ALEGERI 2023-2024: Anunț privind organizarea concursurilor pentru funcțiile de decan și pentru funcția de director de extensie universitară

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de decan în cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie și pentru funcția de director de extensie pentru extensia universitară de la Baia Mare a Facultății de Medicină, programul de studiu Asistență medicală generală.

Concursul de selecție a decanilor și cel de director de extensie universitară se desfășoară în data de 6 februarie 2024, conform calendarului de alegeri aprobat de Senatul Universității.

 

Pentru funcţia de decan pot candida persoane din cadrul Universității sau din orice facultate de profil din ţară sau din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 131, alin. (9) lit. b) din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior şi care nu se află în vreuna din situațiile de interdicție sau incompatibilitate prevăzute în prezentul regulament. Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultăţii de către noul rector al Universității.

Pentru depunerea candidaturii la funcția de decan sunt necesare următoarele:

  • CV format Europass;
  • Plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei materiale şi atragerea de resurse financiare în facultate;

 

Funcţia de director de extensie universitară se ocupă prin concurs organizat de către noul rector al Universității. Pentru funcția de director de extensie universitară pot participa la concurs cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul Universității. Candidaturile sunt validate de către Consiliul Facultății după audierea candidaților în plenul consiliului.

Pentru depunerea candidaturii la funcția de director de extensie universitară sunt necesare următoarele:

  • CV format Europass;
  • Plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, de resurse umane şi atragerea de resurse financiare în vederea autonomiei financiare a extensiei.

 

Înscrierea candidaților la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de decan și director de extensie universitară se fac conform calendarului alegerilor, în perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2024, la secretariatul Rectoratului, str. Victor Babeș nr. 8, între orele 8.00-16.00.

Nu există fișiere.