Anunț pentru acordare sprijin financiar proiect INTEGRITY

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE ȘI-AU DEPUS DOSARE DE BURSĂ PENTRU SUSȚINERE FINANCIARĂ

Stimați studenți,

Universitatea noastra a câștigat în cadrul competiției FDI 2023 proiectul ”INTEGRITY- Diversitate, incluziune și egalitate de șanse la UMF Cluj“. Prin acest proiect se dorește acordarea unui sprijin financiar pentru 100 de studenți ai universității noastre, aflați în situație de risc de abandon universitar din motive financiare, în cuantum de 300 de lei/lună, pentru o perioadă de 2 luni.

Vă rugăm să completați cererea din atașament și să o depuneți împreună cu un extras bancar în care să se precizeze contul IBAN (în lei, deschis pe numele beneficiarului bursei), până în data de 3 noiembrie 2023, la Registratura din clădirea Decanatelor, str. Pasteur nr. 4A, parter, în atenția administratorului șef al facultății la care studentul este înmatriculat.

De asemenea, în cadrul proiectului se vor organiza 2 sesiuni de training de soft skills axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, cu prezență fizică obligatorie, pentru cei 100 de studenți beneficiari ai sprijinului financiar acordat prin proiect, cu următoarele teme:

  1. Comunicare și interacțiune socială
  2. Dezvoltarea stimei de sine
  3. Etichetă și branding personal

Sesiunile de training se vor organiza în perioada noiembrie – decembrie 2023. Anunțul privind ora și locația va fi trimis ulterior pe adresa de email a studenților incluși în grupul țintă și va fi publicat pe site-ul oficial al UMFIH.

Vă dorim succes!
Echipa de implementare