TABERE STUDENȚEȘTI IARNĂ 2024

Dragi colegi,

Avem deosebita plăcere de a vă anunța că anul acesta vom avea pentru prima dată și taberele de iarnă!
Perioada este 16-21 februarie și locația de anul acesta este la Predeal.

Universității noastre i-a fost alocate 15 locuri pentru studenți.
Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de masterat, care este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2022-2023, prin urmare din păcate la această ediție nu vor putea participa studenții din anul 1 de studiu de la ciclurile de licență și masterat) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.

!!! ATENȚIE !!!
Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.
Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

  1. PRIORITARE – cazurile sociale, şi anume studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică – maxim 3 locuri
  2. Locurile rămase vor fi acordate în funcţie de rezultatele academice obţinute în anul universitar precedent (pentru anii 2-6). Astfel, va fi luată media în considerare pentru ierarhizarea studenților care doresc un loc gratuit în tabără. În cazul studenților care au obținut medii identice, departajarea se va face pe baza activității extracuriculare. ( ex.: voluntariat etc.)

IMPORTANT:

 

Vă mulțumim!
CD OSM, OSS, OSF