Conform Cartei universității, structurile de conducere sunt: