Oficiul juridic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

 

Oficiul juridic este o structură organizatorică a universității, care:

  • se subordonează din punct de vedere administrativ Rectorului universității
  • colaborează cu conducerea structurilor universității din domeniul didactic, de cercetare, administrativ și cu ceilalți angajați ai universității, privind respectarea și aplicarea uniformă a legislației în vigoare, conținutul și modul de aplicare a regulamentelor și procedurilor

 

Obiective

Realizarea tuturor activităţilor privind reprezentarea Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în faţa instanţelor de judecată şi a diferitelor organisme cu competenţă juridicţională, precum si a altor activităţi specifice, cum ar fi: întocmirea de acte juridice, întocmirea contractelor şi negocierea clauzelor contractuale care intră în obiectul de activitate al structurii, consilierea Rectorului, a Consiliului de Administraţie, a Senatului şi a compartimentelor din cadrul universității din punct de vedere juridic, acordarea vizei de legalitate, conformarea cu cerinţele legale etc.

 

 Atribuţii

  • redactează actele şi reprezintă Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca., în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, astfel încât să se realizeze o apărare eficientă;
  • întocmeşte acte juridice, contracte şi negociază clauzele contractuale;
  • întreprinde demersurile necesare în vederea existenţei documentaţiei adecvate derulării activităţii;
  • formulează opinii juridice la solicitarea celor interesați;
  • consiliază conducerea si compartimentele din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca din punct de vedere juridic;
  • acordă viza de legalitate după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de legalitate;
  • studiază legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru, regulamentele interne ale universităţii, jurisprudenţa în domeniu și participă la elaborarea de metodologii, regulamente, proceduri;
  • urmăreşte şi comunică compartimentelor din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca., apariţiile legislative publicate în Monitorul Oficial al României cu impact asupra activității universității.

 

Echipa

 

Șef serviciu: Iulia-Loredana Szakacs
Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. I
Telefon: 0264-597256 int. 2900
E-mail: loredana.szakacs@umfcluj.ro

 

Ioana Cristina Lupău – consilier juridic
Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. I
Telefon: 0264-597256 int. 2187
E-mail:  ioana.lupau@umfcluj.ro

 

Virginia Secinca – consilier juridic
Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. I
Telefon: 0264-597256 int. 2187
E-mail:  virginia.secinca@umfcluj.ro

 

Luminița Gocan – consilier juridic
E-mail:  lgoga@umfcluj.ro

 

Andreieș Ovidiu – consilier Juridic
Adresa:str. Victor Babeș, nr. 8
Telefon: 0264-597256 int. 2951
E-mail: ovidiu.andreies@umfcluj.ro