoctorale.

 

Prof. Univ. Dr. Alina Elena Pârvu
E-mail: parvualinaelena@umfcluj.ro

Șeful Disciplinei de Fiziopatologie

Domenii de activitate

Didactic:

 • Cursuri şi laboratoare de fiziopatologie pentru studenţii Facultăţii de Medicină şi Medicină Dentară, secţiile română şi engleză
 • Cursuri postuniversitare pentru medici, farmacişti, biologi şi chimişti
 • Coordonarea studenţilor de la nivel licenţă pentru efectuării lucrarilor de diplomă.

Cercetare științifică:

Domeniile majore de interes în cercetare sunt inflamaţia şi stresul nitro-oxidativ. Acestea sunt abordate în studii centrate pe o boală, în scop diagnostic şi prognostic sau ca ţintă terapeutică, când se testează efectul unor medicamente, extracte de plante sau compuşi nou sintetizaţi. Studiile se efectuază pe subiecţi umani sau pe animale de experienţă. Activitatea de cercetare este interdisciplinară şi internaţională, prin colaborarea cu parteneri din alte departamente ale UMF Iuliu Haţieganu şi din alte universităţi, prin implicarea unor studenţi, doctoranzi şi postdoctorali români şi internaţionali. Astfel, munca de cercetare este complexă şi translaţională, contribuie la formarea tinerilor absolventi de facultate şi doctorat de la UMF Iuliu Haţieganu.

 

Habil. Prof. Univ. Dr. Adriana-Elena Bulboacă
E-mail: adriana.bulboaca@umfcluj.ro

 • Disciplina de Fiziopatologie – curs şi lucrări practice cu studenţii Facultăţii de Medicină
 • Conducător de doctorat domeniul Medicină
 • Medic primar oftalmolog
 • Medic specialist neurolog

Interese de cercetare

Preocupări în domeniul fiziopatologiei, oftalmologiei, neurologiei şi neuro-oftalmologiei, a patologiei corneei, retinei şi nervului optic, cu cercetări în domeniul fiziopatologiei experimentale şi clinice, stresului oxidativ, sistemului NO/NOS, proceselor neurodegenerative, nanomedicinei, a efectelor nutraceuticelor.

În ultimii ani, activitatea ştiinţifică s-a axat pe cercetarea efectelor nanoparticulelor pe modele experimentale de diabet zaharat, sindrom metabolic, hepatotoxicitate, nefrotoxicitate, migrenă şi tromboză venoasă, precum şi pe mecanisme fiziopatologice asociate cu patologia corneei şi afecţiuni neuro-oftalmologice.

Participarea la Congrese Naţionale şi Internaţionale în domeniul fiziopatologiei, neurologiei şi oftalmologiei. Premiul Intelligent Systems si Medalia de aur, Salonul National de Inventică, pentru produsele EXOSLIM, activitate de evaluare articole, reviste indexate ISI, Editor Reviste Indexate ISI, Q1 şi Q2.

Publicaţii

 • 4 cărţi autor unic
 • 2 cărţi coordonator
 • 21 cărţi – autor de capitole
 • 73 de articole indexate ISI
 • 32 de articole în reviste BDI şi alte reviste

 

Prof. Univ. Dr. Adriana-Florinela Cătoi
E-mail: adriana.catoi@umfcluj.ro

Domeniul didactic

 • Profesor la Disciplina de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca;
 • Cursuri de Fiziopatologie pentru studenții Facultății de Medicină – secția franceză – și lucrari practice/seminarii la secțiile franceză, română și engleză;
 • Cursuri la Masterat „Nutriție și calitatea vieții”, Facultatea de Farmacie
 • Coordonarea studenților în vederea elaborării tezei de licență/disertație

Domeniul profesional

 • Medic specialist Diabet, Nutriție, Boli metabolice
 • Medic specialist Endocrinologie
 • Preşedinta Comisiei de Educaţie şi Training a Societăţii Române de Chiurgie Metabolică

Domeniul de cercetare

 • Activitate de cercetare în domeniul obezitate, diabet zaharat, chirurgie bariatrică/metabolică , nutriţie derulată pe perioada ultimilor 20 de ani;
 • Titlul de Doctor în Medicină în anul 2009 cu teza intitulată „Efectele terapiei chirurgicale în obezitate”;
 • articole și cărți/capitole de cărți publicate pe tema fiziopatologiei obezității și a chirurgiei bariatrice/metabolice în colaborare cu experți români și străini din domeniu;
 • Teza de abilitare cu titlul „Implicații fiziopatologice în obezitate și chirurgia bariatrică” în anul 2020
 • Conducător de doctorat în domeniul Medicină IOSUD UMF « Iuliu Haţieganu » Cluj-Napoca

