PROCEDURA DE RELUARE A REZIDENȚIATULUI DUPĂ O PERIOADĂ DE ÎNTRERUPERE

 

  • Rezidenții trimit la Prorectorat cererea de reluare (model atașat) avizată de coordonatorul de rezidențiat
  • Formalitățile se efectuează fie prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF). sau rezidenții pot trimite actele pe mailul prorectoratului prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro