Anunț obținere aviz de mediu pentru construire Centru Simulare, strada Louis Pasteur nr. 4-6

“UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU”, titular al proiectului propus, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru “CONSTRUIRE CENTRU DE SIMULARE, TRAINING SI CERCETARE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ŞI CENTRU DE CHIRURGIE EXPERIMENTALĂ ŞI TRAINING” în municipiul Cluj-Napoca, strada Louis Pasteur nr. 4-6 – prof. Gheorghe Marinescu nr. 23, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni – joi între orele 09,00-14,00 şi vineri între orele 09,00-15,00 şi la următoarea adresă web: http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Nu există fișiere.