Oferta educațională a Universității noastre, pentru nivel de licență, cuprinde programe acreditate de 3, 4, 5 sau 6 ani, în 3 limbi de predare: româna, engleză și franceză:

FacultateProgram de studiu la nivel de LICENTA

Limba de predare

Durata studiilor,
ani

Credite
ECTS

MedicinăMedicină

Ciclul I şi ciclul II de studii universitare sunt oferite comasat și se acordă diplomă de licență și master

Engleză6360
Medicină

Ciclul I şi ciclul II de studii universitare sunt oferite comasat și se acordă diplomă de licență și master

Franceză6360
Medicină

Ciclul I şi ciclul II de studii universitare sunt oferite comasat și se acordă diplomă de licență și master

Română6360
Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicalăRomână3180
Medicină dentarăMedicină dentară

Ciclul I şi ciclul II de studii universitare sunt oferite comasat și se acordă diplomă de licență și master

Engleză6360
Medicină dentară

Ciclul I şi ciclul II de studii universitare sunt oferite comasat și se acordă diplomă de licență și master

Franceză6360
FarmacieFarmacie

Ciclul I şi ciclul II de studii universitare sunt oferite comasat și se acordă diplomă de licență și master

Franceză5300

 

Oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024 /
Available places for admission, academic year 2023-2024 /
Nombre de places disponibles pour l’année universitaire 2023-2024 :

Program de studiu /
Study program /
Programme d’études
Engleză /
English /
Anglais
Franceză /
French /
Français
Română candidați Non-UE /
Romanian, Non-UE candidates /
Roumain, candidats Non-EU
Română candidați UE /
Romanian, EU candidates /
Roumain, candidats UE
Medicină
Medicine /
Médecine
20020010
Medicină dentară
Dental Medicine /
Médecine dentaire
5075
Farmacie
Pharmacy /
Pharmacie
80
Baleo-fizio-kinetoterapie
Balneo-physiokinetoterapy /
Balnéo-kinésithérapie
5