Apel la candidaturi deschis în perioada 11 martie – 12 iulie 2024 pentru mobilități Erasmus+ destinate personalului angajat al UMFIH (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, cercetători științifici, tehnic-administrativ)

Biroul Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relații Internaționale vă face cunoscută posibilitatea de a participa la concursul de selecție în vederea obținerii finanțării pentru efectuarea unei mobilități de predare sau de formare.

Potrivit Ghidului Programului Erasmus+, personalul angajat în instituțiile de învățământ superior deținătoare a ECHE  are posibilitatea de a participa la două tipuri de mobilități:

 • Mobilitate cu scop de predare = perioadă cuprinsă între 2 zile și 2 luni (minim 5 zile, în cazul Țărilor Partenere), petrecută de un cadru didactic angajat al unei instituții de învățământ superior într-o universitate/instituție parteneră în cadrul Programului Erasmus+, cu scop de a preda minim 8 ore, în baza unui acord inter-instituțional.
 • Mobilitate cu scop de formare = perioadă cuprinsă între 2 zile și 2 luni (minim 5 zile, în cazul Țărilor Partenere), petrecută de un angajat al unei instituții de învățământ superior într-o instituție parteneră în cadrul Programului Erasmus+, cu scop de formare/perfecționare/dezvoltare profesională.

 

În vederea depunerii candidaturii pentru o mobilitate Erasmus+ de perfecționare, cadrele didactice și celelalte categorii de personal trebuie să efectueze individual demersuri în vederea obținerii scrisorii de invitație

Pentru mobilități Erasmus+ de predare, lista acordurilor interinstituționale este disponibilă online.

 

Pentru apelul prezent, finanțarea se poate acorda pentru maximum 5 zile de activitate și 2 zile de transport (Numărul de zile de mobilitate finanțate se decide în funcție de bugetul proiectelor aflate  în derulare, de indicatorii și obiectivele propuse).

 Instituțiile gazdă pot fi situate într-una dintre următoarele țări: orice țară membră a Uniunii Europene, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

 

Criterii de eligibilitate cumulative:

 • să fie angajat al UMFIH cu contract de muncă ;
 • să poată face dovada bunei cunoașteri a unei limbi de circulație internațională;
 • să candideze pentru o mobilitate în orice țară participantă la program sau într-o Țară Parteneră, diferită de țara organizației de trimitere și de țara de reședință.

 

Componența dosarului de candidatură:

 Dosarul de candidatură în vederea selecției pentru mobilități Erasmus+ de formare a personalului trebuie să conțină:

 • Cerere de înscriere (solicitare individuală)
 • CV redactat în limba română/engleză/franceză
 • Scrisoare de invitație din cadrul instituției primitoare
 • Scrisoare de motivație, redactată în limba română, care să precizeze obiectivele profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate
 • Acordul șefului ierarhic, redactat în limba română.
 • Grila de autoevaluare completată de către candidat, la sectiunea autoevaluare
 • Cartea de identitate/Pașaport.

Dosarul de candidatură în vederea selecției pentru mobilități Erasmus+ de predare trebuie să conțină:

 • Cerere de înscriere (solicitare individuală)
 • CV redactat în limba română/engleză/franceză
 • Scrisoare de invitație din cadrul universității/instituției primitoare/Acord inter-institutional
 • Scrisoare de motivație, redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de predare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate
 • Cartea de identitate/Pașaport.
 • Programul de predare (Mobility Agreement for Teaching) propus de către candidat, redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă.

 

Candidaturile se depun prin email, după cum urmează:

Cadrele didactice și alte categorii de personal angajate în cadrul Facultății de Medicină și în alte structuri ale universității vor trimite dosarele complete, într-un singur fișier PDF la adresa: mihaela.vidran@umfcluj.ro Mihaela Vidran, Referent DRI.

Cadrele didactice și alte categorii de personal angajate în cadrul Facultății de Farmacie, Facultății de Medicină Dentară și a centrelor de cercetare vor trimite dosarele complete, într-un singur fișier PDF la adresa: maria.bunea@umfcluj.ro Ioana Maria Bunea, Referent DRI.

 

Procedura de selecție a personalului pentru mobilități prin programul Erasmus+ (PLP 35-08), poate fi consultată pe pagina intranet a site-ului UMFIH, la secțiunea – Proceduri universitate .