 

Conf. Univ. Dr. Blidaru Mihai
E-mail: mihai.blidaru@umfcluj.ro

Domenii de activitate

Didactic:

 • Prelegeri la anul III Medicină Generală
 • Prelegeri cursuri postuniversitare
 • Predare lucrări practice la toate facultățile din statul de funcții
 • Coautor la cărți cu caracter didactic

Stiinţific:

 • Domeniul predilect de cercetare: Cardioprotecţia.
 • Stagiu de documentare la Szeged-Ungaria
 • Articole științifice ISI/BDI

Profesional:

 • Medic specialist oftalmolog

 

Sef de lucrări Dr. Mîrza Manuela Camelia
E-mail: camelia.mirza@umfcluj.ro

Activitate profesională

Din anul 1995 sunt cadru didactic la U.M.F. „Iuliu Haţieganu », la Disciplina Fiziopatologie. În prezent sunt şef de lucrări la aceeaşi disciplină.

Activitate didactică

Am susţinut în limba română cursuri şi lucrări practice la Facultăţile de Medicină an III, MedicinăDentară an II, TehnicăDentarăan I, AMG şi BFK an I, RI an I. În limba engleză am susţinut lucrări şi cursuri cu studenţii Facultăţii de Medicină an III şi Medicină Dentară an II. Am coordonat lucrări de licenţă pentru studenţii Facultăţii de Medicină. Sunt autor şi coautor la manuale utilizate în scop didactic.

Activitate ştiinţifică

Sunt Doctor în Ştiinţe Medicale. Am participat la manifestări ştiinţifice din domenii medicale variate, în ultimii ani preocupările mel eaxându-se mai mult pe studiul stresului oxinitroxidativ. Am fost membru în două contracte de cercetare. Am lucrări ştiinţifice publicate în reviste de circulaţie naţională şi internaţională. Sunt membru al Societăţii Române de Fiziopatologie.

 

Șef de lucrări Dr. Ramona-Niculina Jurcău
E-mail: ramona.jurcau@umfcluj.ro

Activitate didactică.

Activitate didactică la Disciplina de Fiziopatologie, cu studenții de la liniile de studiu în limbile română și franceză, titular de curs. Pregătire didactică – pedagogică și educație medicală PRIME. Cărţi și capitole de cărți de specialitate publicate în domeniile Fiziopatologie, Stres, Pedagogie – Educaţie Psihologică, Medicină Integrativă. Coordonarea de teze de licență de Fiziopatologie. Organizarea de Cursuri Postuniversitare în domeniul stresului, la Disciplina de Fiziopatologie și în colaborare cu alte Discipline din Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Activitate cercetare.

Cercetări în domeniul explorării și modulării stresului chirurgical, fizic – sportiv, psiho – emoţional, oxidativ şi în domeniul medicinii integrative. Studii publicate în reviste și în volume ale unor  manifestări științifice conexe domeniului de cercetare. Membru în comitete editoriale și referent peer-view. Participări la proiecte de cercetare tip granturi.

Activitate profesională.

Medic specialist, cu competențe naționale și internaționale în Acupunctură, Homeopatie și Apiterapie – Fitoterapie – Aromaterapie, Doctor în Științe Medicale, Licențiată în Psihologie, formare în Psihoterapie. Participarea, în calitate de invitat, organizator sau participant, la manifestări științifice naționale și internaționale, conexe domeniilor de cercetare. Afilieri la societăți naționale și internaționale din domeniile : Fiziopatologie, Fiziologie, Stres, Educaţie Fizică și Sport, Psihologie, Medicină Integrativă.Vicepreședinte al Societății Române de Apiterapie – Fitoterapie – Aromaterapie. Abilități lingvistice: Franceză, Diplôme de Français Professionnel – Médical B2 (Très bien), eliberată de CCI Paris Ile-de-France; Engleză, nivelul B2; Italiană şi Spaniolă, nivelul C2. Utilizare PC. Profesarea medicală și psihologică în domeniul privat.

