Apeluri deschise Horizon-WIDERA-2023-ERA

Stimate cadre didactice / cercetători,

 

Vă informăm că în cadrul Programului Horizon sunt disponibile 12 apeluri deschise care vizează reformarea și îmbunătățirea sistemului UE de cercetare și inovare.

Cheltuieli eligibile:

  • Costuri de personal
  • Subcontractări
  • Alte costuri directe (logistică, deplasări)
  • Regia (25%)

 

Deadline depunere aplicații: 9 martie 2023

 

1. A strong European R&I Foresight Community to better inform R&I policy decisions in the European Research Area about potential futures

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Obiectivul acestei acțiuni este de a accelera dezvoltarea unei comunități de previziune europeana în cercetare și inovare care să sprijine dezvoltarea comunităților naționale de previziune în cercetare și inovare care sunt bine integrate în sistemele naționale de politică.  Poate contribui nu numai la conceperea reformelor și politicilor naționale, ci și la dovezile care stau la baza și la guvernanța unui Spațiu European de cercetare dinamic, care realizează priorități și obiective commune

Buget maxim per proiect: 3.000.000 euro

 

2. Experimentation and exchange of good practices for value creation

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Pentru a ieși mai puternici din pandemie și pentru a aborda provocările cu care ne confruntăm, cum ar fi schimbările climatice, Europa trebuie să traducă cunoștințele științifice disponibile și rezultatele cercetării în soluții inovatoare, inclusiv inovații tehnologice, precum și netehnologice și sociale, pe piață, în societate. Pentru a aduce bunele practici existente în valorificarea cunoștințelor in  sprijinirea crearii de valoare în întreaga Europă, avem nevoie de mai multă experimentare, învățare între egali și testare de noi modele, precum și încercarea de bune practici în diferite medii.

Buget maxim per proiect: 2.000.000 euro

 

3. Development of new approaches to the macroeconomic modelling of research and innovation

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Modelele macroeconomice existente încă nu furnizează estimări solide ex-ante ale diferitelor efecte ale R&I. Prin urmare, Comisia Europeană s-a angajat într-o agendă pe termen mediu și lung pentru a îmbunătăți tratamentul cercetării și inovării (R&I) în modelele macroeconomice prin sprijinirea și finanțarea cercetării de ultimă oră privind modelarea macroeconomică capabilă să atragă cei mai buni cercetători să lucreze și să dezvolte noi modele capabile să susțină cererea în creștere pentru instrumente de evaluare a politicilor în UE.

Buget maxim per proiect: 3.000.000 euro

 

4. Building a virtual European Info Platform on Contemporary China

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Acțiunea finanțată în cadrul acestui subiect va avea ca obiectiv crearea de rețele a nodurilor de cunoștințe de excelenta care să susțină progresul cunoștințelor independente despre China contemporană din întreaga Uniune Europeană pentru a construi o Platformă Virtuală Europeană de informații despre China contemporană care va deveni sustenabilă după sfârșitul proiectului.

Buget maxim per proiect: 2.000.000 euro

 

5. Research ethics for environmental and climate technologies

Link: Funding & tenders (europa.eu)

A deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a vremurilor noastre. Din acest motiv, Comisia Europeană a adoptat European Green Deal, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să permită cetățenilor și întreprinderilor europene să beneficieze de o tranziție ecologică durabilă. Pentru a sprijini tranziția ecologică, este o prioritate pentru Spațiul European de Cercetare să construiască un cadru cuprinzător pentru activitățile de cercetare și inovare

Buget maxim per proiect: 2.500.000 euro

 

6. Exploitation and valorisation of results relevant for the ERA Policy Agenda

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Agenda politicii ERA, cele 20 de acțiuni și punerea lor în aplicare vor fi sprijinite printr-o serie de acțiuni în cadrul diferitelor părți ale programului de lucru Orizont Europa și, în special, în cadrul programului de lucru WIDERA. Multe dintre aceste acțiuni vor produce rezultate care necesită o absorbtie largă de către statele membre, țările asociate și părțile interesate ale acestora

Buget maxim per proiect: 3.000.000 euro

 

7. Support to reforms of research assessment in the European Research Area

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Scopul proiectelor este de a sprijini și contribui la punerea în aplicare a schimbărilor instituționale pentru reformarea evaluării cercetării (adică evaluarea proiectelor de cercetare, a cercetătorilor, a unităților de cercetare și a instituțiilor de cercetare)

Buget maxim per proiect: 1.000.000 euro

 

8. The future of research ethics review in the changing research environments

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Proiectele vor contribui la evaluarea eficienței abordărilor actuale ale analizelor etice în asigurarea integrării drepturilor omului în dezvoltarea tehnologiilor digitale și promovarea aderării la „drepturile digitale” și „principiile digitale” în contextul cercetării și al cooperării internaționale și al parteneriatelor conexe

Buget maxim per proiect: 5.000.000 euro

 

9. Programme level collaboration between national R&I policy-makers

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Identificarea priorităților comune de cercetare și inovare convenite între programele de cercetare și inovare naționale și regionale participante, luând în considerare evoluțiile internaționale, acolo unde este cazul, și care conduc la dezvoltarea agendelor coordonate de finanțare a cercetării și inovației

Buget maxim per proiect: 1.000.000 euro

 

10. Laying the groundwork towards Europe-wide citizen science campaigns

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Proiectele vor contribui la protocoale și modalități de lucru pentru utilizarea depozitelor și infrastructurilor de date transnaționale deschise; propuneri și angajamente pentru mobilizarea diverselor surse de finanțare pentru a asigura sustenabilitatea inițiativelor de știință cetățenească

Buget maxim per proiect: 2.000.000 euro

 

11. Policy support to facilitate the implementation of a zero-tolerance approach towards gender-based violence in the ERA

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Prin apel se dorește sprijinirea statelor membre UE, țărilor asociate, precum și organizațiilor naționale de finanțare a cercetării (ORP) și organizațiilor de cercetare (ORP), cu punerea în aplicare a unei abordări strategice de toleranță zero față de violența bazată pe gen în învățământul superior și cercetare.

Buget maxim per proiect: 2.000.000 euro

 

12. Support to the implementation of an EU Manifesto for STE(A)M education and research and innovation career paths to tackle gender inequalities in the ERA

Link: Funding & tenders (europa.eu)

Acțiunea va asigura punerea în aplicare a unui Manifest european pentru educație și carieră, pentru a aborda inegalitățile de gen în rândul actorilor relevanți în cercetare și inovare, prin adoptarea de principii și acțiuni comune privind educația, cercetarea și inovarea. Se dorește acordarea unei atenții deosebite abordării momentelor de blocaj și a barierelor structurale din cariera tinerilor cercetători.

Buget maxim per proiect: 2.200.000 euro

 

Cu deosebită considerație,

Echipa DepCDI