BIBLIOTECA ÎN CIFRE

Activitatea bibliotecii în anul 2021

Total fond existent: 120025 vol.

Intrări în cursul anului: 2699 vol.

Locuri în sălile de lectură: 407

Calculatoare (PC) pentru utilizatori: 158

Total utilizatori înscrişi: 10918

Utilizatori înscrişi:  2202

Utilizatori activi: 3514

Tranzacţii de împrumut: 54815 vol.

Vizite la bibliotecă: 40460

Vizite virtuale la resursele din reţea ale bibliotecii: 64489