Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura fizic între 20-27 septembrie 2024.

Înscrierile se vor face în perioada 09-13 septembrie 2024 la Şcoala Doctorală, str. Louis Pasteur, nr. 4, etaj I, camera 11.

Între 9 şi 12 septembrie 2024 programul de înscriere este între orele 9.00 – 15.00.

În data de 13 septembrie 2024 programul de înscriere este între orele 8.00 – 12.00.

Înmatricularea studenţilor doctoranzi: 1 octombrie 2024.

Taxe admitere:

 • pentru candidaţii din afara UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 500 RON 
 • pentru candidaţii angajaţi ai UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 100 RON 
 • pentru candidaţii medici rezidenţi: 100 RON
 • pentru absolvenţii UMF Cluj – promoţia 2024: 100 RON
 • taxa pentru examenul de limbă: 150 RON 

 Admiterea la doctorat va fi precedată de un examen de evaluare a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională aleasă de candidat. Prezentarea unui certificat de competență lingvistică valabil este obligatorie.

Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii. Dacă un candidat deține un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, în termen de valabilitate, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

Pentru susținerea examenului de limbă la Disciplina Limbi moderne a universităţii (str. Pasteur nr. 6) este necesară o înscriere prealabilă, cu cel puțin 24 de ore înaintea examenului, accesând unul dintre linkurile de mai jos:

Examenul evaluează nivelul cunoștințele de limbă străină la momentul respectiv, are o tematică medicală generală și testează toate cele patru competențe: citit, scris, ascultat, vorbit. Nu sunt prevăzute modele de test sau o bibliografie specifică pentru acest examen. Durata maximă a examenului scris este de 2 ore. Proba orală durează aproximativ 10 minute. Durata totală a examenului depinde de numărul de candidați din ziua de examen.

Vă rugăm să aveţi la dumneavoastră cartea de identitate și dovada plăţii taxei pentru examenul de limbă, în original, când vă prezentaţi la examen.

Taxa pentru examenul de limbă, în valoare de 150 lei (pentru înscriere la doctorat), se poate achita astfel:

 1. La casieria universității, str. Louis Pasteur nr. 4, parter.
 2. Virament bancar:
  Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu »
  Cod fiscal: 4288047
  Banca beneficiarului: TREZORERIA CLUJ
  Adresa beneficiarului: Str. Victor Babeș, Nr.8, Cluj-Napoca, România
  Cont IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
  Reprezentând: taxă test limbă înscriere doctorat pentru [nume candidat]