Birou Audit

Biroul de Audit  Public Intern desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, menită să dea asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând universitatea să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului şi a proceselor de administrare.

Sef Birou

Ec. Toadere Rodica

E-mail: rtoadere@umfcluj.ro

400349 Cluj-Napoca, România

str. L. Pasteur nr. 4, et. I, camera 12

Tel: +40-264-597256 int. 2169 ; +40-374-834169

Fax:+40-264-597257

E-mail: audit@umfcluj.ro