ANUNȚ PENTRU STUDENȚII CARE AU DEPUS DOSARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE

Conform noului Regulament privind acordarea burselor studențești elaborat în baza Ordinului de Ministru nr. 6463/02.10.2023, studenții care au depus dosarele pentru obținerea bursei sociale până la data de 27.10.2023 sunt rugați să-și completeze dosarele cu următoarele documente:

  • Declarația de venituri pe ultimele 12 luni completată și semnată de către student(ă)
  • Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele 12 luni înainte de începutul anului universitar, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, soţie, student, frații/surorile studentului); pentru a calcula acest venit este nevoie de adeverințele de venit pe anul 2022 și pe anul 2023.
  • Talonul de plată a ajutoarelor, indemnizațiilor si alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la stat, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 12 luni înainte de începutul anului universitar
  • Taloane sau adeverinţe de pensie, din ultimele 12 luni înainte de începutul anului universitar
  • Ancheta socială, dacă studentul se încadrează în următoarele situații:
    • nimeni din familia studentului (termenul de familie incluzându-l și pe student) NU realizează venituri
    • cel puțin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate
  • Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale (ANAF) din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei si de către studentul solicitant, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege pe anul anterior (2022)

 

Documentele de mai sus se vor depune de către studenți în completarea dosarului existent, la adminstratorii șefi de facultate, până la data de 29 noiembrie 2023.