Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în ciclul de licență