Biroul Arhivă

Biroul arhivă din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca gestionează activitatea de evidenṭă, depunere și păstrare a documentelor elaborate/aprobate/colectate de structurile din cadrul universităṭii, în vederea menţinerii integrităţii documentelor, respectării reglementărilor în vigoare, asigurării accesului rapid şi sigur la acestea, precum și eliberarea diferitelor adeverinṭe după documentele care se află în cadrul Arhivei.

Cadrul legislativ care reglementează activitatea personalului din cadrul Biroului arhivă îl constituie Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Biroul arhivă este o structură organizatorică a universității, care:

  • se subordonează din punct de vedere administrativ Rectorului universității;
  • colaborează cu toate structurile organizatorice ale universităţii (rectorat, prorectorate, facultăți, departamente, direcții, servicii, birouri), în vederea realizării activităţilor specifice arhivării documentelor, de către toţi angajaţii din cadrul acestora.

 

Contact:

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Profesor Gheorghe Marinescu, nr. 23
E-mail: arhiva@umfcluj.ro

 

Fişiere ataşate: Procedura operaţională privind arhivarea documentelor.