La Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se pot transfera studenții unor instituții de învățământ superior de stat acreditate, conform Legii Educației nr. 1/2011 și a Cartei universitare în vigoare.

Important: Se pot transfera la Facultatea de Farmacie studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 8,00.
Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Farmacie, pentru anul universitar 2023-2024, este după cum urmează:

Programul de studii de licentăAnul de studiiNumărul de locuri disponibile
Farmacie în limba română210
310
410
Farmacie în limba franceză210
310
410
Nutriție și dietetică25

 

Pentru anul universitar 2023-2024 sesiunea de transferuri la Facultatea de Farmacie are loc între 01.09.2023 – 12.09.2023. Rezultatele vor fi comunicate până la data de 22.09.2023.

Documentele se trimit electronic pe adresa de e-mail: transfer.farmacie@elearn.umfcluj.ro

Mobilitatea academică definitivă = transferul studenților de la un program de studiu la altul sau de la o universitate de stat acreditată la alta.

 

I. Documentele necesare la dosarul de mobilitate academică definitivă de la o facultate din afara UMF „Iuliu Hațieganu” spre o facultate din cadrul UMF„Iuliu Hațieganu”:

 1. Cerere tip;
 2. Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine;
 3. Planul de învăţământ;
 4. Programa analitică;
 5. Certificat de competență lingvistică, după caz;
 6. Certificat medical conform specificului programului de studiu;
 7. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății;
 8. Scrisoare de motivație;
 9. Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie;
 10. Adeverință care să ateste dacă studentul a beneficiat sau nu de bursă, anii universitari – semestre și categoria acesteia, și mentiunea daca a avut sau nu a avut aplicate sancțiuni pe perioada studiilor;
 11. Dovada plății taxei de procesare a dosarului.

 

II. Documentele necesare la dosarul de mobilitate academică definitivă, a studenților internaționali, de la o facultate din UE, SEE, state terțe spre o facultate din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”:

 1. Cerere tip;
 2. Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine;
 3. Planul de învăţământ;
 4. Programa analitică;
 5. Certificat de competență lingvistică, după caz;
 6. Certificat medical conform specificului programului de studiu;
 7. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății;
 8. Certificatul de naștere și pașaport;
 9. Diplomă și foaia matricolă de la absolvirea liceului;
 10. Atestat CNRED privind recunoașterea studiilor absolvite anterior (cetățenii români cu diplome obținute în străinătate, cetățeni din state UE, SEE și Confederația Elevețiană);
 11. Scrisoare de acceptare la studii în România (cetățenii din state terțe UE înmatriculați în regim CPV);
 12. Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie;
 13. Ordinul de Ministru privind înmatricularea la instituția de origine (studenții români de pretutindeni, cetățeni strini de etnie română sau cetățenii români cu domiciliul în străinătate care beneficiază de statutul de „bursier al statului român”);
 14. Dovada plății taxei de procesare a dosarului.

 

Taxa pentru procesarea dosarului în vederea transferului, de la alte universități la U.M.F. „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este 500 lei.

Pentru cei care plătesc din România, taxa de transfer se plătește prin virament bancar, astfel:

BENEFICIAR
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU »
COD FISCAL: 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI: TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX
REPREZENTAND: taxa transfer la UMF pentru NUME ȘI PRENUME STUDENT, FACULTATEA DE FARMACIE
Este foarte importantă menţionarea numelui și prenumelui persoanei pentru care se plătește taxa, care poate fi diferită de persoana care plătește.

Pentru cei care plătesc din străinătate, taxa trebuie achitată obligatoriu în lei, astfel:

Beneficiary/BENEFICIAR
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ,,IULIU HATIEGANU »
ADRESS/ Adresa Beneficiarului: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
Beneficiary account number/număr cont beneficiar
CONT IBAN : RO10BTRL01301202964565XX
COD SWIFT/BIC: BTRLRO22
Beneficiary’s bank/ Banca beneficiarului: BANCA TRANSILVANIA
ADRESS OF THE BANK/ADRESA BĂNCII:
Str. Eroilor Nr. 36, Cod 400129, Cluj-Napoca, România.
REPRESENTING/Reprezentând: taxa transfer la UMF pentru NUME ȘI PRENUME STUDENT, FACULTATEA DE FARMACIE

 

Date de contact:
Secretar șef facultate,
Liana Crișan
Telefon: 0374-834116 / 0374834130