Apel la candidaturi pentru mobilități Erasmus+ de plasament – nivel DOCTORAT

 

Stimați studenți doctoranzi,

Vă facem cunoscută posibilitatea de a participa la concursul de selecție pentru mobilități de plasament în cadrul Programului Erasmus+, în anul universitar 2023-2024. Mobilitatea de plasament (stagiu de cercetare/practică), la nivelul studiilor doctorale se poate desfăşura ȋntr-un institut, centru de cercetare, spital universitar sau privat, clinică sau cabinet privat sau altă organizație cu profil medical din orice ţară a UE, Norvegia, Turcia, Islanda, Lichtenstein, Serbia și Macedonia de Nord.

 

Condiții :

 • Doctorandul trebuie să obțină o scrisoare de accept/invitație din partea instituţiei gazdă, semnată și ștampilată de către şeful departamentului sau de către o altă persoană responsabilă de stagiu din cadrul instituției respective, înainte de depunerea candidaturii. Poate fi folosit modelul de scrisoare de invitație/accept de pe site, dar acesta nu este obligatoriu.
 • Candidatul trebuie să facă dovada că este înscris la doctorat la UMFIH.
 • Doctorandul trebuie să dețină un certificat de competență lingvistică pentru limba de lucru (limba oficială a țării gazdă sau limba engleză, dacă este acceptată, nivel minim B2

Durata mobilității Erasmus+ pentru studenții doctoranzi poate fi :

 • Scurtă – între 5 și 30 zile
 • Lungă – minim 60 zile

 

Depunerea candidaturilor se face la adresele:

 

Toate documentele se vor atașa într-un singur fișier PDF, care va conține:

 • CV
 • Cerere de înscriere (cuprinde și scrisoarea de motivație)
 • Atestat de limbă minim B2 corespunzător limbii de desfășurare a stagiului
 • Scrisoare de accept/invitație din partea organizației gazdă
 • Acord GDPR de prelucrare a datelor personale
 • Adeverință eliberată de Școala Doctorală, care să ateste calitatea de doctorand
 • Carte de identitate

 

Intervalul de depunere a candidaturilor pentru mobilități Erasmus+ dedicate doctoranzilor este: 11 martie – 12 iulie 2024

Vă urăm succes!

 

Echipa Erasmus+