Concurs pentru ocuparea posturilor de Expert educație medicală (trei poziții) si Responsabil financiar (o poziție) în cadrul proiectului “Transilvania Digital Innovation Hub”, GA-101083508 – TDIH/12/09/2022 și 1_EDIH/23-11-2023

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE

 • Expert educație medicală – trei poziții
 • Responsabil financiar – o poziție

ÎN CADRUL PROIECTULUI “Transilvania Digital Innovation Hub”, GA Project 101083508 – TDIH/ 12/09/2022 și 1_EDIH/23-11-2023, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca organizează concurs:

 • în baza Notei de fundamentare nr. 7525/ 29.03.2024, aprobată de către conducerea universității,
  privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului
  “Transilvania Digital Innovation Hub”, GA Project 101083508 – TDIH/ 12/09/2022 și 1_EDIH/23-
  11-2023,
 • în baza Ordinului de Ministru nr. 6084 din 27.11.2020 pentru aprobarea modificării OMEC nr. 4033
  din 23.05.2019 privind aprobarea Procedurii interne de recrutare și selecție a personalului, în vederea
  angajării pe posturi în afara organigramei, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe
  nerambursabile (PLP 21) pentru Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.