Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Organizare manifestări de educație medicală continuă în parteneriat cu sau sub egida UMFIH

În conformitate cu Hotărârile Senatului nr. 10/11.09.2020 și nr. 4/22.04.2021, condițiile de desfășurare a manifestărilor de educație medicală continuă nonformale (congrese, simpozioane, conferinte, mese rotunde, programe educaționale prin internet – webinar, ateliere de lucru – workshop, programe de acreditare ca formator, programe de acreditare ca formator de formatori, etc.) organizate în parteneriat cu UMF „Iuliu Hațieganu” sau sub egida UMFIH sunt următoarele:

UMFIH solicită plata către universitate a 30% din valoarea nominală a taxei de participare/participant, dar nu mai puțin de 30 lei/participant, pentru organizațiile profesionale care desfășoară activități de educație medicală continuă nonformală organizate în parteneriat cu UMFIH pentru care UMFIH oferă aviz necesar acordării de credite EMC.

În cazul manifestărilor științifice organizate de cadre didactice ale UMFIH prin alte instituții/organizații/asociații, pentru care UMFIH nu oferă aviz pentru acordarea de credite EMC și pentru organizarea cărora nu se folosește infrastructura universității, UMFIH poate oferi gratuit, la cerere, drept de folosire a logo-ului universității.

 

Pașii de urmat în vederea aplicării hotărârilor menționate mai sus:

 1. Organizatorul (reprezentat printr-un cadru didactic al UMFIH) va întocmi o solicitare (ce se regăsește ca atașament în subsolul acestei pagini) în atenția conducerii UMFIH, în vederea aprobării organizării manifestării în parteneriat cu sau sub egida UMF “Iuliu Hațieganu”.
  Cererea, însoțită de avizul șefului de disciplină, ca o garanție a calității profesionale a evenimentului, va fi transmisă Prorectoratului pentru Rezidențiat și Cursuri Postuniversitare, activitate de ambulator și spital (numit în continuare Prorectorat). Cererea va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație al UMFIH.

 

 1. În cazul în care se solicită acordarea de credite EMC de către un ordin profesional (Colegiul Medicilor din România sau altele), cu UMFIH ca furnizor principal acreditat, organizatorul va trimite către Prorectorat și documentele necesare, (în cazul CMR – anexele nr.2a și 2b), completate și semnate, în vederea avizării de către dl prorector. Ulterior, organizatorul trimite cererile avizate către ordinul profesional pentru demersurile de creditare.

 

 1. La finalul manifestării, organizatorul va transmite către Serviciul Financiar un tabel cu participanții (nume, prenume, funcție) și cu sumele încasate de la fiecare participant, în vederea calculării sumei pe care o are de achitat către UMFIH. Pentru participanții înscriși cu titlu gratuit (inclusiv lectorii) diplome/certificatele se eliberează dupa achitarea taxei minime de 30 de lei stabilita de HS 10/11.09.2020.
  Documentele vor include datele organizatorului: nume /denumire, numar de telefon și e-mail persoană de contact.
  Pentru eliberarea de factură, se va completa Formularul de eliberare factură (ce se regăsește ca atașament în subsolul acestei pagini) se va transmite către Serviciul Financiar.

 

 1. Modalitățile prin care se poate efectua plata:
 • Numerar – organizatorul (sau o persoană împuternicită) va veni la Biroul Financiar (str. Victor Babes, nr.8, etaj.1, cam.103) pentru întocmirea dispoziției de încasare și va achita suma la casierie (str. Pasteur, 4, parter).
 • Prin transfer bancar în următorul cont:
  Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”
  Cod fiscal: 4288047
  Cont IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
  Banca: Banca Națională Trezoreria Cluj
  *Detalii de plată obligatorii: denumirea manifestării
 1. După efectuarea plății, se va trimite dovada plății la Prorectorat în vederea obținerii de numere de ordine/înregistrare aferente fiecărui certificat de absolvire/participare, pe baza listei participanților.

 

 1. Certificatele de absolvire/participare se emit de către organizator și sunt aduse apoi la Prorectorat, pentru a fi semnate de către rectorul UMFIH (ultimul semnatar). În cazul în care manifestarea a fost creditată de către CMR, certificatele de absolvire/participare  vor fi întocmite conform modelului-tip prevăzut în anexele nr. 2c, respectiv nr. 2d ale CMR.

 

Rezidenții nu pot primi certificate de absolvire/participare din partea/cu semnătura reprezentantului UMFIH, în conformitate cu art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, referitoare la organizarea și finanțarea rezidențiatului, care stipulează că “pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate