Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Activitate clinică, relația cu spitalele

  • Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu spitalele clinice în care se desfășoară activitatea didactică, astfel încât să poată fi atinse obiectivele educaționale ale curriculei de pregătire pentru studenți și rezidenți.
  • Armonizarea activității didactice cu activitatea spitalicească în sensul acordării integrării clinice tuturor cadrelor didactice ce desfășoară activitate într-o secție clinică.
  • Colaborarea apropiată cu conducerea spitalelor în vederea armonizării dezvoltării disciplinelor clinice cu dezvoltarea secțiilor clinice, astfel încât să nu existe discrepanțe dintre numărul de cadre didactice și capacitatea secției respective.
  • Realizarea unui protocol de colaborare cu reprezentanții UMF în consiliile de administrație ale spitalelor clinice cu scopul de identificare a problemelor legate de activitatea cadrelor didactice, de activitatea de cercetare și educație din cadrul secțiilor clinice, de organizare a activității rezidenților precum și cele legate de situația patrimonială a clădirilor și echipamentelor.
  • Reactualizarea contractelor și protocoalelor de colaborare între UMFIH și spitalele clinice astfel încât acestea să cuprindă toate aspectele legate de activitatea studenților, a cadrelor didactice titulare și asociate (cu și fără integrare clinică), a rezidenților, a doctoranzilor precum și situația clădirilor, amfiteatrelor, sălilor de seminarii și de lucrări practice, a echipamentelor medicale folosite în scop didactic și de cercetare.
  • Inițierea, în parteneriat cu celelalte UMF din țară, a unor propuneri de modificare legislativă care să vizeze reglementarea integrărilor clinice, a cumulului de funcții și a salariilor pentru activitatea didactică și cea spitalicească, a modului de stabilire a șefilor de secții în cadrul secțiilor clinice precum și reintroducerea funcției de „șef de clinică”