ANUNȚ DE CONCURS FACULTATEA DE FARMACIE  MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PRACTICĂ DE VARĂ

 • Farmacie, an IV
 • Nutriție și dietetică, an II
 • Masteranzi

 

Dragi studenți,

Vă facem cunoscută posibilitatea de a participa la concursul de selecție pentru mobilități de plasament (practică de vară), în cadrul Programului Erasmus+, în anul universitar 2023-2024.

În cadrul Programului Erasmus+, practica de vară se poate desfăşura ȋntr-o farmacie comunitară sau de spital, în industrie, într-un laborator de cercetare sau într-o altă instituție de profil pentru activitatea practică necesară studentului, din orice țară UE, Norvegia, Turcia, Islanda, Lichtenstein, Serbia și Macedonia de Nord.

De asemenea, practica de vară prin Programul Erasmus+ poate fi desfășurată în afara UE doar într-o țară cu un sistem compatibil cu Sistemul European de Credite Transferabile ECTS și în limita fondurilor disponibile. Dacă doriți să mergeți într-o țară în afara UE, este nevoie de aprobarea prealabilă a destinației și trebuie să țineți seama de cerințele legale referitoare la viză și de intervalul de timp necesar pentru a o obține.

 

CONDIȚIILE CANDIDATURII :

 1. Studenții trebuie să fie înscriși la specializările și în anii de studii menționați mai sus
 2. Studenții trebuie să fie integraliști în toate sesiunile de examene încheiate până la momentul depunerii candidaturii
 3. Studenții trebuie să facă dovada deținerii unui atestat de limbă pentru limba de lucru în timpul stagiului din țara de destinație (nivel minim B2)
 4. Studenții trebuie să prezinte scrisoarea de accept/invitație pentru practica de vară, cu durata de minim 2 luni, semnată și ștampilată de către persoana responsabilă de practică din cadrul instituției de primire, înainte de depunerea candidaturii (se va menționa în aceasta perioada exactă a mobilității).

Atenție: ziua de început și cea de sfârșit nu pot fi în weekend sau altă zi nelucrătoare decât dacă sunteți siguri că în ultima zi veți fi în continuare prezenți la stagiu și vi se vor semna documentele de final de mobilitate!

Observație: chiar dacă sunteți acceptați doar cu limba engleză, recomandăm ferm să aveți cunoștințe suficiente în limba țării gazdă pentru a permite interacțiunea cu personalul angajat și cu pacienții instituției de primire.

Durata mobilității Erasmus+ pentru practica de vară este de minim 2 luni (60 de zile). Durata standard a unei luni este considerată a fi 30 zile (chiar și pentru lunile care au 31 de zile). Pentru a fi eligibil, stagiul de practică trebuie să aibă o durată de minim 2 luni complete.

Vă recomandăm ca stagiul să fie programat după finalizarea sesiunii.

 

Depunerea candidaturilor pentru mobilitățile Erasmus+ de practică 2024 se face online, pe platforma Mobility Online, în perioada 03/06/2024 – 16/06/2024, accesând link-ul următor:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=CLUJNAP03&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMP&sprache=en

 

Pe platforma Mobility Online veți completa, accesând link-ul de mai sus, un formular de candidatură (application form). În pasul următor, vă veți crea un cont de utilizator, iar după aceea veți putea încărca documentele de candidatură:

 • CV – se va descărca formularul din platformă, după care se va reîncărca.
 • Adeverința de student eliberată de către decanat care să specifice dacă sunteți sau nu integralist pe anii anteriori și în primul semestru al anului universitar actual. Această adeverință trebuie să specifice dacă beneficiați de bursă socială pe criterii economice sau medicale, dacă este cazul. Atenție! Sunteți eligibili pentru o mobilitate de practică de vară doar dacă nu aveți nicio restanță din sesiunile anterioare.
 • Atestat de limbă nivel minim B2 corespunzător limbii de desfășurare a practicii de vară eliberat de un centru autorizat (Exemplu: centre universitare, institute culturale, centre de limbi străine autorizate să emită certificate de competență lingvistică); se acceptă un certificat de limba engleză dacă organizația de primire este de acord. Dacă engleza nu este limba oficială a țării de destinație, atunci scrisoarea de accept/invitație trebuie să menționeze că studentul este primit în stagiu doar cu limba engleză.

Pentru a asigura o interacțiune mai bună între pacient și student, UMFIH recomandă ferm ca studenții să aibă cel puțin un nivel intermediar în limba oficială a țării de destinație, chiar dacă studentul este acceptat doar cu engleza.

 • Scrisoare de accept/invitație din partea organizației de primire – model publicat pe website. Modelul este opțional, fiind acceptate scrisori de accept în formatul eliberat de organizația de primire, atâta timp cât conține aceleași informații.
 • Copie scanată a cărții de identitate
 • Acord GDPR

Nu atașați documente justificative.

De reținut: Studenții beneficiari de bursă socială pot primi un supliment de grant pentru practica de vară (valoare aproximativă de 250 euro/lună). Dacă sunteți beneficiar al unei burse sociale pe criterii economice sau medicale în anul universitar curent, solicitați ca acest aspect să fie inclus în adeverința de student eliberată de decanat.

Documentele trebuie încărcate după ce au fost scanate cu atenție, (utilizând un scanner), astfel încât să fie perfect lizibile, iar fișierul transmis să nu conțină altceva decât copia scanată a documentului în sine. Nu se acceptă transmiterea de fotografii ale documentelor.

Intervalul de depunere a candidaturilor pentru practica de vară Erasmus+ este:

3 – 16 iunie 2024

De reținut: după depunerea dosarului, dacă sunteți acceptați, veți fi programați la interviu!

Grantul Erasmus+ este între 756 – 824 euro/lună (fără a include sprijinul top-up pentru studenții cu oportunități reduse). Studenții beneficiari de bursă socială pe criterii economice sau medicale pot beneficia de supliment de grant de 250 euro/ lună. Studenții care aleg un mijloc de transport de tip green travel (autobus, tren, co-voiajare cu alți colegi care merg împreună în mobilitate) pot beneficia de un sprijin suplimentar de 50 euro și de 2-4 zile de subzistență adiționale pentru zilele de transport.

După selecții, veți fi informați cu privire la pașii următori (completare learning agreement for traineeship, contract financiar).

 

Vă dorim succes!
Echipa Erasmus+