Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Webinar „Curs evaluare și examinare în educația medicală și farmaceutică” – Conf. dr. Sebastian Pintea, marți 21.11.2023 și 28.11.2023, ora 18.00

Stimate cadre didactice,

Vă adresăm invitația de a participa la „Curs de evaluare și examinare în educația medicală și farmaceutică”, susținut de Conf. univ. dr. Sebastian Pintea (Universitatea Babeș-Bolyai) și organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0186 – Îmbunătățirea continuă a calității educației prin asigurarea unui mediu de învățare favorabil și eficientizarea deciziilor manageriale.

Sebastian Pintea, conferențiar la Departamentul de Psihologie al Universității Babeș-Bolyai, este specializat în metodologia cercetării și analiza datelor fiind titularul mai multor cursuri de profil, cu precădere la nivel masteral: Metode de cercetare în sănătate și boală, Metode avansate de cercetare, Analiza computerizată a datelor: softuri alternative. Domeniile de cercetare cu publicații relevante sunt: aplicații ale realității virtuale în terapie, roboterapie, psihologia sănătății, psihologie clinică, metode și instrumente de cercetare.

Obiectivele educaționale ale cursului:

  1. Cursantii vor intelege principiile de elaborare a itemilor cu alegere multiplă si vor opera corect cu factorii care contribuie la dificultatea itemilor și valoarea lor discriminativă;
  2. Cursantii vor putea construi itemi adaptați proceselor cognitive evaluate (ex. cunoaștere, comprehensiune, aplicare, analiză, sinteză);
  3. Cursanții vor cunoaște și utiliza eficient principiile psihometrice de analiză a itemilor și testelor (ex. analiza răspunsurilor la itemi, fidelitate, validitate).

 

Cursul se va desfășura pe durata a 4 ore, împărțite în două întâlniri a câte două ore fiecare. La prima întâlnire vor fi abordate două teme:

  1. Principii generale în construcția itemilor cu răspunsuri multiple (structura itemilor, formularea instrucțiunilor, formularea contextului, formularea interogațiilor/ afirmațiilor din itemi, itemii de sine stătători)
  2. Formularea alternativelor de răspuns (tipuri de alternative, principii de construcție a distractorilor).

 

A doua întâlnire va aborda următoarele teme:

  1. Evaluarea prin teste grilă a proceselor cognitive implicate în învățare (cunoașterea, comprehensiunea, aplicarea, analiza, sinteza, evaluarea).
  2. Analiza itemilor și analiza testelor cu răspunsuri multiple (proceduri de analiză a itemilor: dificultatea și valoarea discriminativă, fidelitatea și validitatea testelor: proceduri de analiză).

 

Fiecare temă abordată va conține pe lângă elementele teoretice, o serie de exemple și exerciții aplicative pentru cursanți.

Cele două întâlniri se vor desfășura online, marți 21.11.2023 și 28.11.2023, de la ora 18.00, pe MS Teams UMF Iuliu Hațieganu. Pentru conectare, vă rugăm să utilizați aceste link-uri: 21.11.2023, respectiv 28.11.2023.

 

Prorector,
Prof. dr. Radu Oprean

Nu există fișiere.