 

Șef de lucrări (Lector) Orăsan Meda Sandra
E-mail: orasan.meda@umfcluj.ro, meda2002m@yahoo.com

Activitate didactică

 • Cadru didactic asociat la Disciplina de Fiziologie, Octombrie 2010 – Octombrie 2012
 • Asistent Universitar la Disciplina de Fiziopatologie, Octombrie 2011- Iulie 2016.
 • Șef de lucrări (Lector) la Disciplina de Fiziopatologie, Iulie 2016 pânăîn prezent.
 • Participarela organizarea activităților practice ale studenților: evaluări săptămânale, organizarea examenului practic și teoretic la Disciplinele Fiziologie și Fiziopatologie.
 • Predare în limbile Engleză și Română
 • Implicareîn realizarea primului modul de predare integrată din cadrul UMF Cluj.
 • Implicare în realizarea de cursuri postuniversitare.
 • Redactarea de capitole in cărțile de lucrări practice ale Disciplinelor de Fiziologie și Fiziopatologie.
 • Membră a Cercului de Fiziopatologie
 • Conducător de Teze de licență (în limbile Română, Engleză, Franceză).

Activitate științifică

 • Experiență în cercetare din 2010, odată cu înscrierea la Doctorat, obținerea titlului de Doctor în Noiembrie 2013.
 • Temele de interes în cercetare se încadrează în aria specialității medicale practicate: Dermatovenerologie
 • Articole științifice publicate în reviste internaționaleindexate preponderent ISI.
 • Implicare în 4 granturi de Cercetare, dintre care doua câștigate (doctoratși postdoctorat).
 • Membră a Societății de Fiziopatologie și a Societății de Fiziologie

Activitate profesională

 • Medic specialist, specialitatea Dermatovenerologie.
 • Membră a AAD, EADV, SRD, SRDO.
 • Participare la stagii, cursuri, workshopuri desfășurate în țară și în străinătate.
 • Participare ca și Coordonator de studii clinice în peste 10 studii internationale
 • Participare la traininguri, module de formare și certificare de tipul GCP (GoodClinical Practice)
 • Premiu acordat de Academia Europeană de Dermatologie (EADV) în 2015, Valencia, pentru rezultatele obținute.
 •  Redactare de capitole încărțiinternaționaleîn domeniulDermatovenerologiei.

 

Asist. Dr. Morar Iulia-Ioana
E-mail: iulia.morar@umfcluj.ro

Activitate didactică

 • Cadru didactic asociat Disciplina Fiziopatologie 2015-2018
 • Cadru didactic Disciplina Fiziopatologie din 2018
 • Lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină și Medicină Dentară – secțiile română și franceză

Activitate științifică

 • Doctor în medicină din anul 2018
 • Direcții de cercetare: studii clinice axate în principal peevaluarea pacienților cu psoriazis vulgar; diagnosticul şi tratamentul patologiilor dermato-venerologice
 • Activitatea de cercetare s-a concretizat prin publicarea datelor în reviste de specialitate (ISI cu FI și BDI), prezentări la manifestările științifice naționale și internaționale

Activitate clinică

 • Din anul 2015 medic specialist dermato-venerolog. Subinvestigator studii multicentrice de faza III. Membră EADV.

 

Asist. univ. Dr. Cecan Andra-Diana
E-mail: cecan.andra@umfcluj.ro, andra_cecan@yahoo.com
Telefon: 0741172492

Activitate didactică

 • Asistent Universitar la Disciplina de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, UMF Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, Februarie 2016- prezent.
 • Participare la organizarea activităților practice ale studenților: evaluări săptămânale, organizarea examenului practic și teoretic la Disciplina de Fiziopatologie.
 • Predare în limbile Franceza, Engleză și Română
 • Redactarea de capitole in cărțile de lucrări practice a Disciplinei de Fiziopatologie.
 • Conducător de Teze de licență (în limbile Română, Engleză, Franceză).

Activitate științifică

 • Doctor în medicină, Noiembrie 2019, teza de doctorat:”Evaluarea potențialului antitumoral al extractelor de Mahonia aquifolium
 • Temele de interes în cercetare se încadrează în aria specialității medicale practicate: Medicina de Laborator
 • Activitatea de cercetare s-a concretizat prin publicarea datelor în reviste de specialitate (ISI cu FI și BDI), prezentări la manifestările științifice naționale și internaționale.
 • Membră a Societății de Fiziopatologie

Activitate profesională

 • Medic specialist, specialitatea Medicina de Laborator.

