Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data 19 noiembrie 2023. Concursul se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

 

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 26, 27 și 28 noiembrie 2023 prin teleconferinţă. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția – NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 • Pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu aproximativ 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 • Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 • Potrivit metodologiei de concurs „Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • duminică, 26 noiembrie 2023 – în intervalul 9:00 – 12:30 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 26 noiembrie 2023 – în intervalul 13:00 – 15:30 – domeniul farmacie
 • duminică, 26 noiembrie 2023 – în intervalul 16:00 – 21:00 – domeniul medicină
 • luni, 27 noiembrie 2023 – în intervalul orar 9:00 – 21:00 – continuare domeniul medicină
 • marți, 28 noiembrie 2023 – începând cu ora 9:00 – continuare domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția

 

Clasificarea finală a candidaților
Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat – sesiunea 19 noiembrie 2023

 

Pentru mai multe informaţii privind locurile, posturile, metodologia de concurs, tematica şi bibliografia, vă rugăm accesaţi linkul următor: https://rezidentiat.ms.ro/

 

Grilele corecte

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet

Nr.Caiet tipMEDICINAMEDICINA DENTARAFARMACIE
1Caiet tip Adescarcadescarcadescarca
2Caiet tip Bdescarcadescarcadescarca
3Caiet tip Cdescarcadescarcadescarca
4Caiet tip Ddescarcadescarcadescarca