Instrucţiuni eliberare adeverinţe confirmare studii

Instrucţiuni pentru eliberarea adeverinţelor:

 • ADEVERINŢĂ DE CONFIRMARE STUDII, NECESARĂ LA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII/DSP, PENTRU CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
 • ADEVERINŢA DE AUTENTICITATE NECESARĂ LA MINISTERUL EDUCAŢIEI (este necesară doar absolvenților care au finalizat studiile înainte de 2017)
 1. Completați cererea tip (Cerere conformitate)
 2. Atașați copii simple ale actelor de studii (diplomă de licență și master/licență, supliment la diplomă/foaia matricolă)
 3. Atașați dovada plății taxei de eliberare a adeverinței

Documentele se depun la registratura universității, str. Victor Babeș nr. 8, parter sau pot fi transmise prin e-mail la următoarea adresă: registratura@umfcluj.ro

Taxa de eliberare a adeverinței este de 50 lei și se achită obligatoriu în lei.

Modalități de plată:

 • la casieria universității, str. Louis Pasteur nr. 4, parter
 • prin ordin de plată:
  Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu”
  Adresa beneficiarului: Cluj-Napoca, România
  Număr cont beneficiar:
  Cont IBAN: RO10BTRL01301202964565XX
  COD SWIFT/BIC: BTRLRO22
  Banca beneficiarului: Banca Transilvania
  Adresa Băncii: Str. Eroilor Nr. 36, Cod poștal 400129, Cluj-Napoca, România
  Reprezentând: taxa adeverință conformitate – Numele absolventului, Facultatea