Serviciul de prevenire şi protecţie asigură activități în domeniul securității și sănătății în muncă în vederea desfăşurării activităţii angajaţilor şi studenţilor în locuri de muncă sigure şi sănătoase.

Se ocupa de organizarea, coordonarea şi conducerea activităţii pe linie de Securitate şi sănătate în muncă şi conştientizarea personalului privind rolul si importanţa participării active şi implicarea în aplicarea măsurilor dispuse, în scopul ameliorării condiţiilor de muncă. Oferă consultanţă specializată.

 

Sef birou: Elisabeta Cheța

Telefon: 0264-597256 int. 2806

E- email: elisabeta.cheta@umfcluj.ro

Adresa: Str. L. Pasteur nr. 4-clădirea Decanate, telefon: 0264-597256 int. 2806