 

Asist. univ. Dr. Chera Elisabeta-Ioana
E-mail: chera.elisabeta@umfcluj.ro

Activitate didactică:

 • Asistent universitar la Catedra de Fiziopatologie din octombrie 2018.
 • Implicată în organizarea lucrărilor practice cu predare în limba engleză şi română, în redactarea de capitole în cărţile de lucrări practice a Disciplinei de Fiziopatologie.

Activitate știintifică: cercetarea efectuată în cadrul studiilor doctorale se bazează pe studii experimentale, domeniul de interes fiind studierea antioxidanţilor şi a extractelor de plante cu efecte antiinflamatoare în diferite stări patologice maligne.

Activitate clinică: medic specialist obstetrică-ginecologie

 

Asist. Dr. Bonci Teodora Irina
E-mail: teodora@umfcluj.ro, teadaria@gmail.com

Medic pediatru, este membră a disciplinei de Fiziopatologie din anul 2018, în cadrul căreia desfăşoară activitate didactică şi de cercetare.

Activitatea didactică universitară cu studenţii constă în stagii practice.

Activitatea de cercetare cuprinde teme din sfera patologiei respiratorii pediatrice, cu precădere astmul bronșic.

Este pasionată de educație medicală și urmărește își dezvolte activitatea de cercetare în acest domeniu.

 

Asist. univ. Drd. Țicolea Mădălina
E-mail: madalinaticolea@gmail.com

Activitate didactică

 • Asistent Universitar la Disciplina de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, UMF Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, Februarie 2023- prezent.
 • Participare la organizarea activităților practice ale studenților: evaluări săptămânale, organizarea examenului practic și teoretic la Disciplina de Fiziopatologie
 • Predare în limbile Română și Engleză
 • Redactarea de capitole in cărțile de lucrări practice a Disciplinei de Fiziopatologie

Activitate științifică

 • Licențiat în medicină, Noiembrie 2019, teza de licență:”Efectul extractului de Hypericumcapitatumasupra inflamației experimentale”
 • Masterat în Nutriție și stil de viață, Iulie 2022, teza de masterat: “Particularitățiîndietapacienților cu
  BoalăRenalăCronică”
 • Activitatea de cercetare are în prim plan relația dintre suplimentele alimentare și diversele glomerulopatii, inducerea inflamației acute, cronice și insuficiența renală acută în mod experimental pe modele murinice
 • Aceasta s-a concretizat prin publicarea datelor în reviste de specialitate (ISI), prezentări la manifestările științifice naționale și internaționale
 • Membră a Societății de Fiziopatologie

Activitate profesională

 • Medic rezident, specialitatea Nefrologie, anul IV
 • Instructor fitness și Personal trainer acreditat de către Ministerul Muncii

 

Asist. Drd. Lia-Oxana Usatiuc
E-mail: lia.usatiuc@yahoo.com

Este membră a disciplinei de Fiziopatologie din anul 2022, în cadrul căreia își desfășoară activitatea didactică și de cercetare.

Activitatea didactică constă în organizarea lucrări practice de Fiziopatologie cu studenții anului III ai Facultății de Medicină Generală (secțiile română și engleză). Este student doctorand în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca din anul 2021, domeniul de cercetare fiind diabetul zaharat experimental.

Își desfășoară activitatea clinică ca și medic rezident pediatru cu interes particular în endocrinologia pediatrică.

 

Asist. Univ. Dr. But Anca Elena
E-mail: ancaelenabut@gmail.com

Activitatea didactică:

Organizarea Laboratoarelor de Fiziopatologie pentru studentii Facultătii de Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, secţiile Română şi Engleză.

Cercetare științifică:

Activitatea de cercetare se desfășoară în sfera stomatologică, vizând în special implicațiile erorilor de concept și tehnică ale restaurărilor protetice, corelate cu succesul tratamentelor endodontice pe termen lung.
Cercetarea se desfășoară clinic și radiologic, și va fi corelată cu implicațiile fiziopatologice ale diverselor afecțiunidin sfera oro-maxilo-facială.

Activitate profesională:

Medic specialist, Endodont cu activitate clinică desfășurată în sistemul privat de sănătate, cu practică concentrată pe tratamentul interdisciplinar al reabilitărilor orale complexe.