Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Obiective

  • Extinderea paletei de cursuri postuniversitare oferite de către UMF „Iuliu Hațieganu”
  • Înaintarea către Senatul UMFIH a unei propuneri de modificare a Regulamentului de învățământ postuniversitar (care face parte din Carta Universității, Titlul XXI), cu scopul de simplificare a procesului de înscriere și de facilitare a utilizării eficiente a bugetului cursurilor de către organizatori.
  • Accesul rezidenților la cursurile postuniversitare trebuie susținut. În acest scop a fost inițiat și transmis către Ministerul Sănătății un act normativ care sa înlăture / abroge discriminarea instituită prin art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, între medicii rezidenți (care provin din absolvirea ciclului universitar de medicină generală) pe de o parte, și medicii dentiști rezidenți, respectiv farmaciștii rezidenți pe de altă parte, astfel încât toți cursanții programelor de rezidențiat să beneficieze de aceleași drepturi și obligații.
  • Realizarea în cadrul CAPSM a unui program de pregătire în manopere medicale de urgență pentru toți rezidenții de an 1, indiferent de specialitate.
  • Oferirea de sprijin pentru organizarea de cursuri postuniversitare sub coordonarea UMFIH, în colaborare cu asociații profesionale medicale în alte județe.
  • Realizarea de oferte de cursuri postuniversitare în limbi de circulație internațională în vederea recrutării de cursanți din alte țări.
  • Eficientizarea CAPSM, în parteneriat cu Prorectoratul Didactic, cu scopul de a putea oferi soluții complete pentru organizarea cursurilor și workshopurilor